MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

- ARCHITEKTURAZgodnie z TMP,, przyjętym po Technologii uznaje BIOKONST  jako technologię niezbędną do zastosowania dla dobra całej ludzkiej cywilizacji, do tego stopnia, że zasługuje ona na przyznanie jej odrębnego statusu wśród wszystkich dziedzin nauki i technologii odzwierciedlającego jej unikalność.
Biotechnologia generalnie nie ma jeszcze zastosowań w zakresie architektury, konstrukcji i przemysłów pokrewnych, i dlatego BIOKONST  stanowi grunt przygotowawczo-wdrożeniowy nadający kierunek rozwoju temu działowi technologii, który wymaga stworzenia całego szeregu innowacyjnych terminów biotechnologicznych takich jak: biobet, biobudowa, biochem, biodach, biodeseń, biodrenaż, biodukt, biofabrykacja, biofundament, bioglazura, bioizolacja, biokład, biokom, biokomp, biokonst, biokrycie, bioliza, biomonter, bionier, bionistyczny, bionizowanie, biopak, biopapa, biopłot, biorynna, biostat, biostyka, biotech, biokafle, biotowanie, biotron, biotulina, biotwór, biolik, biowierzchnia i mnóstwo innych.
BIOKONST  to dziedzina bardzo szeroka, której fragment zastosowań przedstawia poniższa tabela, i obejmuje nie tylko idee architektoniczne, a dlatego musi być wdrażana ściśle wg rekomendacji PLANAŻA   i zgodnie z duchem SŁACHY POLONEUM.


Bardzo istotną konsekwencją tego procesu będzie również powstawanie nowych dziedzin nauki i technologii, co już nastąpiło w przypadku architektury, której nową nazwę POLORUMA  już niniejszym wprowadza .
POLORUMA  oznacza w dziedzinę specjalizującą się w zastosowaniu biotechnologii do projektowania architektoniczno-urbanistycznego samorosnących i samoutrzymujących się struktur do powszechnego użytku spolecznego i stanowi ona dla Rodziny Organizacji POLONEUM wizję architektury przyszłości, a po zatwierdzeniu przez PLANAŻ   będą to kolejne ich programy i projekty.
Ogromny potencjał biotechnologii jest trudny do przecenienia i tylko odległa przyszłość pokaże wyniki, jeśli w ogóle, ze względu na istniejące silne ograniczenia wywodzące się ze stereotypów w myśleniu i szczególne warunki, które muszą być spełnione pod nadzorem instytucji nominowanych przez POLONEUM Incorporated w odpowiednim czasie.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998