MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

  


infominacja jest to neologizm zastępujący potoczne wyrażenie emocjonalne 'kłamstwo', utworzony ze słów informacja i kontaminacja/zanieczyszczenie, w celu precyzyjnego określenia największego z możliwych zagrożeń dla egzystencji naszej cywilizacji, jakim jest operowanie błędnymi danymi w powszechnie dostępnej informacji. Dbałość o permanentne naszej Bazy Danych jest kluczem do podnoszenia jakości 'systemu nerwowego' ludzkiej cywilizacji, czyli technologii informatycznej, IT, ponieważ to zawsze od niej zależy nasz harmonijny rozwój.

przyjęła jako Definicję infominacji:

infominacja, jest to informacja nieadekwatna w odniesieniu do , czyli informacja, która wprowadza w błąd, gdyż łamie logikę i w związku z czym nie przekazuje w pełni, lub w jakikolwiek inny sposób nie odzwierciedla .
W odniesieniu do nauki, infominacja oznacza informację zawierającą logiczne sprzeczności lub w inny sposób niezgodną ze STANDARDEM , a zatem nie spełniającą wymogów Elementu Wszechogarniającego znanego też jako Norma Mertońska, czyli poniższy Kodeks Etyczny głoszony przez Roberta King Mertona:

KUDOS/CHWAŁA

KOMUNALIZM, CHARYTATYWNOŚĆ - Wyniki badań naukowych są wspólną własnością całego społeczeństwa.

UNIWERSALIZM - Każdy może przyczynić się do nauki, niezależnie od rasy, narodowości, kultury i płci.

DOBROCZYNNOŚĆ - Instytucjonalnym celem nauki jest uznanie, a nie zysk.

ORYGINALNOŚĆ - Naukowe twierdzenia muszą wnosić coś nowego.

SCEPTYCYZM - Naukowa teza musi być dostępna dla krytycznej analizy o każdym czasie.

Badanie i kontrolowanie zjawiska infominacji ma fundamentalne znaczenie dla Nauki, a przez to i dla całej naszej cywilizacji, dlatego informacja o tym niebezpieczeństwie jest publikowana na wszystkich witrynach Rodziny Organizacji POLONEUM.ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998