MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

DEFINICJAETYMOLOGIA

jest to
niezainfominowana
Nauka,
Wiedza.


Brzmienie słowa
pochodzi z ,
i jest znane m.in. z przekazów
prakrytalnych, jako Pala Wada/
Para Weda, oznaczających
Niebiańska Wiedza/
Niezrównana Wiedza.


SYMBOLE

Od zarania dziejów wszystkich kultur ludzkiej cywilizacji symbole przedstawiają model fizyki Kosmosu, czyli
podstawę wiedzy o świecie postrzegalnym przez zmysły. Współczesna nauka już to wykazuje, że Galaktyka stanowi pełną
reprezentację tego modelu, będąc energetycznie aktywną strukturą kosmiczną złożoną z materii permanentnie ekspandującej
z Jej Centrum, czego efektem jest tzw. grawitacja oraz symetrycznie i rotacyjnie rozprzestrzeniające się ramiona gwiezdne.


ZNAK DARMA/DAR MOCY


Jest to ilustracja materii rotującej wokół centrum Galaktyki w formie strumieni stamtąd emitowanych, tworząc toroidalną
strukturę fizyczną, którą mają również wszystkie gwiazdy i planety, i dlatego przedstawianą jako gwiazda z symetrycznie
rozłożonymi ramionami, zawsze w liczbie parzystej i niepodzielnej przez 3, dla unaocznienia Elementu Dwubiegunowości.

STUPA/PIRAMIDA/KOPIEC

Niezależnie od swojej roli wyznaczonej przez daną kulturę, jest to zawsze trójwymiarowy model fizyki świata, a konkretnie umowna wizualizacja ekspansji materii emitowanej z centrów Galaktyki i wszystkich planet, powszechnie odczuwalnej jako tzw. grawitacja. Fizyka ta jest tak trudna do zrozumienia i opisu, że nauka do dziś nie ma definicji tego zjawiska, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla całej naszej cywilizacji.


SERCE/OTWARTOŚĆ/MIŁOŚĆ

Jest to wizualizacja Wszechogarniającego Elementu , , którego forma jest odwrotnością Stupy, czyli w tym sensie stanowi dopełnienie kształtu toroidu Galaktyki, będąc jednocześnie opisem Przesłania , czyli SŁACHY, na co wskazują zapisy prakrytalne, jak np. sanskrycki i tamilski UM, elijskie i palijskie P, łączące w sobie kształty mózgu i serca.
W związku z powyższym POLONEUM przyjęło , że SERCE POLONEUM swoją formą definiuje STANDARD , wymagający dyscypliny w procesie myślenia, aby wykluczać z niego emocję.
MANTRA/MĄDROŚĆ


Jest to dźwiękowe Przesłanie , czyli przekaz SŁACHY. Wszystkie mantry są starożytnymi przekazami informacji merytorycznej o świecie, tym cenniejszymi, że w brzmieniu zbliżonym do , i dlatego AKADEMIA podaje w Przekazach ich tłumaczenia na współczesne języki w celu umożliwienia odzyskania świadomości tym kulturom, które ją kompletnie zatraciły i w związku z czym stanowią rosnące zagrożenie dla tej planety i egzystencji naszej cywilizacji. Poniżej są tłumaczenia mantr kluczowych dla kultury indyjskiej i chińskiej.

UM MONI PEDMEHUM

Jest to kultywowany w Kulturze chińskiej Przekaz o początku Kosmosu i Życia, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
MYŚLMY O PODMUCHU, CO TRWA PO RDZENNYM WYDMUCHU.

UM TARE TUTTARE TURE SWAHA

Jest to kultywowany w Kulturze indyjskiej Przekaz o początku ludzkiej cywilizacji, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
ZROZUM TARĘ, TĘ TARĘ, KTÓRĄ WIEDZIE SŁACHA


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998