MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

PTCZK - - 'PaTyCZeK', SYSTEM ZAPISU MOWYAnaliza rdzeni słów na poziomie niezbędnym do badania , wymaga ujednoliconego i maksymalnie precyzyjnego zapisu mowy ludzkiej. Prezentowany niniejszym system 'PaTyCZeK', opracowany dla POLONEUM przez TIIT już staje na wysokości tego zadania, natomiast np. obecnie najbardziej rozpowszechniony system IPA, oparty na alfabecie łacińskim, nie jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu ze względu na limitacje zastosowanego alfabetu, który przewidziany był dla propagowania tylko jednej kultury.
Wiek Informacyjny, w który weszła nasza cywilizacja, wymaga badania rdzeni słów języków wszystkich kultur, co jest osiągalne jedynie po wprowadzeniu uniformistycznej zasady przypisywania grafiki poszczególnym dźwiękom. Tylko w ten sposób można uzyskać uniwersalność, przejrzystość i precyzję zapisu mowy zgodne ze STANDARDEM .

'PaTyCZeK' powstał dla zaspokojenia potrzeb Klucza Lingwistycznego Programu PLANETA POLONEUM, który ma w swej agendzie odtworzenie MOWY MATKI, co wymaga sprawnej analizy i porównywania brzmienia, a przez to zapisu, mowy ludzkiej z całej planety. Prace nad jego udoskonalaniem trwają i prowadzą do powstawania szeregu nowych jego odmian, coraz lepiej przystosowanych do przekształcania w czcionki i transliteracji druków. Instytut TIIT zmierza do osiągnięcia formy możliwej do zastosowania jednocześnie w skryptach Algorytmu PRAWDY i w normalnej lekturze.
Powyżej użyta została ornamentalna forma 'PaTyCZKa', zwana 'KONAR', ale są jeszcze inne, jak np. prezentowana poniżej, o których więcej informacji dla zainteresowanych zawarte jest w dziale Definicji książki P JAK NIEBO, dostępnej także przez linki w BIBLIOTECE POLONEUM.

ZASADA FORMOWANIA CZCIONEK 'PaTyCZKa'


Kształty trzonów czcionek 'PaTyCZKa' precyzyjnie określają przynależność głosek do rdzeni, z których pochodzą, co dodatkowo podkreśla kolorystyka z Klucza Lingwistycznego PLANETY POLONEUM. Grafika ta jest bardzo pomocna przy analizie wszelkich rdzeni słownych.

= P, F, B, W, M, Ł

= T, TH, C, S, S', D, DH, DZ, Z, Z', N
= CZ, Ć, SZ, Ś, DŻ, Ż, DŹ, Ź, Ń
= K, H, G, GH, NG
= R , L, J


PRAGMATYCZNA SYMBOLIKA GRAFIKI CZCIONEK 'PaTyCZKa'

każde centralne zaokrąglenie = bezdźwięczność głoski
każda centralna kanciastość = dźwięczność głoski
wybrzuszenie trzonu w prawo = zamknięcie ust
wybrzuszenie trzonu w lewo = otwarcie ust
pozioma kreska u góry trzonu = płaski styk języka z podniebieniem
pozioma kreska u dołu trzonu = głoska przedłużona
szpic lub kropka u góry trzonu = czubek języka styka się z podniebieniem, a jama ustna wytwarza 'i'
szpic u dołu trzonu = czubek języka styka się z zębami
zygzaki na końcu trzonu = nosowa wersja samogłoski


Jak widać z powyższego, 'PaTyCZeK' wprowadza logicznie trywialną i przejrzystą zasadę przypisywania grafiki dźwiękom poszczególnych spółgłosek, z wyjątkiem R i L, która obrazuje układ jamy ustnej wraz z pozycją języka w czasie wydawania dźwięku, wskazując precyzyjnie na pochodzenie głoski od konkretnego rdzenia. Zasada ta zainspirowała utworzenie nowego alfabetu o nazwie 'UMBONASZIL', w którym głoski zapisane 'PaTyCZKiem' pozwoliły maksymalnie skoordynować ich kształt z miejscem w kolejności alfabetycznej. Poniższa ilustracja przedstawia oprócz zestawu liter również ich numerację, która ma ścisły związek z porządkiem liczbowym dyktowanym w naturze przez liczbę 37 i umożliwia kalkulację wartości liczbowej wyrazów i tekstów zapisanych tym systemem.

UM BO NASZ IL

  U  M  B  W  Ł  P  F  O  N  D DH DZ Ą T TH C  A  S   Z   E  Ń DŹDŻ Ź  Ż   Ę  Ć CZ Ś SZ Y  G  K  H   I   R  L  

Ta metodologia nie jest jeszcze zakończona, ponieważ niuansów lingwistycznych jest mnóstwo, ale ten kierunek będzie utrzymywany w dalszym rozwoju 'PaTyCZKa' ze względu na konsekwentne stosowanie logiki i dzięki temu łatwość do przyswojenia i użytku nie tylko dla profesjonalistów. Uniwersalność taka jest wymogiem, który w dobie globalizacji ludzkiej kultury ma stale rosnące znaczenie i nie może być pominięty przez twórców systemów kodowania głosek w przyszłości.
Pomimo oczywistej przewagi nad istniejącymi systemami zapisu mowy, 'PaTyCZeK' ma jeszcze mankamenty i jego udoskonalanie trwa, zatem jest to tylko początek pracy nad ostatecznym systemem kodowania mowy ludzkiej, a w związku z tym... (tekst w PaTyCZKu poniżej)


wszystkich zainteresowanych POLONEUM zaprasza na POLEMICĘ w AKADEMII

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998