MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKTEdukacja w POLONEUM EDUKACYJNYM jest rozumiana jako realizacja procesu uskuteczniającego bieżącą aktualizację oprogramowania mózgu, organu ciała wyspecjalizowanego w matematycznej obróbce informacji dostarczanej przez wszystkie zmysły, w celu permanentnej optymalizacji Tymczasowych Mocnych Przekonań utrwalającego się w nim stereotypu.
Proces ten przebiega naturalnie, czyli metodą 'prób i błędów', u wszystkich żywych istot w całej przyrodzie, ale w generalnej społeczności ludzkiej na obecnym etapie jej rozwoju, wymaga wsparcia ze strony technologii informatycznej (IT) ze względu na komplikacje wywołujące zagrożenia egzystencjalne wynikające z powszechnego dostępu do Bazy Danych o wiele szerszej niż ta, którą jest w stanie ogarnąć i przyswoić w swoim myśleniu ludzki mózg.

W Wieku Informacji każda forma uczenia się, czyli zdobywania wiedzy, umiejętności, przekonań i nawyków, stanowiących filary, czyli w naszej świadomości, musi przebiegać w oparciu o adekwatnie do tej epoki skonfrontowaną i zweryfikowaną, czyli zdezinfominowaną informację, albowiem nawarstwianie się problemów wynikających z infominacji jest krytycznie groźne dla egzystencji całej ludzkiej cywilizacji oraz biosfery całej planety.

Konstytucyjna działalność edukacyjna EDUKACYJNEGO ASA POLONEUM przebiega zgodnie z Polisą PEACE i z założenia służy osiąganiu przez generalną społeczność coraz wyższych poziomów świadomości , niezainfominowanej WIEDZY, w oparciu o zaktualizowane . W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym wzięcia aktywnego udziału w tym procesie PEACE zaprasza do wizyty w swoim Programie Edukacyjnym, do którego prowadzą poniższe linki:Zgodnie ze SŁACHĄ POLONEUM, wszelka informacja wykorzystywana w działalności edukacyjnej POLONEUM EDUKACYJNEGO wymaga , czyli dezinfominacji w oparciu o STANDARD , na miarę dostępnych środków, w celu realizacji założeń zwłaszcza tych Programów POLONEUM, których rolą jest wspieranie rozwoju edukacji, czyli w oparciu o osiągnięcia naukowe zdezinfominowane za pomocą ALGORYTMU .

Na tym etapie działalności POLONEUM EDUKACYJNEGO cel stanowi motywowanie generalnej społeczności do kierunkowania postępu nauki zgodnie ze STANDARDEM i konsekwentnego wdrażania technologii dla dobra generalnej społeczności australijskiej i całej planety. Tylko bowiem z taką motywacją generalna społeczność jest w stanie z czasem osiągnąć optymalny poziom świadomości , czyli dający jej gwarancję permanentnego zabezpieczenia swojej egzystencji.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998