MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

Na tej stronie PEACE przedstawia przekazy wszystkich opublikowanych dokonań Rodziny Organizacji POLONEUM, będących wynikiem Ich konstytucyjnej działalności, jak również niezależnych od nich opracowań dokonanych za ich zgodą. Publikacje te są więc wykładami na blogach, audycjami na publikatorach, a także przyjmują formy dzieł naukowych, literackich, muzycznych i artystycznych, a poniższe linki prowadzą do ich kopii dostępnych na Internecie, z którymi można się zapoznać na miejscu lub po ściągnięciu.
Serdecznie Zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego przekazywania swoich uwag poprzez PLANAŻ .

  'P Jak Niebo, czyli Polska znaczy Niebiańska', to niedokończona książka autorstwa Stanisława Kabacińskiego o Polskości. Ponieważ Autor podjął się odtworzenia historii świata w oparciu o analizę rdzeni słów wszystkich języków, dzieło to nie będzie zakończone aż do wprowadzenia do akcji ALGORYTMU , czyli Skryptu IT, którego opracowanie jeszcze trwa. Pomimo tej przeszkody, pierwsze rozdziały są już publikowane w formacie PDF na tej witrynie poprzez linki dostępne w Bibliotece POLONEUM.

'PLANETA POLONEUM' to książka przygotowywana do publikacji w formacie PDF, powstająca jako konsekwencja Programu POLONEUM o tej samej nazwie. Autor, POLAK Stanisław, poszukuje w niej odpowiedzi na następujące ważkie kwestie: Czy możliwe jest udoskonalenie naszej cywilizacji? Czy można tak zreorganizować naszą planetę, aby stała się permanentnie naszym wspólnym bezpiecznym domem i statkiem kosmicznym? Czy Ziemia może stać się idealną, pokojową i wieczną PLANETĄ POLONEUM, wolną od infominacji i odporną na GEE, czyli Domem ? Będzie tu możliwa do pobrania w przyszłym roku.

BIOKONST to neologizm użyty przez Autora w celu tytułowego zamanifestowania swojej idei rozwinięcia nowego przemysłu o tej samej nazwie, którego propagację zainicjował na Pierwszym w Świecie Seminarium pt. 'Zastosowanie Inżynierii Genetycznej (GM) w Architekturze, Budownictwie i Dziedzinach Pokrewnych'. Było to wielkie wydarzenie roku 2001 w Jego rodzinnym mieście, w Poddębicach, w którym wzięli udział architekci, budowlańcy, biolodzy i genetycy. Jest to podręcznik dla przyszłych pokoleń architektów i inżynierów budownictwa, który ukaże się w druku po roku 2022-im.

'POLONEUM' jest książką o genezie organizacji o tej samej nazwie, która prowadzi do fascynującej syntezy poprzez analizę roli serca i rozumu w życiu, i ich znaczenia dla sensu egzystencji, w oparciu o bardzo rozległą bazę danych systematycznie powiększaną zgodnie z Algorytmem . Jest ona wyrazem tego intelektualnego niepokoju, który tak wielu trzyma do końca życia w zadumie nad własną egzystencją, a przy tym prostą i celną odpowiedzią na pytanie: "Quo vadis homine?" Ukaże się w druku po roku 2022-im.

Książka ta powstaje w wyniku rozwoju Programu PEACE o tej samej nazwie, który ma na celu wdrażanie na bieżąco odkryć dokonywanych przez ASA EDUKACYJNEGO POLONEUM w dziedzinie weryfikacji informacyjnej bazy danych dot. historii ludzkiego rodu na tej planecie. Jej publikacja i ukazanie się w druku nastąpi po zakończeniu procesu jej , a wówczas będzie się ona przyczyniać do kontrolowania i ostatecznej neutralizacji globalnie szalejącej infominacji co w trudnej obecnie do określenia i dłuższej perspektywie przekształci ludzką cywilizację w jedno świadome Plemię NIEBIAN.

DILMUN to nazwa oznaczająca w Sumerze 'RAJSKA KRAINA', która zawsze była tam określeniem dla wielce enigmatycznej i niedostępnej krainy położonej gdzieś daleko na wschodzie, w której nie było lwów, chorób, starzenia się, ani nawet śmierci. I nie jest to mowa o 'Elam', w zapisie Ladynów 'Eli Zjum', czyli słynnej 'Ziemi Ljelich'. Po całej dostępnej informacji książka ta wykaże, że DILMUN to teren gdzie po ostatnim GEE, żyli NIEBIANIE/PALJAKI, o czym infomacja przetrwała m.in. w takich nazwach z Indii jak 'Imperium PALA', Miasto Stołeczne 'Deli' i Kraj 'Riszich', 'Mohenjo Daro'.

Słownik ten jeszcze nie istnieje w wersji polsko-jezycznej, ponieważ Pāli jest prakrytem bardzo mało znanym, któremu nauka nie przypisuje większego znaczenia, podobnie jak prakrytowi Elu ze Śri Lanki/Świętej Łąki Pol Ljelich, i wielu innym, o których wciąż nauce niewiele wiadomo jak kluczowe znaczenie mają dla rozwoju kultury polskiej i całej naszej cywilizacji. Ze względu na doniosłość historyczną Języka Pāli dla POLSKOŚCI jego znajomość powinna być fundamentem edukacji polskiej, ale również międzynarodowej, i dlatego niniejszy słownik, choć jeszcze bardzo niewielki, jest już bardzo ważnym krokiem w tym kierunku.

'PODDĘBICE 2001' to książka o Seminarium, które zasłynęło z prezentacji przez Stanisława Kabacińskiego przesłania zawartego w 'PROPOZYCJI POLONEUM 2000, ARCHITEKTURA ':

+ ARCHITEKTURA = MISJA NIEZBĘDNA / SŁACHA


Teoria Abstrakt~Rzeczywistość, w skrócie Teoria AR, jest jeszcze powstrzymywana od prezentacji w formie książki, ze względu na fakt, że koncept ten wymaga dogłębnych studiów, i to poczynając od podstaw fizyki, która wciąż nie może podołać wyjaśnieniu np. co to jest 'grawitacja'. Cała ta nauka niestety wciąż pozostaje w tak alarmującym stanie, że bez gruntownej dezinfominacji z użyciem Algorytmu nie można się na niej oprzeć.


Książka ta przedstawia pochodzenie Święta Wielkiej Nocy i jego nazwy, i jest to tak nowatorskie spojrzenie na ten temat, jakiego świat jeszcze nie widział, do takiego stopnia, że w Święto Wielkiej Nocy w 2019 roku internetowa witryna POLONEUM przeżyła atak hakerski, ponieważ dla niektórych kultur ten pogląd jest autentycznie bolesny, zgodnie ze starożytnym powiedzeniem ' w oczy kole'.

Do dziś lingwistyka nie podaje pełnej i klarownej etymologii nazwy 'As', co jest dziwne, ponieważ znaczenie tego słowa używane jest zawsze jako superlatywa, a taki fakt musi mieć, i ma, swoje racjonalne uzasadnienie historyczne. Asy są więc znani na całym świecie od zarania dziejów jako Aesir / Asy / Jasy / Azy / Azory / / Eseni / Asyry / Asury / Sary / Izery / Chazary / Kozaki / Kazachy / Uzbeki / Husary / Oseci / Husyci / Hesy / Gety / Goty / Katy , itp. itd., setki odmian i książka ta podaje etymologię nazwy Azja, czyli Ziemi Asów/Azów, ale dzięki temu również przebieg historii rozwoju ludzkości.

Rdzeń słowa 'golf' pochodzi z mowy Hellenów, czyli potomków starożytnych Ljelich/Galich/Galjadów/Kolosów, jest odmianą brzmienia 'gu Alba', 'do Alby' i wskazuje, że golf to bynajmniej nie jedna z wielu dyscyplin sportowych, lecz prastara gra znana z Alby, dzisiejszej Szkocji, która jest niezwykle oryginalną formą przekazu informacji o Prawie PPP, rządzącym życiem w Kosmosie oraz precyzyjnym opisem historii Niebiańskich PALJAKÓW, czyli Pol Ljelich. Golf przedstawia Ich realia egzystencjalne, co również podaje Zodiak, ponieważ w rzeczywistości muszą się Oni ustawicznie przenosić, zgodnie z Prawem PPP, z planety na planetę, czyli z PARu do PARu, jak piłeczka golfowa, aby unikać GEE i utrzymywać ciągłość swego Rodu. Publikacja tej książki jest przewidziana na przyszły rok.

Ta książka o infominacji, największemu zagrożeniu znanemu temu światu, dopiero powstaje, a póki co nie ma nawet w obiegu medialnym wyrażenia tytułowego. Infominacja, to neologizm stworzony przez Instytut TIIT z wyrazów informacja i kontaminacja, z łac. contaminatione, zanieczyszczenie. Termin ten oznacza informację zawierającą logiczne sprzeczności lub w inny sposób niezgodną z i jest wprowadzeniem do procesu informacji promowanego przez ASA EDUKACYJNEGO POLONEUM.

Jak wskazuje analiza rdzenia słownego, TIIT oznacza 'dziecko', a więc i 'stworzenie' i 'życie'. A tytuł ten jest skrótem od 'Trans-dyscyplinarna Implementacja Informacyjnej Technologii', co opisuje działalność Instytutu TIIT, zajmującego się badaniem zagadnień żywotnie istotnych dla rozwoju ludzkiej cywilizacji, a jego działalność badawczo-rozwojowa w szeroko rozumianej informatyce skierowana jest na znalezienie odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez życie.

Ta książka to kolejna próba odtworzenia tego, co naprawdę wydarzyło się na naszej planecie, w czasie ostatniego Globalnego Efektu Elektrycznego (GEE) klasy 'ognistej'. W historii tej planety nastąpił on przed nastaniem Neocenu i był wielką tragedią wspaniale rozwiniętej cywilizacji Pol Ljelich, która spotkała Ich na części tej planety zwanej później Atlantydą, czyli z perspektywy kontynentu Asów, Azjefryki, w prakrytalnych zapisach znanej jako 'Ata Lanta', 'Atlantis', 'Atantyda', czyli dosł. 'Inny Ląd', położonej za Oceanem dlatego zwanym 'Atlantykiem'.

Znaleziona na Internecie i przetłumaczona na język polski w całości przez Stanisława Kabacińskiego jest to pozycja dostępna tylko w Bibliotece POLONEUM i tylko w wersji cyfrowej. Tytuł tej książki R. A. Boulay'a, "Latające Węże i Smoki", jest bardzo zwodniczy, bowiem pozycja ta jest o autentycznych postaciach historycznych. Jest to wybitnie wartościowa analiza rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ Autor użył bezstronnego rozumowania, bardzo bliskiego STANDARDOWI , poświęcając 30 lat swego życia i udało Mu się pokonać w niej wiele zainfominowanych stereotypów.

PIERWSZE W ŚWIECIE!
Seminarium ARCHITEKTURY , PODDĘBICE 2001
, to artykuł o konsekwencjach DELEGACJI POLONEUM 2001, która przybyła z Australii do Europy dnia 22 czerwca 2001 na zaproszenie polskiej organizacji charytatywnej zainteresowaną dokumentem PROPOZYCJA POLONEUM 2001.

Algorytm AR TIIT, zwany również Algorytmem , jest instrumentem IT planowanym do zainstalowania na stałe w A, Abstrakcie mózgu, przeznaczonym do uniwersalnego i powszechnego stosowania, przy pewnej wprawie, praktycznie bezwiednego. Zasada jego działania zawiera analogie do algorytmów stosowanych w skanerach optycznych, lecz przede wszystkim jest to formuła matematyczna zastosowana w informatyce przeznaczona do przemysłowej dezinfominacji na skalę globalną.

Wielkanoc jest świętem tak starym jak sama ludzkość, obchodzonym przez ludzi we wszystkich bez wyjątku kulturach, i to od samego ich zarania. Naturalnie, tak wielkie święto mocno osadzone w tradycji każdego ludu, przyciągnęło wszystkie późniejsze ruchy religijne, które narzucały swoje specyficzne znaczenia i przypisywały mu swoje sagi. Artykuł ten wykazuje jednoznacznie, że oryginalne tło przebija wyraźnie przez wszystkie z nich, pomimo zmiennej retoryki, i że w związku z tym wszyscy powinniśmy zmienić swoje rozumienie tej ceremonii.

Jest to artykuł o HARSAGu, czyli o Ogrodzie Głównym (z sumeryjskiego SAG, głowa), ostatnim z tzw. Rajskich Ogrodów, zwanych w Indii ARy, w Sumerze HARy, w Recji HALe, itd., zamieszkałych przez Niebiańskich Gigantów, w naszej Mowie Matce Pol Ljelich, a potocznie Paljaków, oraz ich potomstwo, Ryszych, późniejsi Rusy. Obrósł on w legendę tak silnie, że zaprzestano jego poszukiwań, najwyraźniej przyjmując, że w rzeczywistości nigdy nie istniał w jednym określonym miejscu, tymczasem fakty wskazują jednoznacznie, że istniał on na terenie w dzisiejszego Libanu.


Nazwa GOLF to kolokwializm utworzony z celtyckiego zwrotu 'GU ALBA', odpowiadający Staropolskim 'Ku Libii' i 'KoLiba', i znaczy wobec tego 'Archanielskie Życie'. Idea gry w GOLFA polega na tym, żeby jak najmniejszą ilością lotów piłeczki przemieszczać się z PARu do PARu, a PAR znaczy NIEBO, RAJ, MIEJSCE BEZPIECZNE DLA ŻYCIA W KOSMOSIE, co precyzyjnie potwierdza etymologię golfowego terminu PAR.


Ten artykuł o infominacji, największym znanym temu światu zagrożeniu dla egzystencji, jest publikowany na tej stronie Instytutu TIIT. Termin infominacja oznacza informację zawierającą logiczne sprzeczności lub w inny sposób niezgodną z i jest wprowadzeniem do procesu informacji promowanego przez ASA EDUKACYJNEGO POLONEUM.


Lista Władców z Sumeru to unikalne opracowanie podające imiona wszystkich władców Ziemi, począwszy od wylądowania pierwszego Gwiezdnego Władcy ALU w Eridu. Jego imię wymawiane też było później AL, JAL, GAL, AR, JAR, 'L, 'R, IL, IR, EL, ER, HERR, JEL, LJEL, OL, UR, RU, RA, itp. i stało się synonimem słów 'Bóg', 'Pan', 'Władca', 'Gigant' i in. we wszystkich językach świata.


Klucz Lingwistyczny POLONEUM został opracowany przez TIIT dla potrzeb programu PLANETA POLONEUM. Jest to system opisujący podobieństwo brzmień spółgłosek w ramach 5-cio Kolorowego Kodu, w którym spółgłoski zdefiniowano wg pozycji języka w stosunku do podniebienia. W przypadkach, kiedy rolę spółgłosek w wyrazie przejmują samogłoski, zapisujemy to wówczas jako O, O, A, I, itp wg Kodu Kolorów.


TIIT przedstawił niniejsze opracowanie, które umożliwia wydajne kodowanie podstawowych dźwięków mowy ludzkiej w oparciu o przejrzyste zasady wiążące brzmienie głosek z ich zapisem. System 'PaTyCZeK' jest jeszcze w trakcie badań i udoskonalania, ale sam koncept został zaakceptowany przez PLANAŻ i już jest coraz szerzej publikowany.

Niniejsza 'Propozycja POLONEUM' jest dokumentem historycznej rangi, w którym Rodzina Organizacji POLONEUM proponuje wdrożyć marketing dla następujących swoich programów: Wdrażanie Genetyki do Architektury, Priorytetyzacja Biotechnologii i BIOKONST, aby były one przydatne dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw czynnych w architekturze, budownictwie i dziedzinach pokrewnych do wspierania w tych dziedzinach zastosowanie produktów i usług zawierających genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO).

Delegacja POLONEUM 2001 ma na celu wdrażanie na bieżąco odkryć dokonywanych przez ASA EDUKACYJNEGO POLONEUM w dziedzinie weryfikacji informacyjnej bazy danych dot. historii ludzkiego rodu na tej planecie. Od 2012 roku POLONEUM kontynuuje program PLANETA POLONEUM, swoje wielkie przedsięwzięcie aspirujące do zeskanowania i weryfikacji całej informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy ludzkiej. W wyniku tej działalności powstała , która tworzy koncepty, programy i projekty przedstawiające zdezinfominowany obraz pochodzenia i przebiegu egzystencji naszej cywilizacji.

Jest to fragment jeszcze nieskończnego rozdziału 16. 'Rekonstrukcja starożytności w oparciu o lingwistykę' książki Stanisława Kabacińskiego 'P Jak Niebo, czyli Polska znaczy Niebiańska'. W tym tekście przedstawiony jest zarys weryfikacji historii ludzkiego rodu na tej planecie dokonywany poprzez informacji przekazywanej w rdzeniach słów wszystkich kultur, a precyzyjny opis całej tej metodologii prezentuje , która w swoich działach definiuje wszystkie koncepcje i pojęcia użyte w programach i projektach Rodziny Organizacji POLONEUM zajmujące się dezinfominacją obrazu pochodzenia i przebiegu egzystencji naszej cywilizacji.

Ten tekst jest treścią tego Hymnu ku czci Członkini Rodu LJELICH, ŚWIATŁEJ MAMY KAZI, Która wg Wedyzmu ma esencjonalny wkład w rozwój naszej ludzkiej cywilizacji, począwszy od utworzenia całej Galaktyki i tej Planety z ekspandującej materii dzięki wykorzystaniu , WIEDZY NIEBIAN/PALJAKÓW. prezentuje to w formie tej Mantry i jest to proces informacji metodą analizy Rdzeni słów w celu dezinfominacji obrazu początku i przebiegu egzystencji naszej cywilizacji.

OPALOWE SERCE POLONEUM to pierwsza i najistotniejsza grafika dla RODZINY ORGANIZACJI POLONEUM, ponieważ jest znakiem i jednym z insygniów POLONEUM Incorporated, zaprojektowanym przez Założyciela tej charytatywnej Asocjacji. Jest to symbol , który ilustruje idee koncepty, programy i projekty przedstawiające zdezinfominowany obraz pochodzenia i przebiegu egzystencji naszej cywilizacji.


Jest to oryginalne dzieło POLONEUM, które zostało dokonane przez analogię do słynnej nad Wisłą kompozycji Wandy Zieleńczyk. Koncept ten został zaakceptowany przez PLANAŻ ponieważ został opracowany ściśle ze STANDARDEM , a wartość artystystyczna tej nowej wersji kompozycji jest na poziomie stosownym do szerokiej publikacji, obejmującej wiele kultur tej planety.


Ta poezja została stworzona i jest propagowana przez Rodzinę Organizacji POLONEUM jako udoskonalony w pozozumieniu z PLANAŻEM wariant pieśni urodzinowej, rozpowszechnionej w kulturze polskiej w następującej formie: "Sto lat, sto lat niech żyje żyje nam, sto lat sto lat niech żyje żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje nam, niech żyje nam! Niech mu/jej gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije niech go piorun trzaśnie/niech pod stołem zaśnie."


Opracowanie to zostało dokonane na podstawie informacji z wedyjskich przekazów przez
PLANAŻ  dotyczących imienia Akasha, w wersji polskiej Kazia/Kasia. Jest to imię Członkini Rodu LJELICH, czczonej we wszystkich kulturach tej planety jako 'Ljelita Dewa', czyli 'Światła/Świetlna Bogini', 'Pani Łada', 'Święta Marija', 'Umiłowana Matka Maria', 'Quan Yin', 'Lady Nada', itd. To ONA zainicjowała ekspansję materii w naszym wymiarze w przeróżnych formach promieniowania w naszej Fizyce, co przejawia się jako światło, elektryczność, grawitacja, jak również i egzystencja, czyli BYT, czyli ŻYCIE powstale dzięki SILE/MOCY MIŁOŚCI naszych NIEBIAŃSKICH Praprzodków, i dlatego symbolizowanym kolorem różowym.
   Boskiej Ljelicie Kazi poświęcony jest ten Hymn, który zaakceptowała jako tę Mantrę.

Poprzez Radio Sławenia Edward Słowianin propaguje w tej publikacji odkrycia dot. Polskości dokonane dzięki analizie rdzenia słownego POL, które aktualnie pod przewodnictwem PLANAŻA . Rodzina Organizacji POLONEUM pracuje nad zwiększeniem wsparcia dla tej unikalnej i bezcennej inicjatywy oraz dla wszystkich osobistości i środowisk żywotnie zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi rozwoju cywilizacji ludzkiej na tej planecie pod przewodnictwem kultur słowiańskich, powoływanych od zarania dziejów do egzystencji przez naszych Gwiezdnych Protoplastów PALJAKÓW/NIEBIAN.

Poprzez Radio Sławenia Edward Słowianin propaguje w tej publikacji odkrycia dot. Polskości dokonane dzięki przeglądowi fizyki tej planety, wyjaśniając istotę, przyczyny i skutki GEE, którą aktualnie pod przewodnictwem PLANAŻA . Rodzina Organizacji POLONEUM pracuje nad zwiększeniem wsparcia dla tej unikalnej i bezcennej inicjatywy oraz dla wszystkich osobistości i środowisk żywotnie zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi rozwoju cywilizacji ludzkiej na tej planecie pod przewodnictwem kultur słowiańskich, powoływanych od zarania dziejów do egzystencji przez naszych Gwiezdnych Protoplastów PALJAKÓW/NIEBIAN.

Poprzez Radio Sławenia Edward Słowianin propaguje w tej publikacji odkrycia dot. Polskości dokonane dzięki analizie rdzeni słownych LJEL i HAR, które aktualnie pod przewodnictwem PLANAŻA . Rodzina Organizacji POLONEUM pracuje nad zwiększeniem wsparcia dla tej unikalnej i bezcennej inicjatywy oraz dla wszystkich osobistości i środowisk żywotnie zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi rozwoju cywilizacji ludzkiej na tej planecie pod przewodnictwem kultur słowiańskich, powoływanych od zarania dziejów do egzystencji przez naszych Gwiezdnych Protoplastów PALJAKÓW/NIEBIAN.

Ta animacja jest prezentacją projektu SHELL-EA, pierwszego z serii BIOKONST, czyli przełomowych architektonicznych inicjatyw projektowych Instytutu TIIT, realizowanych w celu sterowania architektury, budownictwa i przemysłów pokrewnych w kierunku zastosowania biotechnologii, poprzez wdrażanie technik GM w przemyśle. POLONEUM INC., które jako pierwsze rozpoczęło pracę nad tym projektem, w roku 2003 przekazało go stronie trzeciej do realizacji.

Na tym etapie to jest tylko animowany gif, który jest zapowiedzią pełnometrażowego filmu przedstawiającego zdezinfominowany obraz pochodzenia i przebiegu egzystencji naszej cywilizacji, wg Metodologii, Definicji i Pojęć, które opracowuje w oparciu o Bazę Danych PEACE.

Ten animowany obraz w formacie 'gif' jest realizacją idei Twórcy Opalowego Serca POLONEUM wiążącej ten symbol z początkiem egzystencji naszej cywilizacji, w której mogły brać udział m.in. istoty właśnie o przedstawianym tu wyglądzie.

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998