MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

EDUKACYJNY AS POLONEUM przestrzega zasad WEDYZMU zilustrowanych przez poniższy znak DARMA,
Symbol , które są etycznym wymogiem i wiodącą Polisą dla całej jego
działalności, a także stanowią obligację dla wszystkich
zainteresowanych   kooperacją   z
Rodziną   Organizacji
POLONEUM.

poglądy
(miej świadomość )

myślenie intencje
(myśl zgodnie ze STANDARDEM )(poszukuj wg )

Myśl bezemocjonalnieRozważna mowa
(w myśleniu zawsze spokojnie stosuj logikę)(nie mów niczego, co boli innych)

wysiłek działanie
(mierz siły na zamiary)(działaj dla dobra ogółu)

Sensowne życie
(żyj zgodnie z )Konstytucja PEACE
precyzyjnie opisuje cele tego
Stowarzyszenia, jednak sprawna ich realizacja
w Wieku Informacji, w który ludzkość już wkroczyła, wymaga
od wszystkich konsekwentnego i ścisłego przestrzegania tych reguł.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998