MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

WYPRAWA DOOKOŁA ŚWIATA ŚLADAMI POL LJELICH

UWAGA:
Kolory czcionek w niektórych słowach są stosowane wg
Klucza Lingwistycznego, w celu uwidocznienia rdzeni tych słów.

SZOK I ZGROZA!... WSPANIAŁA ATLANTYDA!... JUŻ NIGDY WIĘCEJ...

15000 lat temu


Ostatni Globalny Efekt Elektryczny (GEE) klasy 'ognistej' w historii naszej planety nastąpił przed nastaniem Neocenu i był wielką tragedią wspaniale rozwiniętej cywilizacji Pol Ljelich. GEE nie było niczym nowym dla tego technologicznie wysoce zaawansowanego gwiezdnego plemienia, dla którego Ziemia od niepamiętnych czasów była jedną z wielu galaktycznych planet/kolonii. Jak wspomina o tym Sumeryjska Lista Władców, kontynuowali Oni tutaj swą kosmiczną egzystencję w Galaktyce, począwszy od lądowania ekipy Alu w Eridu 270 tysięcy 76 lat temu, podczas gdy inne Ich planety właśnie przechodziły tę traumatyczną przemianę klimatyczną. Jednak element nieprzewidywalności leży w naturze sił kosmicznych, jest ich nieodłączną częścią i nawet świetna znajomość pracy niebios nie daje 100% gwarancji odpowiedniego zareagowania.Ten GEE był dla gigantów kompletnym zaskoczeniem, a okazał się autentycznym Końcem Świata. Na dnie Zatoki Meksykańskiej stoją do dziś niemi świadkowie tej apokalipsy - lasy cedrowe, piramidy i cały zniszczony dobytek tych gigantów, z których zaledwie niewielka grupa zdołała przetrwać. Przez następne setki i tysiące lat tułaczki po planecie nie byli oni w stanie zapomnieć o tej tragedii, i przynieśli ze sobą przesłanie o niej do Afryki. Tutaj, w równikowej niszy klimatycznej długowieczni Pol Leluja zdołali się ostatecznie otrząsnąć z horroru jaki ich spotkał. Byli wiecznie młodzi i śmiało patrzyli w przyszłość, więc z charakterystyczną dla młodości pozytywną energią i werwą kontynuowali rozwój swej cywilizacji. Ten ich wspaniały, prawdziwie boski!, nastrój świetnie widać na ich naturalnej wielkości mistrzowsko wykonanych statuach zachowanych w Dostatnim Kraju, czyli Kuś w języku Pāli, a stąd słowa kusić, rozkosz, kasza, kutja, dogodz, gody, ang. good, cash, gotówka, ros. kuszat', jeść, hebr. koszerne, 'prawidłowa żywność', itd. Kuś obejmował obszar dzisiejszego Sudanu, Egiptu i Lewantu, a później również całą Azję, gdzie przetrwał w wielu nazwach np. Hindukusz, Zatoka Kucz i in.


Z Ich młodych twarzy emanuje łagodny uśmiech w stylu Mony Lisy, doskonale maskujący rzeczywisty wiek biologiczny, sięgający przecież wielu tysięcy lat. Wiedzieli z własnego doświadczenia, że mają przed sobą zaledwie kilka tysięcy lat względnie dobrego klimatu, po czym Ziemia ponownie zacznie przechodzić gwałtowne zmiany typowe dla "galaktycznej wiosny", czyli ocieplenie klimatu, niosące groźne gigantyczne wyładowania elektryczne, monstrualne erupcje wulkaniczne i gwałtownie podnoszący się poziom oceanu, żeby wymienić tylko kilka z długiej listy apokaliptycznych wydarzeń GEE.


Klimat pozwalający biosferze na normalną wegetację rozciągał się teraz jedynie w strefie międzyzwrotnikowej, a pozostałe części globu pokrywał lodowiec, tundra, step i pustynie. Poziom temperatur pozwalał tam w najlepszym razie na rozwój roślinności typowej dla klimatu podbiegunowego, a ekspansja cywilizacji w kierunkach ku biegunom w tym okresie nie miałaby najmniejszego sensu, i dlatego w rzeczywistości nie bylo jej tam. Pol Ljeli świetnie zdawali sobie sprawę z tymczasowości tego stanu rzeczy i ze wszystkich sił dążyli do ukończenia swego wielkiego projektu, mającego na celu zabezpieczenie Ich przed negatywnymi skutkami okresowej niestabilności magnetosfery ziemskiej.


Projektem tym była sieć piramid, które, wraz z systemem podziemnych kanałów do obsługi przepływów wielkich prądów energii elektrycznej i ultradźwięków, stanowiły globalną instalację odgromnikowo-stabilizacyjną, mającą za zadanie równomierny rozkład napięć i złagodzenie w ten sposób skutków przejścia planety przez strumień protonów wyrzucanych przez centrum Galaktyki i powodujących owe niesławne, groźne dla życia GEE. Naturalnie, piramidy były dla nich jednocześnie źródłem czystej i niewyczerpalnej energii dla Atlantydy. Energia, której do dziś tak usilnie poszukujemy dla naszej cywilizacji, jest formą pierwotnej energii, emanującej w postaci fal elektromagnetycznych i ultradźwiękowych z każdej cząsteczki ciągle rozszerzającej się materii, i pozostanie dla nas nieosiągalna, dopóki nie opanujemy PRAWDY, Wedyjskiego systemu filozofii Pol Ljelich.


Pol Ljeli byli rasą humanoidalnych olbrzymów, która mówiła językiem Pāli, co oznacza dosłownie z nieba, niebiański, który jest najstarszą ludzką mową, od której wywodzi się sanskryt i wszystkie inne jezyki. Jest on bardzo podobny do sanskrytu, z tą różnicą, że występuje w nim m. in. miękka wymowa spólgłosek poprzedzających samogłoski z grupy 'i' oraz 'e', unikalna cecha zachowana np. we współczesnym języku polskim. Pol Ljeli dali nazwy wszystkim rzeczom i miejscom w trakcie rozwoju Atlantydy, które później ludzie kopiowali w miarę swych umiejętności, więc dziś mamy echa podstawowych terminów we wszystkich lokalnych nazwach spotykanych na świecie. Pol Ljeli byli nieliczni, ale bardzo dobrze zorganizowani i inteligentni, ponieważ posiadali Pala Vadę (w Pāli), czyli Para Vedę (w sanskrycie), co oznacza, Niebiańska Wiedza, stąd nasze słowo PRAWDA, znane również w innych najbardziej starożytnych językach świata.

Cywilizacja Pol Ljelich ogarniała cały świat, ale w tym czasie jej największe centrum było w Atlantydzie, w Ameryce Równikowej i okolicy. W stosunkowo krótkim okresie czasu, udało im się zbudować ponad 10000 piramid! Teraz myśleli o rozszerzeniu tego systemu na pozostałe kontynenty i już trwały przygotowania do ich budowy w całej Eurazji, począwszy od Afryki wzdłuż Nilu, a potem na Bliskim Wschodzie i Bałkanach. Cały proces wymagał, żeby system ten okrążył całą planetę, bo tylko wtedy sieć mogła być optymalnie wykorzystana. Chcieli, aby GAIA, jak nazywali Ziemię, była bezpiecznym miejscem i rajem dla wszelkiego stworzenia. Wszędzie tam, gdzie rozpoczynali nowe centrum administracyjne, nazwali je POLE, co dosłownie oznacza niebo na ziemi, raj, a każdy nowy ogród nazwali GAIA, Ziemia, również HALA, czyli mała Ziemia w zdrobniałej formie, wciąż żywej w języku polskim, rosyjskim i innych najbliższych językowi Pāli. Jak pokazuje to PLANETA POLONEUM, współczesne językoznawstwo zna tysiące pochodnych tych dwóch pojęć, które były podstawą nazewnictwa regionalnego w starożytności, co jest przedstawione dalej, poczynając od KLUCZA JĘZYKOWEGO.


Nasi niebiańscy giganci nie zaniedbywali przy tym spraw bytowych i zakładali HALE, dostarczające produkty charakterystyczne dla swego regionu, gdzie tylko na to pozwalały nisze klimatyczne wzdłuż wąskiego pasa tropików. HALE byly rozmieszczone po calej Atlantydzie w Południowej i Centralnej Ameryce, następnie w Arabii, w Hindu Kuszu, w Sri Lanka i na Malediwach, na Andamanach, w Indochinach i na całym Archipelagu Indonezyjskim, a nawet najmniejsze wysepki na oceanach były odwiedzane jeśli nie kolonizowane! Musimy pamiętać, że było wówczas znacznie więcej suchego lądu niż dziś, dzisiejsze wyspy połączone były ze stałym lądem, atole były równinami doskonale nadającymi się pod uprawy, ponieważ poziom wód w oceanie był niższy o przynajmniej 50 metrów! W tym czasie największym takim ogrodem na Ziemi była dzisiejsza Sahara. Stąd zresztą jej nazwa od sag, głowa, główny, i HALA.


Do pracy przy uprawach na HALACH potrzebne były Gigantom małe sprawne ręce do pomocy. W afrykańskiej dżungli przetrwał co prawda ostatnie GEE gatunek małych ciemnoskórych człekokształtnych istot, czyli istniejący do dziś gatunek zwany małpami, ale nie nadawał się on do tego zadania. Zatem ówczesny szef Gigantów, An (dosł. On) podjął decyzję, żeby z tego materiału genetycznego stworzyć istotę lepiej przystosowaną i pojawiła się krzyżówka małpy z genotypem Ljelich. W miarę jak plemię tych istot rozrastało się, Giganci rozmieszczali je po całej strefie równikowej wg swych potrzeb, z oczywistych względów zwąc ich mali, co znaczy dokładnie to samo we współczesnym polskim co w Pāli, i trwa również we wszystkich innych ludzkich mowach, jak np. w angielskim small i malicious, złośliwy. W tym czasie była to jedyna rasa 'ludzi' naszej postury, nad którą Pol Ljeli roztaczali opiekę, co polegało na pełnym ubezwłasnowolnieniu małych za pomocą systemu PÓL, w których panował reżim stadny podobny do wojskowego. Przywódcą 'małpich ludzi' został Człowiek Ana, do dziś zwany Anumanem, czczony w Indii jako Hanuman, bo tak Anuman brzmi w hiberskim akcencie, gdzie Jego człekokształtne plemię zasłynęło z kilku wielkich prac przy tamtejszych HALACH.


POLA były wczesną formą państw, a ich zadaniem była regulacja spraw bytowych Gigantów. PÓL było wiele i każde z nich zawierało co najmniej jedną HALĘ, a zarówno mali jak i małpy oprócz pracy na roli, wykorzystywani byli również do prac w kopalniach, oraz do utrzymywania porządku. Wszyscy mali traktowani byli w nich marginalnie, ponieważ ich podstawowym zadaniem była praca na HALACH, a te zabezpieczały ich podstawowe potrzeby egzystencjalne i żadne ewentualne inne roszczenia tych pierwszych 'ludzi' nie były brane pod uwagę. Stąd dziś mamy w języku polskim słowa takie jak ogród, harować, or, karczować, ale również kara, do dziś w Pāli w znaczeniu praca, oraz kurwa, odpowiednik np. francuskiego corvee, oznaczający przymusowe odrabianie należności, i mnóstwo innych. Dopiero później wyłoniły się inne funkcje dla małych, kiedy rosnąca konkurencja między poszczególnymi POLAMI zaczęła wymagać zorganizowanej ochrony zbiorów z ich HAL.

Cywilizacja Pol Ljelich z centrum w Atlantydzie rozwijała się harmonijnie, ale mali ludzie, pomimo, że z pewnością przeważali nad Gigantami liczebnie na miliony, nie mogli odgrywać w niej żadnej roli politycznej. Było tak przede wszystkim dlatego, że Giganci kategorycznie zabraniali małym jakiegokolwiek dostępu do swej Niebiańskiej Wiedzy i opartej na niej technologii. Zresztą, pierwsi ci 'ludzie' mając zaspokojone swoje potrzeby bytowe, nie mieli żadnych aspiracji do sięgania po władzę. Ze wszystkich starożytnych przekazów wynika, że oparta na Niebiańskiej Wiedzy, czyli PWAWDZIE, mądrość Pol Ljelich sprawiała, iż mali byli szczęśliwi i pogodzeni ze swoją rolą w cywilizacji Atlantów, a swoich Panów-gigantów obdarzali zaufaniem i szacunkiem. Widać to bodajże najwyraźniej w kulturze dzisiejszej Indii, a najlepiej słychać w tamtejszych mantrach i bajanach. To właśnie w tym czasie powstało słynne zawołanie 'Al Leluja!', co w Pāli znaczy dosłownie 'O Cześć Wam Młodzi!', a którym tłum małych spontanicznie pozdrawiał swych opiekunów Gigantów. Na codzień mali każdego z napotkanych Pol Ljelich zwali Polak, stąd też w późniejszym sanskrycie Palaka jest synonimem oznaczającym Zbawiciel, Przyjaciel, Archanioł.
Czas Atlantydy byl Złotym Wiekiem tak dla gigantów, galich, jak i dla ludzi, małych, który trwał z powodzeniem przez wiele tysięcy lat Epoki Lodowej.


Pol Ljeli śpieszyli się ze swoim planem, z uwagą śledząc zachowanie klimatu i całej planety, która sygnalizowała nadchodzącą zmianę od wielu już setek lat. Pol Ljeli odsuwali czarne myśli, pamiętając, że są zabezpieczeni na wszelką ewentualność - dysponowali elektromagnetycznymi środkami transportu, które w razie potrzeby mogły przenieść przynajmniej część z nich w bezpieczny rejon Galaktyki, a dla pozostałych rozbudowywali juz i tak olbrzymią sieć głębokich podziemi. Oczywiście, w tym planie dla czarnoskórych małych nie było miejsca, ale tam w Afryce Równikowej, byli oni w miarę bezpieczni, ponieważ tamtejsza nisza klimatyczna zachowywała pas jasnego nieba nawet w najsurowszy czas kosmicznych przemian, kiedy całą planetę spowijał szczelny całun popiołu wulkanicznego, blokującego jakąkolwiek penetrację promieni słonecznych przez atmosferę. Gwarantuje to nieprzerwany strumień szybkiego wiatru równikowego w górnej warstwie atmosfery, tak więc wschodnia rubież Atlantydy Pol Ljelich była naturalną Arką Ziusudry dla całej ziemskiej biosfery. Tam też w oparciu o naturalną siłę roboczą wyłonioną spośród małych, rozkwitał największy ogród na Ziemi, SAQ HALA, wprost niewiarygodne, że to dzisiejsza Sahara.


Niestety, los sprawił, że postęp tej harmonijnie rozwijającej się cywilizacji został przedwcześnie przerwany. Niezwykle gwałtowna i silna akcja Słońca, znana nauce jako koronalny wyrzut masy (CME), dotarła do Ziemi i wywołała olbrzymi GEE, które jednym globalnym udarem kosmicznej elektryczności obróciło wniwecz cały dorobek Pol Ljelich, pochłaniając przy tym 490000 ich ofiar. Była to tylko zapowiedź dalszych globalnych przemian, polegających na roztopach planetarnej pokrywy lodowej, co wiązało się z ponownym podniesieniem się poziomu wód, a wszystko to przy akompaniamencie nadzwyczaj silnych trzęsień ziemi, erupcji wulkanów i sztormów. Tragiczny upadek Atlantydy oznaczał nadejście "galaktycznej wiosny" i nowego porządku na planecie na następne kilka tysięcy lat.


Garstka pozostałych przy życiu PolLjelich znalazła schronienie w sąsiedztwie swych małych podopiecznych, w podziemiach Rogu Afryki, w Abisynii. Niektórzy giganci udali się dalej, do podziemi Kaukazu, Pamiru, Uralu i Tybetu. Tymczasem mali salwowali się ucieczką z uprawnych PÓL SAQ HALI do niszy klimatycznej, jaką był równikowy las. Przez wiele następnych pokoleń obserwowali jak owoc ich pracy ulega niszczycielskiej sile nadciągającego nowego klimatu. Ich wspaniały ogród został najpierw spalony olbrzymimi piorunami tak, że do dziś tamtejsze skały i grunt pozostają sczerniałe i zeszklone, a silne i suche wiatry zasypały wszelką wegetację wielometrową warstwą piasku, zamieniając największy ogród planety, SAQ HALĘ, w największą jej pustynię, SAHARĘ.Millenia upłynęły od tego czasu, ale splendor Atlantydy przetrwał do dziś, i to nie tylko w monumentalnych pomnikach i budowlach rozrzuconych po całym świecie, ale, co najistotniejsze, w naszej mowie codziennej. PLANETA POLONEUM jest przypomnieniem o GIGANTYCZNEJ ROLI JĘZYKOZNAWSTWA w dziele eksponowania prawdy o przeszłości. Oryginalna informacja z minionvch epok trwa nieprzerwanie w języku Pāli, czyli w 'Niebiańskim', który rozbrzmiewa tak w mnogości nazw geograficznych, jak i w słowach, którymi posługujemy się na codzień. Naleciałości kulturowe nie ułatwiają prawidłowego dekodowania tego pierwotnego przekazu, a często stają na drodze badaczy grubym murem stereotypów, jednak poziom współczesnej technologii IT, jaką już dysponują wiodące ośrodki badawcze, takie jak np. Instytut Technologii TIIT, pozwalają na bezprecedensowo precyzyjny wgląd w przeszłość, taki jak w PLANECIE POLONEUM.KLUCZ LINGWISTYCZNY

= P, F, B, W, Ł, M
2 = T, C, C', S, S', D, DZ, DZ', Z, Z', N
= CZ, Ć, SZ, Ś, DŻ, DŹ, Ż, Ź, Ń
= K, KH, CH, H, G, GH, NG
= R, L, J


znaczenia:    NIEBO, MIASTO, AZYL, RAJ, KOSMOS, ŚWIAT, POLE, OPOKA, IDEAŁ, MOC, POLITYKA, BIEL, PRAWOŚĆ, DAL, STAROŚĆ...
przykłady wymowy:  POL, PAL, PEL, PAR, PER, PUR, PR, FAR, FR, PHAR, BAL, BOL, BOJ, BEL, BAR, BR, BOA, WOJ, MAL, BUR, FIL, MIR...
znaczenia:                LUDZIE, RUDZI, CZERWIEŃ, RÓD, LOS, KORZEŃ, NARÓD WYBRANY, GRUBIAŃSTWO, DZICZ, POCIĄG SEKSUALNY...
przykłady wymowy:  LUD, LUT, JUD, JUS, RUD, RUS, RUN, RAD, RED, ROT, ROS, LOS, RUDZ', RUJ', RYS, RYT, JUT, LID, LAD, JIS', JET...
znaczenia:      OGRÓD, WIEŚ, ORKA, PLON, HALA, ZIEMIA, WYSOKIE MIEJSCE, GIGANT, RAJ, ŚWIĘTOŚĆ, GÓRA, DWORZEC, JASNOŚĆ...
przykłady wymowy:  HAR, HOR, HAL, HAJ, HEL, HIL, GAL, GAJ, GAR, GOR, GUR, GEJ, KHUR, KOL, KOR, KAL, KAR, GHUL, KUR, KIR...

      Kuba      Hawana
BAR
CUBA; HAVANA; BAYAMESA; ABREUS; AMANCIO; CABAIGUÁN; CAIBARIÉN; CAMAGÜEY; CHIVIRICO; ARTEMISA; BACUNAYAGUA; BÁGUANOS;
BARAGUÁ
BAHÍA; BANES; BATABANÓ; BAUTA; BAYAMO; BEJUCAL; BIRÁN; BOCA; BOQUERÓN; BUEY; ARRIBA; CABAÑAS; CAIMANERA; CAIMITO; CALIMETE; CAMAJUANÍ; CAMPECHUELA; MAMBI; SABINAL; CHAMBAS; CIENFUEGOS; CIFUENTES; COLOMBIA; BAÑOS; FOMENTO; GUÁIMARO; GUAMÁ; GUANTÁNAMO; GUARDALAVACA; GUASIMAL; HANABANILLA; IMÍAS; JATIBONICO; JIBACOA; JIMAGUAYÚ; JOBABO; FÉ; PALMA; LIMONAR; ARABOS; PALACIOS; MAGARABOMBA; MAISÍ; MAJAGUA; MAJIBACOA; MANATÍ; MANICARAGUA; MANTUA; MANZANILLO; MARCANÉ; MARIEL; MARTÍ; MATA; ABAJO; MATAGUÁ; MATANZAS; MATUN; MAYARÍ; MELENA; MELLA; MINAS; MATAHAMBRE; MOA; MORÓN; NICARO-LEVISA; OMAJA; PALENQUE; PALMA; PALMIRA; PARAGUAY; PERICO; PILÓN; BARACOA; PLAYA; MAYABEQUE; QUEMADO; QUIVICÁN; TÁNAMO; VUELTAS; BAÑOS; BARI; FRENTE; SIBANICÚ; SIBONEY; CUBITAS; MORENA; MAYA; VARADERO; VERTIENTES; VIÑALES; ZAPATA; BAYAMO; BUEY; CANÍMAR; DAMUJÍ; GUAMÁ; HANABANA; JAIBO; JATIBONICO; JOBABO; SARAMAGUACÁN; YUMURÍ; ALMENDARES;


 SAETÍA; REDONDO; RODAS; LAJASA; REYES;

HOL
CUBA; HAVANA; HOLGUIN; AMANCIO; ANTILLA; ARROYO; HONDO; BARAGUÁ; CABAIGUÁN; CAIBARIÉN; CAMAGÜEY; CHIVIRICO; ALQUÍZAR; ARCOS; CANASÍ; ARTEMISA; BACUNAYAGUA; BÁGUANOS; BAHÍA; HONDA; BARACOA; BEJUCAL; BOCA; JARUCO; BOQUERÓN; ARRIBA; CABAÑAS; CACOCUM; CAIMANERA; CAIMITO; CALIMETE; CALIXTO; CAMAJUANÍ; CAMPECHUELA; CANDELARIA; CÁRDENAS; CASILDA; CAUTO; COCO; CAYO; CHAMBAS; CIENFUEGOS; CIFUENTES; CIRO; COLOMBIA; COLÓN; CORRALILLO; CUETO; CUMANAYAGUA; DAIQUIRÍ; CANEY; ENCRUCIJADA; ENTRONQUE; HERRADURA; GASPAR; GIBARA; GUÁIMARO; GUAMÁ; GUANAJAY; GUANE; GUANTÁNAMO; GUARDALAVACA; GUASIMAL; GUAYACANES; GUAYOS; GÜINES; GÜIRA; GUISA; HANABANILLA; HOLGUÍN; SAGUA; JAGÜEY; JARUCO; JATIBONICO; JIBACOA; JIGUANÍ; JIMAGUAYÚ; JOBABO; KILO; LAJAS; LIMONAR; ARABOS; MADRUGA; MAGARABOMBA; MAJAGUA; MAJIBACOA; MANICARAGUA; MARCANÉ; MARIEL; ABAJO; MATAGUÁ; MAYARÍ; MATAHAMBRE; NAJASA; NICARO-LEVISA; NIQUERO; GERONA; OMAJA; PALENQUE; SORIANO; PARAGUAY; PERICO; BARACOA; GIRÓN; MAYABEQUE; ENERO; QUEMADO; GÜINES; QUIVICÁN; RANCHUELO; CAUTO; SAGUA; LAJASA; SIBANICÚ; CUBITAS; SONGO; TAGUASCO; VARADERO; YAGUAJAY; YARA; YATERAS; CANÍMAR; CAONAO; CAUTO; CUYAGUATEJE; DAMUJÍ; GUAMÁ; GUASO; HANABANA; JAIBO; JATIBONICO; JIQUÍ; JOBABO; NAJASA; CHICA; SARAMAGUACÁN; YUMURÍ; ALMENDARES;      Kolumbia      Bogota
BAL
COLOMBIA; BOGOTÁ; PASTO; MEDELLÍN; MITÚ; VAUPÉS; ARMENIA; BARRANQUILLA; BOLÍVAR; BOYACÁ; BUCARAMANGA; CÓRDOBA; CUNDINAMARCA; GUAVIARE; MOCOA; MONTERÍA; NEIVA; PEREIRA; POPAYÁN; PUTUMAYO; VALLEDUPAR; YOPAL; ABEJORRAL; ABREGO; ABRIAQUÍ; ACEVEDO; AIPE; ALBÁN; ALBANIA; ALGARROBO; ALMAGUER; ALMEIDA; ALPUJARRA; ALTAMIRA; BAUDÓ; ALVARADO; AMAGÁ; AMALFI; AMAZONAS; AMBALEMA; ANAPOIMA; ANGELÓPOLIS; ANGELÓPOLIS; ANOLAIMA; ANSERMA; APÍA; APULO; ARBELÁEZ; ARBOLEDA; ARBOLEDAS; ARBOLETES; ARCABUCO; ARMENIA; ARMERO; AYAPEL; BAGADÓ; BAHÍA; BAJO; BALBOA; BANANERA; BARANOA; BARAYA; BARBACOAS; BARBOSA; BARICHARA; BARRANCA; UPÍA; BARRANCABERMEJA; BARRANCAS; BARRANCO; LOBA; BARRANQUILLA; BECERRIL; BELALCÁZAR; BELÉN; BAJIRÁ; UMBRÍA; BELMIRA; BELTRÁN; BERBEO; BETÉITIVA; BETULIA; BITUIMA; BOAVITA; BOCHALEMA; BOJACÁ; BOJAYA; BOLÍVAR; BOSCONIA; BOYACÁ; BRICEÑO; BUCARAMANGA; BUCARASICA; BUESACO; BUGALAGRANDE; BURITICÁ; BUSBANZÁ; CABRERA; CABUYARO; CACHIPAY; CAIMITO; CAJAMARCA; CAJIBÍO; CALAMAR; CALIFORNIA; CALIMA; CAPARRAPÍ; CARAMANTA; CAREPA; APICALÁ; CARMEN; CARUPA; CARMENATRATO; CARMENDARIEN; CHAMEZA; CHAPARRAL; CHIBOLO; CHIMA; CHIMICHAGUA; CHINAVITA; CHIPAQUE; CHIPATÁ; CHIVATÁ; CHIVOR; ORO; CÓMBITA; CONFINES; COPACABANA; COPER; CÓRDOBA; COROMORO; COVARACHÍA; COVEÑAS; COYAIMA; CRAVO; CUASPUD; CUBARÁ; CUBARRAL; CUCUNUBÁ; CUÍTIVA; CUMARAL; CUMARIBO; CUMBAL; CUMBITARA; CUNDINAMARCA; PANDI; CURUMANÍ; DABEIBA; DIBULLA; DOSQUEBRADAS; DUITAMA; EBÉJICO; BAGRE; CALVARIO; VIBORAL; COPEY; DOVIO; GUACAMAYO; GUAMO; MOLINO; PASO; PAUJIL; PEÑOL; PEÑÓN; PIÑON; PITAL; PILAYÓN; ROBLE; TAMBO; FACATATIVÁ; FALAN; FILANDIA; FIRAVITOBA; FLANDES; FÓMEQUE; FONSECA; FORTUL; FOSCA; FREDONIA; FRESNO; FRONTINO; FUNES; FUNZA; FÚQUENE; FUSAGASUGÁ; GACHANCIPÁ; GACHANTIVÁ; GALAPA; GAMA; GAMARRA; GAMBITA; GÁMEZA; GINEBRA; GRAMALOTE; GUACAMAYAS; BUGA; GUADALUPE; GUALMATÁN; GUAMAL; GUAMO; GUAPI; GUAPOTÁ; GUATAVITA; GUAVATÁ; GUAYABAL; SIQUIMA; GUAYABETAL; HERVEO; HOBO; IBAGUÉ; HATONUEVO; IMUÉS; IPIALES; ISTMINA; JAMBALÓ; JAMUNDÍ; BELLEZA; CAPILLA; CUMBRE; IBIRICO; JAGUAPILAR; MACARENA; MERCED; MESA; MONTAÑITA; PALMA; PAZ; PEDRERA; PEÑA; PINTADA; PILAYA; TEBAIDA; UVITA; VEGA; LABATECA; LABRANZAGRANDE; LEBRIJA; LEGUÍZAMO; LEIVA; LÍBANO; LIBORINA; LÓPEZ; CÓRDOBAS; PALMITOS; MACANAL; MACARAVITA; MACEO; MACHETA; MAGANGUÉ; MAGÜI; MAHATES; MAICAO; MAJAGUAL; MÁLAGA; MALAMBO; MALLAMA; MANATÍ; MANAURE; MANÍ; MANIZALES; MANTA; MANZANARES; MAPIRIPÁN; MAPIRIPANA; BAJA; MARINILLA; MARIPÍ; MARIQUITA; MARMATO; MARQUETALIA; MARSELLA; MARULANDA; MATANZA; MEDELLÍN; MEDINA; MELGAR; MERCADERES; MESETAS; MIRANDA; MIRITI; PARANÁ; MISTRATÓ; MITÚ; MOCOA; MOGOTES; MOLAGAVITA; MOMIL; MONGUA; MONGUÍ; MONIQUIRÁ; MOÑITOS; MONTERÍA; MONTERREY; MORALES; MORELIA; MORICHAL; MORROA; MOSQUERA; MOTAVITA; MURILLO; MURINDÓ; MUTATÁ; MUTISCUA; MUZO; NATAGAIMA; NEIVA; NEMOCÓN; NIMAIMA; NOCAIMA; OBANDO; OCAMONTE; OIBA; OPORAPA; OSPINA; OVEJAS; PACHAVITA; PACHO; PACOA; PÁCORA; PADILLA; PÁEZ; PAICOL; PAILITAS; PAIME; PAIPA; PAJARITO; PALMAR; VARELA; PALMASSOCORRO; PALMIRA; PALMITO; PALOCABILDO; PAMPILONA; PAMPILONITA; PANA; PANQUEBA; PAPUNAUA; PÁRAMO; PARATEBUENO; PATÍA; PAUNA; PAYA; ARIPORO; PEDRAZA; PELAYA; PEÑOL; PEQUE; PESCA; PIAMONTE; PIEDECUESTA; PIENDAMÓ; PIJAO; PIJIÑOCARMEN; PINCHOTE; PINILLOS; PIOJÓ; PISBA; PITALITO; PIVIJAY; PILANADAS; POLONUEVO; PONEDERA; POPAYÁN; PORE; POTOSÍ; PRADERA; PRADO; PUERRES; BERRÍO; BOYACÁ; PARRA; WILCHES; PULÍ; PUPIALES; PURACÉ; PURÍSIMA; QUEBRADANEGRA; QUETAME; QUIMBAYA; QUÍPAMA; QUIPILE; RAGONVALIA; RAMIRIQUÍ; REMOLINO; REPELÓN; RIOFRÍO; PAYÁN; ROVIRA; SABANA; SABANETA; SABOYÁ; SÁCAMA; SALAMINA; SAMACÁ; SAMANÁ; SAMANIEGO; SAMPUÉS; PARE; FRAGUA; GUAVIARE; PALMAR; ARAMA; BETULIA; PALENQUE; BORBUR; URABÁ; SAPUYES; SARAVENA; SASAIMA; SATIVA; SIBATÉ; SIBUNDOY; SILVANIA; SILVIA; SIMACOTA; SIMIJACA; SIMITÍ; SIPÍ; SOPETRÁN; SOPILAVIENTO; SOPÓ; SUBACHOQUE; SUPATÁ; SUPÍA; SUTAMARCHÁN; TABIO; TAMALAMEQUE; TÁMARA; TAME; TÁMESIS; TAMINANGO; TARAPACÁ; TAURAMENA; TENERIFE; TEORAMA; TIBACUY; TIBANÁ; TIBASOSA; TIBIRITA; TIBÚ; TIMANÁ; TIMBÍO; TIMBIQUÍ; TIPACOQUE; TITIRIBÍ; TOCAIMA; TOCANCIPÁ; TOLIMA; TÓPAGA; TOPAIPÍ; TORIBIO; TUBARÁ; TUMACO; TURBACO; TURBANÁ; TURBO; TURMEQUÉ; UBALÁ; UBAQUE; UBATÉ; UMBITA; URAMITA; URIBE; URIBIA; URUMITA; VALDIVIA; VALLEDUPAR; VALLEGUAMUEZ; VALPARAÍSO; VEGACHÍ; VÉLEZ; VENTAQUEMADA; VERGARA; VETAS; VIANÍ; VICHADA; VIGÍAFUERTE; VIJES; VILCARO; VILDE; LEYVA; VIOTÁ; VIRACACHÁ; VITERBO; YACOPÍ; YARUMAL; YAVARATÉ; YOLOMBÓ; YOPAL; YUMBO; ZAMBRANO; ZAPATOCA; ZAPAYÁN; ZIPACÓN; ZIPAQUIRÁ;

 ATLÁNTICO; LETICIA; ATRATO; SOLANO; RETÉN; LLANADA; LEIVA; LÉRIDA; LINARES; LITORAL; ANDES; MANIZALEZ; MARULANDA; MUZO; NILO; PEDRAZA; LLERAS; RONDÓN; ROSAS; SALENTO; SILOS; SOLITA; ULLOA; YALÍ; YONDÓ; YOTOCO;

KOL
COLOMBIA; BOGOTÁ; ANTIOQUIA; ARAUCA; ARMENIA; ATLÁNTICO; BARRANQUILLA; BOLÍVAR; BOYACÁ; BUCARAMANGA; CALDAS; CALI; CAQUETÁ; CARTAGENA; CASANARE; CAUCA; CÓRDOBA; CÚCUTA; CUNDINAMARCA; GUAINÍA; GUAJIRA; GUAVIARE; HUILA; INÍRIDA; MOCOA; MONTERÍA; NARIÑO; QUIBDÓ; QUINDÍO; RIOHACHA; SINCELEJIO; SUCRE; TUNJA; ABEJIORRAL; ABREGO; ABRIAQUI; ACACÍAS; ACANDÍ; ACEVEDO; ACHÍ; AGRADO; AGUA; AGUACHICA; AGUADA; AGUADAS; AGUAZUL; ALCALÁ; ALDANA; ALGARROBO; ALGECIRAS; ALMAGUER; ALMEIDA; ALPUJARRA; ALTAMIRA; ALTOSROSARIO; ALVARADO; AMAGÁ; ANCUYÁ; ANGELÓPOLIS; ANGOSTURA; ANORÍ; ANZOÁTEGUI; ARACATACA; ARANZAZU; ARATOCA; ARAUCA; ARAUQUITA; ARBELÁEZ; ARBOLEDA; ARBOLEDAS; ARBOLETES; ARCABUCO; ARENALSUR; ARGELIA; ARIGUANÍ; ARJIONA; ARMENIA; ARMERO; ARROYOHONDO; ATACO; BAGADÓ; BAHÍA; BAJIO; BANANERA; BARBACOAS; BARICHARA; BARRANCAS; BARRANCO; BARRANQUILLA; BECERRIL; BELALCÁZAR; BAJIRÁ; ANDAQUIES; BOCHALEMA; BOJACÁ; BOJAYA; BOSCONIA; BOYACÁ; BRICEÑO; BUCARAMANGA; BUCARASICA; BUESACO; BUGALAGRANDE; BURITICÁ; CABRERA; CABUYARO; CACAHUAL; CÁCERES; CACHIPAY; CACHIRÁ; CÁCOTA; CAICEDO; CAIMITO; CAJAMARCA; CAJIBÍO; CAJICÁ; CALAMAR; CALARCÁ; CALDAS; CALDONO; CALI; CALIFORNIA; CALIMA; CALOTO; CAÑASGORDAS; CANDELARIA; CANTAGALLO; CAPARRAPÍ; CAQUEZA; CARACOLÍ; CARAMANTA; CARCASÍ; CAREPA; APICALÁ; CARMEN; CARUPA; CARMENATRATO; CARMENDARIEN; CARREÑO; CARTAGENA; CARTAGENACHAIRÁ; CARTAGO; CARURU; CAUCA; CAUCASIA; CEPITÁ; CERETÉ; CERINZA; CERRITO; CERRO; CÉRTEGUI; CHACHAGUÍ; CHAGUANÍ; CHALÁN; CHAMEZA; CHAPARRAL; CHARALÁ; CHARTA; CHÍA; CHIBOLO; CHIGORODÓ; CHIMA; CHIMICHAGUA; CHICOTA; CHINAVITA; CHINCHINÁ; CHINÚ; CHIPAQUE; CHIPATÁ; CHIQUINQUIRÁ; CHÍQUIZA; CHIRIGUANÁ; CHISCAS; CHITA; CHITAGÁ; CHITARAQUE; CHIVATÁ; CHIVOR; CHOACHÍ; CHOCÓ; CHOCONTÁ; CICUCO; CIÉNAGA; CIÉNAGA; ORO; CIÉNEGA; CIMITARRA; CIRCASIA; CISNEROS; COCORNÁ; COELLO; COGUA; COLÓN; COLOSO; CONDOTO; CONFINES; CONSACA; COPACABANA; COPER; CÓRDOBA; CORINTO; COROMORO; COROZAL; CORRALES; COTA; COTORRA; COVARACHÍA; COVEÑAS; COYAIMA; CRAVO; CUASPUD; CUBARÁ; CUBARRAL; CUCAITA; CUCUNUBÁ; CÚCUTA; CUCUTILLA; CUÍTIVA; CUMARAL; CUMARIBO; CUMBAL; CUMBITARA; CUNDAY; CUNDINAMARCA; CURILLO; CURITÍ; CURUMANÍ; DAGUA; DOSQUEBRADAS; DURANÍA; EBÉJICO; ÁGUILA; BAGRE; CAIRO; CALVARIO; CHUCURÍ; VIBORAL; CERRITO; CHARCO; COCUY; COPEY; DONCELLO; DORADO; ENCANTO; GUACAMAYO; GUAMO; PAUJIL; ROSAL; TARRA; FACATATIVÁ; FÓMEQUE; FONSECA; FOSCA; FÚQUENE; FUSAGASUGÁ; GACHALÁ; GACHANCIPÁ; GACHANTIVÁ; GACHETÁ; GALÁN; GALAPA; GALERAS; GAMA; GAMARRA; GAMBITA; GÁMEZA; GARAGOA; GARZÓN; GIGANTE; GINEBRA; GRAMALOTE; GUACA; GUACAMAYAS; GUACARÍ; GUACHETÁ; GUACHUCAL; GUADALAJARA; BUGA; GUADALUPE; GUADUAS; GUAITARILLA; GUALMATÁN; GUAMAL; GUAMO; GUAPI; GUAPOTÁ; GUARANDA; GUARNE; GUASCA; GUATAPÉ; GUATAQUI; GUATAVITA; GUATEQUE; GUÁTICA; GUAVATÁ; GUAYABAL; SIQUIMA; GUAYABETAL; GUAYATÁ; GÜEPSA; GÜICÁN; GUTIÉRREZ; HACARÍ; HATILLO; HATO; COROZAL; HATONUEVO; HELICONIA; HERRÁN; HERVEO; HOBO; IBAGUÉ; ICONONZO; INÍRIDA; INZÁ; IQUIRA; ITAGUÍ; ITUANGO; JAMBALÓ; JAMUNDÍ; JENESANO; ACOSTA; JUNÍN; JURADÓ; CALERA; CAPILLA; CEJA; CELIA; CHORRERA; CUMBRE; DORADA; JAGUA; IBIRICO; JAGUAPILAR; MACARENA; MERCED; PEDRERA; SALINA; TOLA; VEGA; LABATECA; LABRANZAGRANDE; LANDÁZURI; LEBRIJA; LEGUÍZAMO; LEJANÍAS; LENGUAZAQUE; LÉRIDA; LINARES; LITORAL; LLORÓ; CÓRDOBAS; LURUACO; MACANAL; MACARAVITA; MACEO; MACHETA; MAGANGUÉ; MAGÜI; MAHATES; MAICAO; MAJAGUAL; MÁLAGA; MANAURE; MANZANARES; BAJA; MARIQUITA; MARQUETALIA; MELGAR; MERCADERES; MOCOA; MOGOTES; MOLAGAVITA; MONGUA; MONGUÍ; MONIQUIRÁ; MONTERÍA; MONTERREY; MORALES; MORICHAL; MOSQUERA; MUTISCUA; NARIÑO; NÁTAGA; NATAGAIMA; NECHÍ; NECOCLÍ; NEIRA; NEMOCÓN; NILO; NOCAIMA; NORCASIA; COLÓN; NUNCHÍA; NUQUI; OCAMONTE; OCAÑA; OIBA; OICATÁ; OLAYA; HERRERA; ONZAGA; ORITO; OROCUÉ; ORTEGA; OTANCHE; PACHO; PACOA; PÁCORA; PAJARITO; PALMASSOCORRO; ARIPORO; PEREIRA; PESCA; PIEDECUESTA; PIJAO; PIJIÑOCARMEN; PINCHOTE; PINILLOS; PIOJÓ; PIVIJAY; PRADERA; ARICA; BERRÍO; BOYACÁ; CAICEDO; CARREÑO; GAITÁN; LLERAS; SALGAR; TEJADA; WILCHES; QUEBRADANEGRA; QUETAME; QUIBDÓ; QUIMBAYA; QUINCHÍA; RAGONVALIA; RAMIRIQUI; RÁQUIRA; RETIRO; RICAURTE; ORO; IRO; QUITO; RIOFRÍO; RIOHACHA; SÁCAMA; SÁCHICA; SAHAGÚN; SALDAÑA; SALGAR; SAMACÁ; FRAGUA; GUAVIARE; ARAMA; GIRÓN; GACENO; URABÁ; CHUCURÍ; CAGUÁN; SARAVENA; SESQUILÉ; SIACHOQUE; SIMACOTA; SIMIJACA; SINCELEJIO; SOACHA; SOCHA; SOCORRO; SOCOTÁ; SOGAMOSO; SOMONDOCO; SORA; SORACÁ; SOTAQUIRÁ; SOTARA; SUBACHOQUE; SUESCA; SURATÁ; SUSACÓN; TALAIGUA; TAMINANGO; TANGUA; TARAIRA; TARAPACÁ; TARAZÁ; TARQUI; TARSO; TASCO; TAURAMENA; TENERIFE; TENJIO; TERUEL; TIBACUY; TIERRALTA; TIMBIQUI; TINJACÁ; TIPACOQUE; TIQUISIO; TITIRIBÍ; TOCA; TOCAIMA; TOCANCIPÁ; TOGUÍ; TOLIMA; TOLÚ; TÓPAGA; TORIBIO; TORO; TOTORÓ; TRUJILLO; TULUÁ; TUMACO; TUNJA; TUNUNGUÁ; TÚQUERRES; TURBACO; TURMEQUÉ; UBAQUE; UNGUÍA; URAMITA; URIBE; URIBIA; URRAO; URUMITA; USIACURÍ; ÚTICA; VALLEGUAMUEZ; VALPARAÍSO; VEGACHÍ; VENTAQUEMADA; VERGARA; VICHADA; VIGÍAFUERTE; VIJES; VILCARO; VIRACACHÁ; YACUANQUER; YAGUARÁ; YARUMAL; YAVARATÉ; YOLOMBÓ; YOTOCO; ZAPATOCA; ZARAGOZA; ZARZAL; ZETAQUIRA; ZIPACÓN; ZIPAQUIRÁ;      Gwatemala      Guatemala City
MAL
GUATEMALA; AMATITLÁN; LIMA; MINAS; ACATEMPA; ALMOLONGA; MITA; ATESCATEMPA; AYAMPUC; BALANYÁ; BARAHONA; BARBERENA; BARILLAS; BARRIOS; CABAÑAS; CABRICÁN; CAHABÓN; CAMOTÁN; CHAMELCO; CHAMPERICO; CHICAMÁN; CHIMALTENANGO; CHIQUIMULA; CHIQUIMULILLA; CHIQUIRICHAPA; COATEPEQUE; COBÁN; COLOMBA; COMALAPA; COMAPA; COMITANCILLO; COTZUMALGUAPA; CUBULCO; CUCHUMATAN; CUILAPA; ESQUIPULAS; FRAIJANES; FRAY; GOMERA; GUANAGAZAPA; GUAZACAPÁN; IPALA; ITZAPA; JALPATAGUA; JILOTEPEQUE; JOCOPILAS; JOYABAJ; JUTIAPA; MALACATÁN; MALACATANCITO; MASAGUA; MAZATENANGO; MENCOS; MILPAS; MIXCO; MOMOSTENANGO; MORALES; MORAZÁN; MOYUTA; MULUÁ; NEBAJ; OLINTEPEQUE; OLOPA; PACAYA; PACHALUM; PAJAPITA; PALENCIA; PALÍN; PALMAR; PALO; PALOPÓ; PANÁN; PANZÓS; PARRAMOS; PASACO; PATULUL; PATZICÍA; PATZITÉ; PATZÚN; PETAPA; PETZAL; PINULA; POAQUIL; POCHUTA; POPTÚN; PURULHÁ; QUEZALTEPEQUE; RABINAL; SACAPULAS; SACATEPÉQUEZ; SAJCABAJÁ; SALAMÁ; SEMETABAJ; SIBILIA; SIPACAPA; SOLOMA; SUCHITEPÉQUEZ; SUMPANGO; TAJUMULCO; TAMAHÚ; TECPÁN; TOTONICAPÁN; SAMAYAC; TUTUAPA; USPANTÁN; USUMATLÁN; YEPOCAPA; YUPILTEPEQUE; ZACAPA; ZACUALPA; ZAPOTITLÁN; TOLIMÁN; BAJA; IZABAL; PETÉN; SACATEPÉQUEZ;

 ARADA; 'DUEÑAS; ADELANTO; ALTAS; MULUÁ; RAXRUHA; TECTITÁN; TECULUTÁN; UTATLÁN; ZAPOTITLÁN; ATIN;

GUA
GUATEMALA; IXTATÁN; ACASAGUASTLÁN; ACATÁN; ACATEMPA; ACATENANGO; AGUA; AGUACATÁN; ALMOLONGA; ALOTENANGO; ARADA; ATESCATEMPA; AYUTLA; BARAHONA; CABAÑAS; CABRICÁN; CAHABÓN; CAJOLÁ; CALIENTES; CAMOTÁN; CANILLÁ; CANTEL; CARCHÁ; CASILLAS; CHACAYA; CHAHAL; CHAJUL; CHAMELCO; CHAMPERICO; CHIANTLA; CHICACAO; CHICAJ; CHICAMÁN; CHICHÉ; CHICHICASTENANGO; CHIMALTENANGO; CHINAUTLA; CHINIQUE; CHIQUIMULA; CHIQUIMULILLA; CHIQUIRICHAPA; CHISEC; CHOL; CHUARRANCHO; COATÁN; COATEPEQUE; COBÁN; COLOMBA; COLOTENANGO; COMALAPA; COMAPA; COMITANCILLO; CONGUACO; COTZAL; COTZUMALGUAPA; CUBULCO; CUCHO; CUCHUMATAN; CUESTA; CUILAPA; CUILCO; CUNÉN; COYOTENANGO; JÍCARO; ESCUINTLA; ESQUIPULAS; ESTOR; CUCA; FRAIJANES; GOLFO; GOMERA; GRANADOS; GUALÁN; GUANAGAZAPA; GUASTATOYA; GUAZACAPÁN; HONDO; HUEHUETENANGO; HUISTA; HUITÁN; HUITÉ; ILOTENANGO; IXCÁN; IXCHIGUAN; IXCHIL; IXCOY; IXTAHUACÁN; JACALTENANGO; JALPATAGUA; JEREZ; JILOTEPEQUE; JOCOPILAS; JOCOTÁN; JOCOTENANGO; JOYABAJ; JUTIAPA; LANQUÍN; MALACATÁN; MALACATANCITO; MASAGUA; MAZATENANGO; MENCOS; MIXCO; MOMOSTENANGO; MORAZÁN; NAHUALÁ; NARANJO; OCOS; OJETENAM; OLINTEPEQUE; OLOPA; OSTUNCALCO; PACAYA; PACHALUM; PAJAPITA; PALENCIA; GORDO; PANAJACHEL; PASACO; PATULUL; PATZICÍA; PETZAL; PINULA; POAQUIL; POCHUTA; PURULHÁ; QUETZAL; QUETZALTENANGO; QUEZADA; QUEZALTEPEQUE; RABINAL; RAXRUHA; RETALHULEU; SACATEPÉQUEZ; SAJCABAJÁ; SALCAJÁ; SANARATE; SAYAXCHÉ; SECA; SENAHÚ; SIJA; SIPACAPA; SIQUINALÁ; SOLOLÁ; SOLOMA; SUCHITEPÉQUEZ; SUMPANGO; TACANÁ; TAJUMULCO; TAMAHÚ; TAXISCO; TECUACO; TECULUTÁN; TEJAR; TEJUTLA; TIQUISATE; TOTONICAPÁN; TUCURÚ; XECUL; XENACOJ; YEPOCAPA; YUPILTEPEQUE; ZACAPA; ZACUALPA; ZARAGOZA; ZUNIL; ZUNILITO; IXHUATÁN; SIGÜILÁ; TOLIMÁN; BAJA; QUICHÉ; SACATEPÉQUEZ;      Ekwador      Quito
PUY
PUYO; AMBATO; ARMENIA; ATACAMES; BABAHOYO; BALSAS; BAÑOS; CALUMA; CARIAMANGA; IMBABURA; ROCAFUERTE; ACHUPAL; MORENO; ATAHUALPA; BABA; BAEZA; BAHÍA; BALAO; BALSAS; BALZAR; BAÑOS; BIBLIÁN; BOBONAZA; BOLÍVAR; MANABÍ; BOQUERON; BUCAY; BUENA; FÉ; CAJABAMBA; CALUMA; CALVAS; CANGAIME; CARIAMANGA; AROSEMENA; CATAMAYO; CATARAMA; CAYAMBE; CAYAPAS; CEBADAS; CEVALLOS; CHAGUARPAMBA; CHAMBO; CHAUPICRUZ; CHIMBO; CHIMBORAZO; CHINCHIPE; COJIMIES; COJITAMBO; COLIMES; CONAMBO; CORONMARCELINO; MARIDUEÑA; COTOPAXI; CUMANDÁ; CUMBE; CUYABENO; PIJILÍ; COTOPAXI; EMPALME; GUABO; ORO; PAN; PANGUI; TAMBO; ALFARO; ESPEJO; ESPÍNDO; GONZANAMÁ; GUACHAPA; GUAMOTE; GUÁPULO; GUAYLLABAMBA; HUAMBOYA; IBARRA; INGAPIRCA; PLATA; ITABACA; JAMA; JARAMIJÓ; JIPIJAPA; JUBONES; CUMBRE; MANÁ; LIMÓN; LIMONCOCHA; LOMAS; MACARÁ; MACAS; MACHACHI; MACHALA; MACHA; MACHÁNGARA; MACUMA; MAGRO; MANTA; MAPASINGUE; MARCABELÍ; MARISCAL; LAMAR; MASHIENT; PASTAZA; MATADERO; MERA; MILAGRO; MINDO; MIRA; MOCACHE; MOCHA; MOJANDA; MOLLETURO; MOMPICHE; MONJAS; MONTALVO; MONTAÑITA; MONTÚFAR; MORONA; MUISNE; NABÓN; NAPO; NOBOL; OLMEDO; MANABÍ; OTAVALO; PACCHA; PAJÁN; PALANDA; PALENQUE; PALLATANGA; PALORA; PALTAS; PANGUA; PAPALLACTA; PAQUISHA; PARQUE; ALAMEDA; PASAJE; PASOCHOA; PATATE; PAYAMINO; PEDERNALES; PELILEO; PENIPE; PICHINCHA; PICOAZÁ; PILLARO; PIMAMPIRO; PIÑAS; PINDAL; PINTAG; PINTOYACU; POMASQUI; PORTOVELO; POSORJA; PUCA; PUCARÁ; PUTUMAYO; LÓPEZ; PUJILÍ; PU; PULULAHUA; PUNÁ; PUNTA; MALPELO; PUYANGO; PUYO; QUEVEDO; QUINSALOMA; TAMARINDOS; REVENTADOR; AMAZONAS; RIOBAMBA; RUMIÑAHUI; SAMBORONDÓN; BLAS; MIGU; MIGUDE; PABLO; PRISCA; SUCUMBÍOS; SEVILDE; MERA; SHUSHUFINDI; SIBAMBE; MANABÍ; SUMACO; TARAPOA; TIPUTINI; TIWINTZA; TOMEBAMBA; TUMBES; UPANO; VALDEZ; VALLADOLID; VENTANAS; DPORTETE; VILCABAMBA; VILFLORA; VINCES; YAAPI; YACUAMBI; YAUPI; ZAMORA; ZAPOTAL; ZAPOTILLO; ZARUMA; ZARUMIL; ZUMBAHUA;

 ALAUSÍ; LOJA; ELOY; LAJAS; LLACAO; LORETO; NULTI; PAUTE; ROSA; BLAS;

QUI
QUI
QUITO; ECUADOR; AHUANO; ARAJUNO; ARMENIA; ATACAMES; ATUNTAQUI; AZOGUES; BABAHOYO; CALUMA; CARIAMANGA; CHOTA; CHUGCHILÁN; GUALAQUIZA; IMBABURA; LOJA; ACHUPAL; AGOYÁN; AGUARICO; ALAQUES; MORENO; ARASHÁ; ARCHIDONA; ARENIL; ATACAMES; ATACAZO; ATAHUALPA; ATUNTAQUI; AZOGUES; AZOGUES; BABAHOYO; BAHÍA; CARÁQUEZ; BALZAR; CARCHI; BOLÍVAR; BOQUERON; BUCAY; CAJABAMBA; CALCETA; CALUMA; CALVAS; CAÑAR; CANELOS; CANGAIME; CARCHI; CARIAMANGA; AROSEMENA; CARRIZAL; CASCALES; CATACOCHA; CATAMAYO; CATARAMA; CAYAMBE; COCA; CAYAPAS; CEBADAS; CELICA; CÓNDOR; CEVALLOS; CHACANA; CHACHOIAN; CHAGUARPAMBA; CHAMBO; CHANCHÁN; CHAUCHA; CHAUPICRUZ; CHECA; CHIL; CHILLANES; CHILLOGALLO; CHIMBO; CHIMBORAZO; CHINCHIPE; CHIQUINTAD; CHONE; CHORDELEG; CHOTA; CHUNCHI; CHURUTE; COJIMIES; COJITAMBO; COLIMES; COLTA; CONAMBO; CONGO; CONONACO; CORAZÓN; CORONMARCELINO; MARIDUEÑA; COTACACHI; COTOPAXI; CUENCA; CUMANDÁ; CUMBE; CURARAY; CUTUCHI; CUYABENO; DAULE; GUAYAS; DÉLEG; DURÁN; ECHEANDÍA; AIRO; PIJILÍ; CHACO; CISNE; CORAZÓN; COTOPAXI; GUABO; ORO; PANGUI; QUINCHE; ELOY; ALFARO; ESPEJO; ALFARO; GIRÓN; GONZANAMÁ; GUACHAPA; GUALACEO; GUALAQUIZA; GUALAQUIZA; GUAMOTE; GUANO; GUÁPULO; GUARANDA; GUAYAQUIL; GUAYLLABAMBA; GUAYAQUIL; HUAMBOYA; HUAQUILLAS; HUASAGA; IBARRA; INGAPIRCA; ITABACA; JAMA; JARAMIJÓ; JIPIJAPA; IBARRA; JUBONES; JUNÍN; CONCORDIA; CUMBRE; FLORESTA; TRONCAL; LAGO; AGRIO; LAJAS; LATACUNGA; LIMONCOCHA; LLACAO; LLANGANATES; LOGROÑO; LOJA; SARGENTILLO; LORETO; ORELLANA; MACARÁ; MACAS; MACHACHI; MACHALA; MACHA; MACHÁNGARA; MACUMA; MAGRO; MAPASINGUE; MARCABELÍ; MARISCAL; LAMAR; MATADERO; MERA; MILAGRO; MIRA; MOCACHE; MOCHA; MOJANDA; MOLLETURO; MOMPICHE; MONJAS; MONTALVO; MONTÚFAR; MORONA; QUITO; NANGARITZA; NARANJAL; NARANJITO; NINAHUILCA; ROCAFUERTE; NULTI; OLMEDO; ONZOLE; OTAVALO; PACCHA; PAJÁN; PALANDA; PALENQUE; PALLATANGA; PALORA; PALTAS; PANGUA; PAPALLACTA; PAQUISHA; PARQUE; EJIDO; ALAMEDA; PASAJE; PASOCHOIA; PICHINCHA; PICOAZÁ; PILLARO; PINTOYACU; GUAYAS; POMASQUI; PORTOVELO; POSORJA; PUCA; PUCARÁ; AYORA; QUITO; PUJILÍ; PULULAHUA; MALPELO; PUYANGO; QUERO; QUEVEDO; QUIJOS; QUILANGA; QUILOTOA; QUINGEO; QUININDÉ; QUINSALOMA; QUISAPINCHA; QUITO; TAMARINDOS; REVENTADOR; RICAURTE; ROCAFUERTE; ZÁRATE; RUMIÑAHUI; SALANGO; SALASACA; SALCEDO; SALINAS; SALITRE; SAMBORONDÓN; MIGU; MIGUDE; URCUQUÍ; HUACA; ROQUE; SANGAY; SANGOLQUÍ; SUCUMBÍOS; ORO; SANTAYTSÁCHI; SAQUISILÍ; SARAGURO; MERA; SIDCAY; SIGCHOS; SININCAY; SOZORANGA; SUCÚA; UMACO; SUSCAL; TABACUNDO; TAISHA; TARAPOA; TARQUI; CUENCA; TAURA; TOACHI; TOSAGUA; TULCÁN; TUNGURAHUA; TURI; URDANETA; VALLADOLID; DPORTETE; VILCABAMBA; VILFLORA; VINCES; YACUAMBI; YANUNCAY; ZAMORA; ZAPOTAL; ZARUMA; ZARUMIL; ZUMBAHUA;
      Galápagos      Puerto Baquerizo Moreno
PAR
PARADERA; ARUBA; APAO; AFO; ARAWAK; ARIBA; BABIJN; BOTON; BRASIL; BRINGAMOSA; BUBALI; BUTUCU; CABAI; CALABAS; CAMACURI; CASIBARI; COBO; DAIMARI; GASPARITO; HOOIBERG; HULIBA; JAMANOTA; JUWIANA; MACUARIMA; MADIKI; MAHUMA; MAI; MALMOK; MARAWIEL; MODANSA; MON; MORTO; PAVIA; PLAT; POS; PRIKICHI; SAVANETA; SHABIRURI; SHIRIBANA; TAMARIJN; WAYACA;

 LODO; MORTO; ARASHI; PLAT; ROOI; TAMARIJN;

HAR
ARUBA; ARASHI; ARIKOK; ANGOCHI; ARASJI; BRASIL; BRINGAMOSA; BUBALI; BUTUCU; CABAI; CADUSHI; CALABAS; CAMACURI; CANASHITO; CAS; CASHERO; CASIBARI; CATASHI; CATIRI; CERU; CHIKITU; CHIQUITO; COBO; CUNUCU; CURA; DACOTA; DAIMARI; GASPARITO; GUADIRIKIRI; HOOIBERG; HULIBA; JAMANOTA; JUWANA; LAGO; MACUARIMA; MADIKI; MAHUMA; MARAWIEL; PRIKICHI; QUADIRIKI; SERO; SHABIRURI; SHIRIBANA; TANKI; WAYACA;       Panama      Panama City
BER
PANAMA; ACHUTUPO; BÁGALA; BERBÁ; BISIRA; BOCA; PARITA; BOCA; BOCAS; BOQUERÓN; BOQUETE; BUGABA; BURICA; CAIMITILLO; CALOBRE; CAPELLANÍA; CAPETÍ; CAPIRA; SUGTUPU; CATIVÁ; CELMIRA; CERMEÑO; CAMA; PUNTA; CHAME; CHEPO; ARRIBA; CHILIBRE; CHIMÁN; COETUPO; DIVALÁ; COPÉ; ESPAVÉ; PORVENIR; ROBLE; UVITO; ESCOBAL; FINCA; GUABITO; GUARUMAL; IPETÍ; KUSAPIN; CABIMA; LOMA; MATA; MITRA; PALMA; CUMBRES; ALGARROBOS; BOQUERONES; POLLOS; POZOS; MACARACAS; MAMITIPO; METETÍ; MORTÍ; MULATUPO; VIGÍA; PACOLA; PACORA; PEDASÍ; PEDREGAL; PENONOMÉ; PESÉ; POCRÍ; POTRERILABAJO; POTRERILARRIBA; POTRERO; CAIMITO; PILÓN; PEÑA; QUEBRADA; SABANITAS; BIQUE; VERAGUAS; ABAJO; SORTOVÁ; TOCUMEN; TUBUALÁ; USTUPO; VACAMONTE; VILCARMEN; VOLCÁN; YAVIZA; EMBERA;

 ROT; LOMA; MATA; RAYA; TIZA; LÍDICE; LLANO; LOTES; METETÍ; MORTÍ; MULATUPO; NATA; PILÓN;

HER
HERRERA; ACHUTUPO; AILIGANDÍ; ALANJE; ALCALDE; ANCÍÓN; ARRAIJÁN; ASER; GARICHÉ; ATALAYA; BÁGALA; BISIRA; BOCA; BOCAS; BOQUERÓN; BOQUETE; BUGABA; BURICA; CAIMITILLO; CALOBRE; CALZADA; CAÑAZAS; CANOA; CAPELLANÍA; CAPETÍ; CAPIRA; CARTÍ; CATIVÁ; CELMIRA; CERMEÑO; CERRO; CAMA; CHAME; CHANGUINOLA; CHEPO; CHICHICA; CHIGORÉ; CHIGUIRÍ; ARRIBA; CHILIBRE; CHIMÁN; CHIRIQUÍ; CHITRÉ; CHURUQUITA; CHIQUITA; GUAINORA; COETUPO; COLÓN; COLONCITO; DOLEGA; CAÑO; COPÉ; GIRAL; PORVENIR; RINCÍÓN; ENTRADERO; ESCOBAL; FINCA; GARACHINÉ; GARICHÉ; GUABITO; GUALACA; GUARARÉ; GUARUmal; HORCONCITOS; ICANTÍ; JAQUÉ; KANIR-DUP; KANKINTÚ; KUSAPIN; CABIMA; CHORRERA; ESPIGADILLA; CUMBRES; GUÍAS; ALGARROBOS; BOQUERONES; MACARACAS; LIRIO; MORTÍ; GORGONA; ARRAIJÁN; GUARARÉ; VIGÍA; OCÚ; OLÁ; PACOLA; PACORA; PEDREGAL; CAISÁN; POCRÍ; COCLÉ; POTRERILABAJO; POTRERILARRIBA; POTRERO; CAIMITO; QUEBRADA; DUQUE; HATO; SAJALICES; BIQUE; VERAGUAS; SASARDI; ABAJO; SIOGUÍ; SORTOVÁ; TOCUMEN; TOLÉ; TUBUALÁ; CHOCÍÓ; VACAMONTE; DRISCO; VILCARMEN; VOLCÁN; YAVIZA;      Wenezuela      Caracas
FAL
FALCON; AMACURO; AMANA; AMAZONAS; APARAMÁN; APARTADEROS; APÓN; APONGUAO; APRADA; ARACAMUNI; ARAOPÁN; ATABAPO; AVISPA; BAILADORES; BARBACOAS; BARIA; BARIMA; BARINAS; BARUTA; BEJUMA; BIRUACA; BLANQUILLA; BOCA; BOCAS; BOCONO; BOLÍVAR; BONPLAND; BORBURATA; BORRACHAS; BRICEÑO; BRISAS; BRUZUAL; BUCHIVACOA; BURRO; CABRIALES; CABRUTICA; CABUDARE; CAMATAGUA; CAPARO; CAPAYA; CAPAYO; CARAPO; CARIBE; CARIPE; CARIPITO; CATATUMBO; CHAGUARAMAS; CHARALLAVE; CHIMANAS; CHIVACOA; CHIVIRIPA; CORUMPO; CUCHIVERO; CUEVA; CUMBO; CUNAVICHE; CUNUCUNUMA; CÚPIRA; CURIEPE; CUYUBINI; DABAJURO; EREBATO; GUAICUPA; GUANAPARO; GUANIPA; GUAPO; GUARAPICHE; GUASIPATI; GUAYAPO; HERMANOS; HUACHAMACARI; ICABARÚ; ILÚ–TRAMEN; IMATAKA; IMERI; JADACAQUIVA; KAMARANG; KAMARKAWARAI; LAMAS; LLOVIZNA; MACHIQUES; MACHURUCUTO; MACUTO; MAMPORAL; MANAMO; MANAPIARE; MANAPIRE; MANAVICHE; MAPIRE; MARAHUACA; MARIARA; MARIETA; MARIGÜITAR; MARIÑO; MARIPA; MARIZAPA; MAROA; MASPARRO; MATACUNI; MATICORA; MATIYURE; MATO; MATURÍN; MAVACA; MÉDANOS; MEMO; MENDOZA; MEREVARÍ; MÉRIDA; META; MOCAPRA; MOMBOY; MONAY; MONGE; MORICHAL; MOTATÁN; MUCUCHÍES; MUCURUBÁ; MURISIPÁN; OCAMO; OCUMARE; OSPINO; PACARAIMA; PADAMO; PÁEZ; PAGÜEY; PALMAR; PALMIRA; PAMPATAR; PANAQUIRE; PAPARO; PARACOTOS; PARAGUA; PARAGUANÁ; PAREDES; PARGUAZA; PARGUITO; PARIA; PARROQUIA; PARÚ; PEDERNALES; PEDREGAL; PETACA; PIAR; PICOÁGUILA; PICOCONCHA; PICOLEÓN; PICOTORO; PINTADO; PÍRITU; PLAYA; PLAYAAGUA; PLAYAYAQUE; PORLAMAR; SABANETA; SIAPA; SINAMAICA; SIPAPO; SOROROPÁN; SUAPURE; SUPAMO; TAMANACO; TAPATAPA; TAPIPA; TÁRIBA; TORBES; TOVAR; TURMERO; UAIPÁN; UINEBONA; UPATA; UPUIGMA; URIBANTE; URUMACO; VALERA; VENAMO; VENTUARI; WADAKAPIAPUÉ; WENAMU; YURUANÍ-TEPUI; ZAMORA; ATABAPO; BARLOVENTO; CALABOZO; CARABOBO; ESPEJO; FRÍA; LIMÓN; MORROS; PAYARA; PLAYÓN; QUEBRADA;

 ARAYA; ARISA; AROA; BARUTA; BORBURATA; CARUTU; DUIDA; EJIDO; GUASDUALITO; HIGUEROTE; LLANO; LOSADA; MARIETA; MARIÑO; MATO; MATURÍN; MÉRIDA; META; OJEDA; ONOTO; ORINOCO; ORITUCO; ORTIZ; PAREDES; RATÓN; SALAS; YURÉN; UAIRÉN; YATUÁ; YUTAJE; DORADO; MORROS; SILSA;

KAR
CARACAS; ACARUAY; ACHAGUAS; ADICORA; AGUIRRE; AMACURO; AMAZONAS; ANACIO; ANKOKO; ANZOÁTEGUI; APARTADEIROS; APONGUAO; ARACAMUNI; ARAGÜITA; ARAIRA; ARAOPÁN; ARAURE; ARAYA; ARISA; ARO; AROA; BAILADOIRES; BARBACIOAS; BARIA; BARIMA; BARINAS; BARUTA; BEJUMA; BIRUACA; BLANQUILLA; BOCA; BOCAS; BOCIONO; BOLÍVAR; BOIRRACHAS; BRUZUAL; BUCHIVACIOA; BURRO; CABRIALES; CABRUTICA; CABUDARE; CAMATAGUA; CANAGUA; CAÑO; CANTAURA; CAPARO; CAPAYA; CAPAYO; CARAPO; CARIBE; CARIPE; CARIPITO; CARIS; CARRAO; CARTANAL; CARUTU; CASANAY; CATATUMBO; CAUCAGUA; CERRO; CHAGUARAMAS; CHARALLAVE; CHICIO; CHIMANAS; CHIVACIOA; CHIVIRIPA; CHURUGUARA; CHURUN; CLARINES; CIOCOROTE; CIOCUY; COLÓN; CIONOIROCHITE; CORO; COROCORO; CORUMPO; CÚA; CUAO; CUCHIVEIRO; CUEVA; CUMBO; CUNAVICHE; CUNUCUNUMA; CÚPIRA; CUQUENAN; CURA; CURIEPE; CUYUBINI; DABAJURO; DECIOSTA; EJIDO; ELOIRZA; EIREBATO; EIREIGUE; GUACARA; GUAICUPA; GUANAPARO; GUANARE; GUANIPA; GUANTA; GUAPO; GUARAPICHE; GUARENAS; GUÁRICIO; GUARIQUITO; GUASARE; GUASDUALITO; GUASIPATI; GUATIRE; GUAYANA; GUAYAPO; GUAYOS; GÜERE; GÜEY; GÜIGÜE; HERMANOS; HIGUEROTE; HUACHAMACARI; HUEQUE; ICABARÚ; IGUANA; ILÚ–TRAMEN; IMATAKA; IMEIRI; IRAGORRY; JADACAQUIVA; JAJÍ; JUNÍN; KAMARANG; KAMARKAWARAI; KARAURÍN; LARA; MACHIQUES; MACHURUCUTO; MACUTO; MANAPIARE; MANAPIRE; MANAVICHE; MAPIRE; MARAHUACA; MARIARA; MARIETA; MARIGÜITAR; MARIÑO; MARIPA; MARIZAPA; MAROA; MASPARRO; MATACUNI; MATICORA; MATIYURE; MATURÍN; MAVACA; MENDOZA; MEIREVARÍ; MOCAPRA; MONGE; MOIRICHAL; MUCUCHÍES; MUCURUBÁ; MURISIPÁN; NAIGUATÁ; NEVEIRÍ; OCAMO; OCUMARE; OFGRITA; OJEDA; OIRICHUNA; OIRINOCIO; OIRITUCIO; OIRO; OIRTIZ; PACARAIMA; PÁEZ; PAGÜEY; PALMAR; PALMIRA; PAMPATAR; PANAQUIRE; PAPARO; PARACIOTOS; PARAGUA; PARAGUANÁ; PARGUAZA; PARGUITO; PARIA; PARROQUIA; PARÚ; PEDEIRNALES; PEDREGAL; PETACA; PIAR; PICIOÁGUILA; PICIOCIONCHA; PICOLEÓN; PICIOTOIRO; PÍRITU; PLAYAAGUA; PLAYAYAQUE; PTARI; QUACHE; QUENIQUEA; SANARE; SEIRRA; SOCUY; SOIROIROPÁN; SUAPURE; TÁCATA; TÁCHIRA; TAMANACIO; TÁRIBA; TEQUES; TEIREKE-YURÉN; TIGRE; TINACIO; TOCORÓN; TOCUYO; TOIRBES; TOVAR; TRUJILLO; TUCACAS; TUCURO; TURAGUA; TURMEIRO; UAIPÁN; UAIRÉN; UEI; UINEBONA; UNARE; URDANETA; URECIOA; URIBANTE; URUMACIO; VALEIRA; VENTUARI; WADAKAPIAPUÉ; YARACUY; YARE; YARITAGUA; YATUÁ; YURUANÍ-TEPUI; YURUARÍ; YUTAJE; ZAMOIRA; ANZOÁTEGUI; CALABOZO; CARABOBO; CIOJEDES; DOIRADO; ESPEJIO; GRITA; HATILLO; OIRCHILA; PAYARA; QUEBRADA; SILSA; SOCORRO; SOL; TIGRE; TOIRTUGA; YARACUY; YARE;      Gujana      Georgetown
BAR
ABARY; ACHIWIB; AJIMIPEPAI; AKAWINI; AMAMURE; AMAZON; AMOKOKOPAI; AMPA; APANACHI; APOTERI; ARAWAI; ARIMU; AUNAMA; AWARABATI; BAIABO; BAIABU; BANAKARI; BANG; BARABINA; BARAKARA; BARAMANI; BARAMANNA; BARAMANNI; BARAMITA; BARIMA-WAINI; BARIMANNI; BARTEKE; BARTICA; BERBICE; BEREBISIBALI; BEREBISIBALLI; BERIBISSIBALI; BERIBISSIBALLI; BIABU; BILOKU; BOURDA; BRANDWAGT-SARI; BURMA; BUTUKARI; CAPOEY; CHENAPOU; CHENAPOWU; COLUMBIA; COOMACKA; CORRIVERTON; DADANAWA; DAWA; DEMERARA; EBINI; ENMORE; EPIRA; EUROWA; FYRISH; HOBEDIAH; HOOBOO; HORORABO; HOTAKWAI; HUBU; IGUAPA; IGUPA; IMBAIMADAI; IPICHAU; IPISHAU; IPISHÁU; IPISIAU; IPOTAIKURU; ITABAC; JAVA; KABAKABURI; KAITUMA; KAMANA; KAMARANG; KAMARIA; KAMIKUSA; KAMUDA; KAMWATTA; KANAPANG; KANGARUMA; KARAUDANAWA; KARAWAB; KARISPARU; KARTABO; KAYWAEK; KEWEIGEK; KIMBIA; KOPINANG; KORIABO; KOWAENG; KUMAKA; KURIKEBARU; KURIKEBARY; KURUKABARU; KURUPAKARI; KURUPUNG; KWABANNA; KWAKWANI; KWEBANNA; KWIOKREBARU; LAMAHA; LANABALLI; LIMA; LOWOOD; MABARUMA; MABURA; MACAW; MACHABO; MAHAICA; MAHAICONY; MAHDIA; MAICOBI; MAIPURI; MAKARI; MAKOURIA; MALALI; MANAKA; MANARI; MANAWARIN; MARA; MARUNI; MASABONA; MERUWANG; MIBIKURI; MINATA; MON; MONGREPPO; MORA; MORAIKOBE; MORASI; MORAWHANNA; MOROWTA; MORTICE; MORUCA; MUBOHINA; MURIAKUNDI; MURUAKUNDI; MURUWAWE; NABACALIS; PARIEL; NONPAREIL; OPADAI; ORANAPAI; OWENTEIK; PAKERA; PAKURI; PARADISE; PARAMAHATOI; PARAMAKATOI; PARAPIMAI; PARIKA; PARUIMA; PATHAWARU; POMEROON; POMONA; POTARO; POTERIMA; PRASHAD; PUBU; PUWA; REPOS; REWA; SAVERETIK; SEWEYO; SIMIRI; SIMIRIE; SISIPELIN; SPARTA; SUPENAAM; SURAMA; TACAMA; TAKAMA; TEMPE; TIMEHRI; TOWAKAIMA; TUMARENG; TUMATUMARI; TUMERENG; URISIRIMA; WAIKEREBI; WAIOKLEPALUL; WAIOKLEPALUTA; WAIPA; WAKAPAU; WANDAIK; WANDAPA; WARAMADAN; WARAMADON; WARAMURI; WAROPOKO; WATOOKA; WATUKA; WAUDAPA; WAUNA-YARAKITA; WEL; WELDAAD; WIAPRI; WICHABAI; WINEPERU; WIRIBISIRIKANALI; WISEMAR; WISMAR; WOLGA; WOWETTA; AMPA; KAITUMA;

 ALNESS; ARAU; ARAWAI; COURIDA; CULLEN; DURUNG; HUST-TI-DEIREN; ITONI; ITUNI; LANABALLI; LETHEM; LOWOOD; MAHDIA; ORD; ORINDUIK; PARUIMA; REWA; SUDDIE; WELDAAD;

GUY
GUYANA; ABARY; ACHIWIB; ACQUERO; AISHALTON; AJIMIPEPAI; AKAR; AKAWINI; ALNESS; AMAZON; AMOKOKOPAI; ANNAI; APANACHI; APOTERI; ARAKAKA; ARAU; ARAWAI; ARIMU; ARNIK; ASAKATA; ASSURA; ATTAI; AUNAMA; AWARABATI; BANAKARI; BARAKARA; BARTEKE; BARTICA; BERBICE; BEREBISIBALI; BEREBISIBALLI; BERIBISSIBALI; BERIBISSIBALLI; BILOKU; BRANDWAGT-SARI; BUTUKARI; CANJE; CAPOEY; CARIA; CHENAPOU; CHENAPOWU; COCKATARA; COLUMBIA; COOMACKA; CORENTYNE; CORRIVERTON; COURIDA; CULLEN; DALLI; DEMERARA; DURUNG; EKEREKU; ENACHU; ENARUKO; EPIRA; EUROWA; GANGARAM; HAI; HOBEDIAH; HOOBOO; HORORABO; HOSORORO; HOSSORORO; HOTAKWAI; HUBU; HURURU; HUST-TI-DEIREN; IGUAPA; IGUPA; IPICHAU; IPISHAU; IPISHÁU; IPISIAU; IPOTAIKURU; ISSENERU; ISSORORO; JAVA; JIB; KABAKABURI; KAIKAN; KAITUMA; KALACOON; KALAKUN; KALKOON; KALKUNI; KAMANA; KAMARANG; KAMARIA; KAMIKUSA; KAMUDA; KAMWATTA; KANAPANG; KANASHEN; KANGARUMA; KARAUDANAWA; KARAWAB; KARIA; KARIAKARIA; KARIAKAU; KARIAKU; KARISPARU; KARTABO; KARTUNI; KATO; KAYWAEK; KEWEIGEK; KIMBIA; KLIP; KOKADAI; KOKATARA; KOKERIT; KOKERITE; KONORA; KONORO; KOPINANG; KORIABO; KOWAENG; KUKUI-ENG; KUKUIENG; KUMAKA; KURACHI; KURIKEBARU; KURIKEBARY; KURU; KURURU; KURUKABARU; KURUPAKARI; KURUPUNG; KURUTUKU; KWABANNA; KWAKWANI; KWEBANNA; KWIOKREBARU; LAMAHA; MABARUMA; MACAW; MACHABO; MAHAICA; MAHAICONY; MAICOBI; MAKARI; MAKOURIA; MALALI; MANAKA; MANARI; MANAWARIN; MARA; MARUNI; MIBIKURI; MONGREPPO; MORA; MORAIKOBE; MORASI; MORAWHANNA; MOROWTA; MORTICE; MORUCA; MUBOHINA; MURIAKUNDI; MURUAKUNDI; MURUWAWE; NABACALIS; NAGAR; PARIEL; NONPAREIL; NURNEY; ORANOPAI; ORD; OREALA; OREALLA; ORINDUIK; PAKERA; PAKURI; PARAMAHATOI; PARAMAKATOI; PARIKA; POTARO; SAXACALLI; SAXAKALLI; SAXSACALI; SIRIKIE; SKELDON; SOESDYKE; SURAMA; TACAMA; TAIN; TAKAMA; TARLOGIE; TARUKA; TIMEHRI; TOWAKAIMA; TUMATUMARI; TUSCHEN; URISIRIMA; WAIKEREBI; WAIOKLEPALUL; WAIOKLEPALUTA; WAKAPAU; WAROPOKO; WATOOKA; WATUKA; WAUNA-YARAKITA; WICHABAI; WIRIBISIRIKANALI; WOLGA; YAKUSARI; ZUIL; KAITUMA; KARTO;      Salwador      El Salvador
PAR
LA PAZ; GUAZAPA; ILOBASCO; ILOPANGO; INTIPUCÁ; JALPONGA; JIBOA; JICALAPA; JUCUAPA; JUTIAPA; LEMPA; MALACARA; MASAHUAT; MMEANGUERA; MEJICANOS; MERCEDESCEIBA; METAPÁN; MONCAGUA; MORA; MORAZÁN; NANCUCHINAME; NEJAPA; OPICO; PANCHIMALCO; PASAQUINA; PERQUÍN; PITAL; POLORÓS; POTONICO; PULULUYA; PUNTACHIQUIRÍN; QUELEPA; QUEZALTEPEQUE; SENSEMBRA; SENSUNAPAN; SENSUNTEPEQUE; SIRAMA; SOYAPANGO; SUMPUL; TABURETE; TACUBA; TAMANIQUE; TAPALHUACA; TECAPA; TECAPÁN; TEJUTEPEQUE; TEOTEPEQUE; TEPECOYO; TEPETITÁN; TEXISTEPEQUE; TONACATEPEQUE; ULUAZAPA; UMAÑA; YAMABAL; AHUACHAPÁN; BOQUERON; CARMEN; CHUPADERO; CRIBÁ; CRISTÓBAL; GUAYABAL; GUAYABO; ILOPANGO; MASAHUAT; MMEANGUERITA; MICHAPA; MOLINO; MOZOTE; OBRAJUELO; OLOMEGA; OSTUMA; PAISNAL; PALMA; PALMARCITO; PARAÍSO; PERICO; PERIQUITO; PERULAPÁN; PUXTLA; TALPA; TAMARINDO; TEPEZONTES; VUELTAS; CHINAMECA; ISTEPEQUE; PAJONAL; PERULAPÍA; GUACHIPILÍN; AHUACHAPÁN; APASTEPEQUE; ARAMUACA; CABAÑAS; CINOTEPEQUE; COATEPEQUE;

 POLORÓS; PULULUYA; TROSOS; USULUTÁN; CEDROS; MOLINO; REINA; ROSARIO; TEPEZONTES; OZATLÁN; OJOS; LOLOTIQUE;

KOL
GUAZAPA; HUICAR; ILOBASCO; ILOPANGO; INTIPUCÁ; IZALCO; JALPONGA; JAYAQUE; JIBOA; JICALAPA; JIQUILISCO; JOATECA; JOCOAITIQUE; JOCORO; JUAYÚA; JUCUAPA; JUCUARÁN; JUJUTLA; JUTIAPA; LISLIQUE; LOLOTIQUE; LOLOTIQUILLO; MALACARA; MASAHUAT; MEANGUERA; MERCEDESCEIBA; MONCAQUA; MORA; MORAZÁN; NAHUIZALCO; NAHULINGO; NANCUCHINAME; NEJAPA; NONUALCO; OJOS; OLOCUILTA; OPICO; OSICALA; OSORIO; OSTÚA; PANCHIMALCO; PASAQUINA; PERQUÍN; PITAL; POLORÓS; POTONICO; PUNTACHIQUIRÍN; QUELEPA; QUEZALTEPEQUE; SACACOYO; SALCOATITÁN; SENSUNTEPEQUE; SESORI; SIRAMA; SONZACATE; SOYAPANGO; SUCHITOTO; SUCIA; TABURETE; TACUBA; TALNIQUE; TAMANIQUE; TAPALHUACA; TECAPA; TECAPÁN; TECOLUCA; TEJUTEPEQUE; TEJUTLA; TENANCINGO; TEOTEPEQUE; TEPECOYO; TEXISTEPEQUE; TONACATEPEQUE; TOROLA; TURÍN; ULUAZAPA; YAYANTIQUE; YOLOAIQUÍN; YUCUAIQUÍN; ZACATECAS; ZACATECOLUCA; ZARAGOZA; AHUACHAPÁN; ANALQUITO; BOQUERON; CANCASQUE; CARMEN; CARRIZAL; CEDROS; CHUCHITO; CHUPADERO; CONCHAGUITA; CONEJO; CONGO; COYOTE; CRIBÁ; CRISTÓBAL; GOZO; QUAYABAL; QUAYABO; GÜIJA; ILCA; ILOPANGO; ISHUATÁN; LUISHERRADURA; MASAHUAT; MEANGUERITA; MICHAPA; NONUALCO; OBRAJUELO; OLOMEGA; PERICO; PERIQUITO; PERULAPÁN; ROSARIO; TACACHICO; TEXACUANGOS; ZACATILLO; CHINAMECA; GOTERA; ISTEPEQUE; PAJONAL; QUACHIPILÍN; AHUACHAPÁN; APASTEPEQUE; ARAMUACA; CABAÑAS; CERRO; CHALATENANGO; CHINAMECA; CHINGO; CINOTEPEQUE; COATEPEQUE; CONCHAQUA; CONCHAGUITA; CUSCATLÁN; SINGÜIL;      Dominika      Roseau
BER
BARROUI; BATALIPIN; BELLIBU; BENSE; BIBIAY; BEREKUA; BIOCHE; BOERI; BOETICA; BORNES; BOULEAU; BWAY; CABRITS; CALIBISHIE; COULIBISTRIE; DUBUC; LAMOINS; LOUBIERE;MACOUCHERI; MAHAUT; MALABUKA; MAMELABOU; MARÉCHAL; MÉ; MELVILLE; MERO; MORNE; MULÂTRE; PAGUA; PENTON; PICARD; PICHELIN; SALYBIA; SAVANE; SUBAYA; TABERI; TOULAMAN;

 ROSEAU; AOUYA; BARROUI; LAUDAT; LAYOU; MULÂTRE; TORITÉ;

KUA
BATAKA; BEREKUA; BIOCHE; BOERI; BOETICA; CABRITS; CALIBISHIE; CANARI; CARIO; COLIHAUT; COULIBISTRIE; DOUCE; GALION; GILLON; GIRAUDEL; LOUBIERE; MACOUCHERI; MAHAUT; MALABUKA; MAMELABOU; MARÉCHAL; MERO; MORNE; OUAYANERI; PAGUA; PICARD; PICHELIN; QUANERY; SALÉE; SARISARI; TAROU; TORITÉ; TOUCARI; TOULAMAN;      Puerto Rico      San Juan
BAR
CAYMAN; BRAC; BATABANO;

 RAS; BRAC;

KAI
CAYMAN ISLANDS; CREOLE;      Republika Dominikany      Santo Domingo
BAR
SABANA; SABANETA; SABIO; SAMANÁ; TÁBARA; TAMBORÍL; UBILLA; VALLEJUELO; VELO; VILLAALMÁCIGOS; VILLARPANDO; YAMASÁ; YUMA; ALTAMIRA; BELLOSOS; BOTADOS; CAOBAS; CUEVA; DEMAGUANA; ESFERILLA; FARFÁN; HERMOSA; JAIBA; LIMÓN; LIMONES; MACORÍS; MANIEL; MATA; MATAS; MELLA; MILLÓN; MINA; MONTELLANO; PALMAR; PATOS; PEÑÓN; FERALEJOS; PINO; PRADOS; RIVA; ROMANA; SEIBO; TABARA; TAPIA; VEGA; VIAJAMA; ABAJO; BAHORUCO; BAJOS; BÁNICA; BARAHONA; BAYAGUANA; BISONÓ; BOHECHÍO; BONAO; BOYÁ; CABRAL; CABRERA; CEVICOS; DAJABÓN; GALVÁN; GARABITOS; GUAYABAL; GUAYMATE; GUAYUBÍN; JAMAO; JARABACOA; JIMA; JIMANÍ; LOMA; LUFERÓN; MAIMÓN; MELLA; MICHES; MOCA; MONCIÓN; NEIBA; PALENQUE; PARAÍSO; PEDERNALES; FERALTA; FERALVILLO; FERAVIA; PUÑAL; TAMAYO; VALVERDE; VIAJAMA;

 REY; ROJO; TIREO; BELLOSOS; LLANO; MONTELLANO; SALINAS; YAYAS; YUNA; PRADOS; BAHORUCO; ESPAILLAT; LOSS;

HOR
SALADO; SALCEDO; SOSÚA; SUR; TAMBORÍL; TENARES; TIREO; VALLEJUELO; VILLAALMÁCIGOS; VILLARPANDO; YAGUATE; YAQUE; YÁSICA; YEGUA; ALCARRIZOS; ALTAMIRA; CACAOS; CACHÓN; CACICAZGOS; CALETA; CAOBAS; CARITAS; CARRIL; CAYA; CERCADO; CHARCAS; CIÉNAGA; CUEVA; DEMAGUANA; ESPERILLA; GALERAS; GRANAS; HERMOSA; HIDALGOS; HONDONADA; JAIBA; JARAGUA; JARDÍNES; MACORÍS; MANIEL; NIGUA; PERALEJOS; SALINAS; SONADOR; TERRENAS; VEGA; VIAJAMA; ZURZA; ABAJO; ARENOSO; AZUA; BAHORUCO; BAJOS; BÁNICA; BARAHONA; BAYAGUANA; BOHECHÍO; CABRAL; CABRERA; CASTILLO; CEVICOS; CHARCAS; CHICA; COTUÍ; DAJABÓN; ESPAILLAT; GALVÁN; GARABITOS; GUANANICO; GRANAS; GUAYABAL; GUAYACANES; GUAYMATE; GUAYUBÍN; HATO; HOSTOS; JAMAO; JARABACOA; JIMA; JIMANÍ; MICHES; MOCA; MONCIÓN; NAGUA; NIZAO; PALENQUE; PEDERNALES; PERALTA; PUÑAL; QUISGUEYA; VALVERDE; VIAJAMA; YEGUAHIGÜEY;      Haiti      Port-au-Prince
BAI
BAIE BOUVARD; ABRICOTS; ARTIBONITE; BAHON; BAINET; BARADÈRES; BELLADÈRE; BOMBARDOPOLIS; BORGNE; BOUCAN; BOUCAN-CARRÉ; BOUYAHA; CABARET; CAÏMAN; CAMP-PERRIN; CAPOTILLE; CAVAELLON; CAVAILLON; CAVAJAL; CAYEMITES; CAYES-JACMEL; CERCA-CAVAJAL; CHANSOLME; CIBAO; DESCHAPELLES; FERRIER; FOLEUR; GOÂVE; GONAÏVES; GONÂVE; GUAYAMOUC; JACMEL; JÉRÉMIE; LASCAHOBAS; LIMBÉ; MACAYA; MAÏSSADE; MALPASSE; MANICHE; MARIGOT; MARMELADE; MILOT; MIRAGOÂNE; MIREBALAIS; MÔLE; MOMANCE; MOMBIN; MONTROUIS; MORIN; MORNE; MORON; NAVASSA; OUANAMINTHE; PAILLANT; PÉLIGRE; PERCHES; PESTEL; PHAETON; PIGNON; PILATE; PITRES; SAVANETTE; TABARRE; THOMASSIQUE; THOMAZEAU; THOMONDE; TIBURON; TORBECK; VALLIÈRES; VERRETTES;

 ATTALAYE; AYITI; DURISSY; LULU; MONTROUIS; MORIN; MORON; PAILLANT; PITRES; ROSEAUX; THIOTTE; TITANYEN; TROUIN; VERRETTES;

HAI
HAITI; AYITI; ABRICOTS; ACUL; AQUIN; ARCAHAIE; ARNAUD; ARNIGUET; ARTIBONITE; ATTALAYE; BAHON; BELLADÈRE; BOMBARDOPOLIS; BOUCAN-CARRÉ; BOUYAHA; CABARET; CAÏMAN; CAMP-PERRIN; CANOT; CAPOTILLE; CARACOL; CARCASSE; CARICE; CAVAELLON; CAVAILLON; CAVAJAL; CAYEMITES; CAYES; CAYES-JACMEL; CERCA-CAVAJAL; CHANSOLME; CHANTAL; CIBAO; CORAIL; CORNILLON; CÔTEAUX; DESCHAPELLES; DURISSY; ENNERY; FERRIER; FOLEUR; GALETS; GANTHIER; GOÂVE; GONAÏVES; GONÂVE; GOSIER; GRESSIER; GRISE; GUAYAMOUC; HAINAULT; HINCHE; IROIS; JACMEL; JÉRÉMIE; LASCAHOBAS; LASOURCE; LÉOGÂNE; LOCAINE; MACAYA; MANICHE; MARIGOT; MIRAGOÂNE; NÈGRES; PÉLIGRE; PERCHES; QUINTE; RANQUITTE; THOMASSIGUE; TORBECK; VALLIÈRES; VERRETTES;      Jamajka      Kingston
BOR
JAMAICA; ACCOMPONG; IGBO; BAMBOO; BETHEL; CABARITA; CARAMBIE; COBRE; COCCOLOBIA; GUAVIA; MIAHOE; MIANILKARA; MAROON; MINHO; MONTEGO; MORANT; PERA; ORACABESSA; PAGEE; PALISADOES; PLANTAIN; PORUS; TALIPARITI;

 LLUIDAS; LUCEA; YALLAHS; AEOLUS; ANNOTTO;

KOR
ARAWAK; COROMANTEE; JAMAICA; ACCOMPONG; BETHEL; CABARITA; CARAMBIE; CATTAWOOD; COBRE; COCCOLOBA; GUAIACUM; GUAVA; HURA; MAHOE; MANILKARA; MINHO; MONTEGO; MORANT; NEGRIL; NEGRO; OCHO; ORACABESSA; PAGEE; SILOAH; TALIPARITI;      Bahamy      Nassau
BAI
BAHAMAS; BARATARIA; BARRACUDA; BIMINI; BO; CALABASH; KAMALAME; MARIGUANA; MAYAGUANA; MIRA; MORIAH; MUSHA; PARADISE; PARROTS; PAW PAW; PARPALL; PLANAS; SAMAMAS; SAMANA; SAMPHIRE; YUMA;

 LOBOS; LUCAYA; PLANAS;

HAI
BAHAMAS; BARATARIA; BARRACUDA; GUANA; CALABASH; CATTO; COCOA; CUANA; GALLIOT; GAULIN; GEOUGE; GOOLE; GORDA; GUANAHANI; GUANO; GUINCHO; HENEAGUA; INAGUA; KAMALAME; LUCAYA; MARIGUANA; MAYAGUANA; MIRA; POR; MORIAH; MUSHA; PARADISE; PARROTS; SAMPHIRE; TILLOO;      Antigua and Barbuda      St John's
BAR
BARBUDA; BOLANDS; BOLANS; BOON; FFRYES; OBAMA; PALMETTO; PARES; PARHAM; MERCERS; SWETES; MILLIKIES;

 ROT; SWETES;

GUR
ANTIGUA; CEDAR; GUADELOUPE; GUIANA; MERCERS; PARES; PARHAM; WILLIKIES;      Barbados      Bridgetown
BAR
BARBADOS; BIM; BABBS; BANNATYNE; BELLE; BELLEPLAINE; BONWELL; BOSCOBELLE; BOURBON; BRERETON; CHIMBORAZO; FAIRFIELD; FARLEY; HILLABY; NESFIELD;

 RUT; CONGALINE;

HR
CHRUGANAIM; BOSCOBELLE; BOURBON; BRERETON; CHIMBORAZO; CONGALINE; FAIRFIELD; FARLEY; HILL; HILLABY; OISTINS;      Trynidad i Tobago      Port of Spain
PAR
Gulf of PARIA; ARIMA; ARIPO; AUZONVILLE; BACOLET; BAJOS; BALMAIN; BIARATARIA; BETHEL; BIHE; BOCAS; BORDE; BRASSO; BRAZIL; BREA; BUCCOO; CARAPICHAIMA; CARNBEE; CHAGUARAMAS; CHARUMA; COUVA; CUEVAS; CUMACA; CUMUTO; CUREPE; D'ABADIE; DEBE; DIBE; FIARALON; FYZABAD; GASPAR; GASPARILLO; GUANAPO; GUAPO; HUEVOS; LAMBEAU; LOMOND; LOPINOT; MACAQUE; MACOYA; MAFEKING; MAIRAO; MALABIAR; MALICK; MANZANILLA; MARABELLA; MARACAS; MARAVAL; MATELOT; MAUSICA; MAYARO; MAYO; MITAN; MONOS; MORIAH; MORNE; MORUGA; MORVANT; MUCURAPO; NARIVA; NARVE; NAVET; OROPOUCHE; OROPUNE; PAILLE; PALMYRA; PALO; PARAMIN; PELICAN; PIARCO; PIPARO; PREYSAL; RAMPANALGAS; REPOS; SAVONETTA; SEIVA; SIPARIA; SPEYSIDE; TABAQUITE; TALPARO; TAMANAS; TUNAPUNA; VALSAYN;

 BRASSO; CULLODEN; LENAGAN; LENGUA; LISAS; MATELOT;

KAR
ARIMA; ARIPO; ARNOS; AROUCA; AUZONVILLE; BACOLET; BAJOS; BARATARIA; BETHEL; BICHE; BOCAS; BRAZIL; BUCCOO; CAIGUAL; CANOA; CANTARO; CARAPICHAIMA; CARLI; CARNBEE; CARONI; CARRERA; CASTARA; CAURA; CEDROS; CENTENO; CERRO; CHAGUANAS; CHAGUARAMAS; CHANDERNAGORE; CHARUMA; CHASE;CHURKOO; CLARO; COCORITE; COCOYEA; CORYAL; CIOUVA; CRUSOE; CUEVAS; CULLODEN; CUMACA; CUMUTO; CUNUPIA; CUREPE; CUSHE; ERIN; FARALON; GASPAR; GASPARILLO; GOLCONDA; GUAICO; GUANAPO; GUAPO; GUARACARA; GUAYAGUAYARE; HORQUETTA; HUEVOS; ICACOS; IERE; LENAGAN; LENGUA; MACAQUE; MACOYA; MAFEKING; MARACAS; MAUSICA; MAYARO; MORUGA; MUCURAPO; NAGAR; NARIVA; NARVE; OROPOUCHE; OROPUNE; ORTOIRE; OTAHEITE; PAILLE; PALMYRA; PALO; PELICAN; PIARCO; PIPARO; PREYSAL; RAMPANALGAS; SANGRE; SIPARIA; SOCORRO; SOLDADO; TABAQUITE; TACARIGUA; TALPARO; TESCHIER; TOCO; TORTUGA; TUCUCHE;      Surinam      Paramaribo
PAR
SURINAME; PARAMARIBO; ABENASTON; ACARIBO; AFOBAKA; ALALAPADU; ALBINA; ALKMAR; ANAPAIKE; APETINA; APOERA; BAIKOETOE; BAKKIE; BAROE; BATAVIA; BEEKHUIZEN; BIGI; BOTOPASI; BOVEN; BROKOPONDO; DJOEMOE; DJUMU; DRIETABBETJE; EPHRATA; GAKABA; GALIBI; JARIKABA; KABALEBO; KAMPONG; KOEWARASAN; KMAMALASAMUTU; LANGATABBETJE; LAMA; MAKAJAPINGO; MARONI; MAROWIJNE; MOENGO; MOENGOTAPOE; MOETOETOETABRIKI; MOIMANA; MUNDER; OELEMARI; PAKKA-PAKKA; PALOEMEU; PARA; PARANAM; PATAMACCA; PELELU; POEKETI; POESOEGROENOE; POIKA; POKIGRON; POLDER; PONTBUITEN; PONTOETOE; SABAKOE; SARAMACCA; SIPALIWINI; TABIKI; TAMANREDJO; TAMMENGA; TAPANAHONY; TEPOE; TEPU; MANHATTI; MANICA; WARNAKOMOPONAFAJADE; MASHABO; MASHODA; MAYAMBOWEG; WELGELEGEN; WITTIKAMBA; ZOEMATTA;

 CORONIE; EPHRATA; GODDO; LADUANI; LANGATABBETJE; LATOUR; LELYDORP; LELYGEBERGTE; MARONI; PELELU;

KOR
SURINAME; PARAMARIBO; ACARIBO; AFOBAKA; ALALAPADU; ALBINA; ALKMAAR; APOERA; AURORA; BAIKOETOE; BAKKIE; BAROE; BEEKHUIZEN; BIGI; BROKOPONDO; CAYANA; COEROENI; CORONIE; COTTICA; DJOEMOE; DJUMU; DRIETABBETJE; EPHRATA; GAKABA; GALIBI; GODDO; HEIDOTI; HOUTTUIN; JARIKABA; KABALEBO; KAJANA; KAMPONG; KOEWARASAN; KWAKOEGRON; KWAMALASAMUTU; KWATTA; KWATTAHEDE; LAARWIJK; LANGATABBETJE; LELYGEBERGTE; MAKAJAPINGO; MOENGO; MOENGOTAPOE; OELEMARI; PAKKA-PAKKA; ARA; ARANAM; PATAMACCA; POEKETI; POESOEGROENOE; POIKA; POIGRON; SABAKOE; SARAMACCA; TABIKI; TAMANREDJO; TAMMENGA; TAPANAHONY; TJAKKATJAKKA; WANHATTI; WANICA; WARNAKOMOPONAFAJADE; WASHABO; WASHODA; WELGELEGEN; WITTIKAMBA; ZANDERIJ; ZOEWATTA;      Nikaragua      Managua
BOA
MANAGUA; ACHUAPA; ACOYAPA; ALAMIKAMBA; ALMENDRO; AWASTARA; BAKÁ; BARRA; BÉLEN; BILWASCARMA; BOACO; BOCANA; BOCAY; BONANZA; BUEYES; BUMBONA; CABEZAS; CABRIL; CAMA; CAMOAPA; CHICHIGALPA; CHILAMATE; COKABILLA; COMALAPA; CUAPA; CUSMAPA; DESEMBOCADURA; DIPILTO; DIRIAMBA; DIRIOMO; ESQUIPULAS; FE; JALAPA; JUIGALPA; KARAWALA; KIAWAS; LIMAY; LIMBAICA; LÓVAGO; MACUELIZO; MADRIZ; MAIZ; MANIWATLA; MASATEPE; MASAYA; MATAGALPA; MATEARE; MATIGUÁS; MORAZÁN; MORRITO; MOYOGALPA; MOZONTE; MUELLE; MULUKUKU; MURRA; MUY MUY; NANDAIME; NANDASMO; NAUAWÁS; NIQUINOHOMO; PAIWAS; PALACAGÜINA; PANTASMA; PEÑÓN; PERLAS; PICA PICA; PONELOYA; POPOYO; POSOLTEGA; POTOSI; POZA; PRINZAPOLKA; CABEZAS; RAMA; REMATES; SABANAS; SÉBACO; SOMOTILLO; SOMOTO; TASBAPAUNI; TELPANECA; TERRABONA; TEUSTEPE; TICUANTEPE; TIPILMA; TIPITAPA; TISMA; TOTOGALPA; TUAPI; TUMA-LA; WASLALA; WASPAM; WAWASANG; WIWILÍ; WOUNTA;

 AYOTE; ESQUIPULAS; KUKALAYA; LICUS; LUZ; MACUELIZO; MADRIZ; MORAZÁN; MORRITO; PERLAS; PONELOYA; RAITÍ; SALTO;

KARNICARAGUA; MANAGUA; ACHUAPA; ACOYAPA; AHUAYA; ALAMIKAMBA; ANTIGUA; AWASTARA; BAKÁ; BARRA; BILWASCARMA; BOACO; BOCANA; BOCAY; CABEZAS; CABRIL; CAMA; CAMOAPA; CARAZO; CÁRDENAS; CHACRASECA; CHICHIGALPA; CHILAMATE; CHILE; CHINANDEGA; CHONTALES; COCO; COKABILLA; COMALAPA; CONDEGA; CORAL; CORINTO; CORN; CUÁ; CUAPA; CUSMAPA; DÁKURA; DARILLO; DARÍO; DESEMBOCADURA; DIRIA; DIRIAMBA; DIRIOMO; ESQUIPULAS; ESTELÍ; HUNA; JALAPA; JICARAL; JÍCARO; JINOTEGA; JINOTEPE; JUIGALPA; KARATÁ; KARAWALA; KIAWAS; KRUKIRA; KUKALAYA; KUKRA; LARREYNAGA; LIMBAICA; LÓVAGO; MACUELIZO; MAIZ; MASAYA; MATAGALPA; MATEARE; MATIGUÁS; MORAZÁN; MORRITO; MOYOGALPA; MUELLE; MULUKUKU; MURRA; NAGAROTE; NINAYERI; NINDIRÍ; NIQUINOHOMO; OCOTAL; PALACAGÜINA; PICA PICA; PONELOYA; POPOYO; POSOLTEGA; POZA; PRINZAPOLKA; CABEZAS; QUEZALGUAQUE; QUILALÍ; SÉBACO; SIUNA; SOMOTILLO; TELICA; TELPANECA; TERRABONA; TOLA; TOTOGALPA; TUAPI; TUMA-LA; DALIA; TUNKÍ; WASLALA; WIWILÍ; YALAGÜINA; YALÍ;      Costa Rica      San Jose
BER
ABANGARES; ACAPULCO; AGUABUENA; ALFARO; ALVARADO; AMPARO; ARANCIBIA; BAGACES; BAHÍA; BALLENA; BANANO; BARBACOAS; BARBILLA; BARRANCA; BARRANTES; BARÚ; BARVA; BATÁN; BATTAN; BEBEDERO; BEJUCO; BELÉN; BERRUGATE; BIJAGUA; BOLÍVAR; BOLSON; BONITO; BORUCA; BRASIL; BRATSI; BRAVA; BRIBRI; BRIOLLEY; BRISAS; BRUNKA; BRUS; CABALLO; MATAPALO; CABO; CAPELLADES; CARMONA; CEIBA; CHIRRIPÓ; KAMUK; COBANO; COLIMA; COPEY; COROBICÍ; CURRIDABAT; CURUBANDÉ; DAMAS; DESAMPARADOS; DOMINICAL; ESCOBAL; ESPARZA; ESQUIPULAS; FINCA; FRAILES; FRÍO; GARABITO; GOLFITO; GRIFO; GUÁCIMA; GUACIMAL; GUÁCIMO; GUADALUPE; GUÁPILES; GUAYABO; PAPAGAYO; IPÍS; JIMÉNEZ; LEPANTO; LÍBANO; LIMÓN; MACACONA; MACHUCA; MALPAIS; MARAZUL; MASTATE; MATA; MATAMA; MATINA; MAYORGA; MERCED; MERCEDES; MIRAMAR; MIRAVALLES; MOGOTE; MOÍN; MONTERREY; MONTEZUMA; MORA; MORAVIA; MUERTOS; OREAMUNO; PACAYAS; PACUARE; PACUARITO; PALMA; PALMAR; PALMARES; PALMERA; PALMICHAL; PALMIRA; PALMITOS; PAQUERA; PARA; PARACITO; PARAÍSO; PÁRAMO; PARISMINA; PARQUE; PARRITA; PATALILLO; PATARRÁ; PAVAS; PAVON; PAVONES; PEJIBAYE; PERALTA; PILAS; PIRRIS; PITAHAYA; PITAL; POÁS; POCOCÍ; POCORA; POCOSOL; POROZAL; POZOS; PRESA; SARAPIQUÍ; TALAMANCA; PURABA; PURISCAL; PURRAL; QUEBRADA; QUEBRADILLA; QUEPOS; REVENTAZÓN; SABALITO; SABANA; SABANILLA; SABANILLAS; SABOGAL; SÁMARA; SAMAY; SAPOÁ; ABANGARES; TABACÓN; TABARCIA; TAMBOR; TAPESCO; TARBACA; TEMPATE; TEMPISQUE; TÉRRABA; TIBÁS; TOBOSI; TURRIALBA; BARRIAL; ULLOA; UPALA; UVITA; VARA; VARABLANCA; VELAS; VOLIO; ZAPOTAL; ZAPOTE;

 ARANJUEZ; ARENAL; BARRANTES; BRIOLREY; BRISAS; BRUS; DULCE; LLANO; LLANURAS; OROSÍ; OROTINA; OSA; PARRITA; PILAS; PIRRIS; RÍOS; RITA; SABALITO; SALITRAL; SALITRILLOS; SALTO; UREN; URUCA; VELAS;

GUA
GUANACASTE; ABANGARES; ACAPULCO; ACOSTA; AGUABUENA; AGUACALIENTE; AGUIRRE; ALAJUELA; ALAJUELITA; ALFARO; ALVARADO; ARANCIBIA; ARANJUEZ; ARENAL; ASERRÍ; ATIRRO; AZUL; BAGACES; BAHÍA; BALLENA; BARBACOAS; BARRANCA; BARRANTES; BARÚ; BEBEDERO; BEJUCO; BELÉN; BERRUGATE; BIJAGUA; BOLÍVAR; BORUCA; BRASIL; BRIOLLEY; BRUNKA; CABALLO; MATAPALO; CABO; CACHÍ; CAHUITA; CAIRO; CAJÓN; CALERO; CALLE; CAÑAS; CANOAS; CAPELLADES; CARARA; CARIARI; CARMONA; CARRANDI; CARRIZAL; CARTAGO; CASCAJAL; CEIBA; CELESTE; CHIRRIPÓ; KAMUK; CERRO; CHANGENA; CHIRA; CHIRES; CHOMES; CIRRÍ; COBANO; COCO; COEN; COLIMA; COLINAS; COLÓN; COPEY; COROBICÍ; CORCOVADO; COT; COTE; COYOLAR; CUAJINIQUIL; CUESTA; CUREÑA; CURRIDABAT; CURUBANDÉ; CUTRIS; DIRIA; DOMINICAL; DUACARI; GUARCO; ESCAZÚ; ESCOBAL; ESPARZA; ESQUIPULAS; GUANACASTE; FINCA; FRAILES; FRÍO; GARABITO; GARITA; GOICOECHEA; GRECIA; GRIFO; GUÁCIMA; GUACIMAL; GUACIMO; GUADALUPE; GUAITIL; GUÁPILES; GUARCO; GUATUSO; GUAYABO; GUAYCARA; DULCE; NICOYA; PAPAGAYO; HATILLO; HEREDIA; HOJANCHA; HORQUETAS; HUACAS; CAÑO; JACÓ; JARDÍN; JARIS; JIMÉNEZ; JORCO; KATIRA; LAGARTO; LARI; LEGUA; LLANURAS; CHILES; MACACONA; MACHUCA; MALPAIS; MARAZUL; MAYORGA; MERCED; MERCEDES; MIRAMAR; MIRAVALLES; MOGOTE; MONTERREY; MORA; MORAVIA; MUERTOS; NACASCOLO; NANDAYURE; NARANJITO; NARANJO; NOSARA; NOSARITA; OCA; OREAMUNO; OROSÍ; OROTINA; OSA; PACAYAS; PACUARE; PACUARITO; PALMAR; PALMARES; PALMERA; PALMICHAL; PALMIRA; PALMITOS; PAQUERA; PARA; PARACITO; PARAÍSO; PÁRAMO; PARQUE; PARRITA; PATALILLO; PATARRÁ; PEJIBAYE; PERALTA; PITAHAYA; PITAL; ZANCUDO; POCOCÍ; POCORA; POCOSOL; POROZAL; PORTILLOS; SARAPIQUÍ; TALAMANCA; PUNTARENAS; PURISCAL; PURRAL; QUEBRADA; QUEBRADILLA; QUEPOS; QUESADA; SABALITO; SABOGAL; SALITRAL; SALITRILLOS; SALTO; SÁMARA; SAMAY; SARCHÍ; SARDINAL; SAVEGRE; SHIROLES; SIERPE; ABANGARES; SIQUIRRES; SIXAOLA; SUCIO; SUERTE; TABACÓN; TABARCIA; TACARES; TAMBOR; TAPESCO; TARBACA; TARCOLES; TARRAZÚ; TAYUTIC; TEJAR; TEJONA; TELIRE; TEMPISQUE; TENORIO; TÉRRABA; TILARÁN; TIRRASES; TOLINGA; TORO; TORTUGUERO; TRONADORA; TUCURRIQUE; TUIS; TURES; TURRIALBA; TURCARES; UJARRÁS; BARRIAL; ULLOA; GUANACASTE; UPALA; UREN; URUCA; VARA; VARABLANCA; YOLIYLLAL; YORKIN; ZARAGOZA; ZARCAS; ZARCERO; ZELDA;      Saint Vincent and the Grenadines      Kingstown
BER
ADELPHI; BALICEAUX; BARROUALLIE; BEDNOE; BELMONT; BETTOWIA; BIABOU; BUCCAMENT; BYAHAUT; BYERA; GOMEA; MAYREAU; OWIA; PAGET; PERUVIAN; BORDEL; MUSTIQUE; RABACCA; RABAKA; RIBISHI; SAVAN; TUREMA; WALLIBOU; WALLILABOU; YAMBOU;

 LAYOU; KEARTONS;

KAL
CALLIAQUA; ARNOS; BALICEAUX; BARROUALLIE; BUCCAMENT; BYAHAUT; BYERA; CALDER; CARATAL; COLONARIE; GOMEA; GRENADINES; KEARTONS; MAYREAU; GRENNAN; PAGET; PERUVIAN; BORDEL; CANOUAN; MUSTIQUE; QUESTELLES; RABACCA; RABAKA; RIBISHI; RILLAND; TROUMAKA; TUREMA;      Belize      Belmopan
BEL
BELIZE
ALBAINA; AMBERGRIS; AMOUNME; BARRACUDA; BISCAYNE; BOKEL; BUGLE; BURRELL; PECH; CALABASH; SIBUN; HEBY; KA'KABISH; CUEVAS; LUBAANTUN; LUBUL; MACAL; MANTA; MARISOL; MASKALL; MAUGHERE; MAYA; MOHO; MOHOS; MOPAN; MORE; MULLINS; PUNIT; PATCHACAN; PEINI; PELICAN; PENCHUC; PENDEJO; PUNETAS; PUSILHA; SAPODILLA; SAVANNAH; TEMASH; XAIBE; UXBENKA;
BELMOPAN

 COROZAL; LUBUL; MARISOL; MULLINS; TULZ;

KAY
BELIZE; ALBAINA; ALTUN; AMBERGRIS; ANACLETO; BARRACUDA; BISCAYNE; BOKEL; BUGLE; BURRELL; CAHAL; CALABASH; CALCUTTA; CALYPSO; CARACOL; CARRIE; CAULKER; CAYO; CERROS; CHI'IICH'; CHUNOX; COCO; CORKER; COROZAL; COROZALITO; DANGRIGA; GALES; GARDENIA; GORDA; GORDAS; GUINEA; HA; HEBY; HICK'SES; IGUANA; KA'KABISH; KUL; CUEVAS; MACAL; MARISOL; MASKALL; MAUGHERE; MOHO; MOHOS; MORE; HICK’SES; NOHOL; PATCHACAN; PELICAN; PENCHUC; PENDEJO; PUSILHA; RANGUANA; SAPODILLA; SARSTOON; XAIBE; UXBENKA; XNAHEB;      Grenada      St. George's
BEL
BELMONT; BACOLET; BARIQUE; BECKE; MOUI; BOGLES; CALABASSE; CALIVIGNY; CHANTIMELLE; CHEMIN; CLABONY; DEBLANDO; DUNFERMLINE; GOUYAVE; EPINES; MARAN; MARQUIS; MAULTI; MENERE; MORNE; CRAVEN; PARACLETE; PARADISE; BACAYE; TEMPÉ;

 DEBLANDO; DUNFERMLINE; ROY; MAULTI;

GAR
GRENADA; ANTIONE; BACOLET; BARIQUE; BECKE; BOGLES; GANNES; CALABASSE; CALIVIGNY; CARRIACAOU; CHANTIMELLE; CHEMIN; CLABONY; CROCHU; DUQUESNE; GAULIER; GOUYAVE; CANNES; MARAN; MARQUIS; MAULTI; MENERE; MORNE; CRAVEN; QUA QUA; PARACLETE; PARADISE; BACAYE;      Saint Kitts and Nevis      Basseterre
MAI
MAIPUR; PALMETTO; LIAMUIGA; DIEPPE; CAPISTERRE;

 KALINAGO;

KALINAGO; CAPISTERRE; CAYON; LIAMUIGA; OUALIE;      Honduras      Tegucigalpa
MUR
TEGUCIGALPA; ALUBARÉN; AMAPALA; APACILAGUA; ARAMECINA; ARMENIA; ATIMA; AZACUALPA; B'ALAM; BAHÍA; BALFATE; BECERRA; BELÉN; BONITO; BRUS; CABAÑAS; CAMASCA; CAPIRO; CATACAMAS; CEIBA; CHAMELECÓN; CHAPAGUA; CHOLOMA; COLOMONCAGUA; COMAYAGUA; COPÁN; CULMÍ; ESPARTA; ESQUIPULAS; FLORIDA; GUAIMACA; GUARAJAMBALA; GUAYAMBRE; GUAYAPE; GUINOPE; HUMUYA; ILAMA; IMIX; INTIBUCÁ; JACALEAPA; JOPLAJ; JUTIAPA; JUTICALPA; LEMPA; LEMPIRA; LEPAERA; LEPATERIQUE; LIMÓN; MACAW; MACUELIZO; MANGULILE; MANTO; MAPULACA; MARAITA; MARALE; MARCALA; MARCOVIA; MASAGUARA; MASICA; MAYA; MEÁMBAR; MO'; MOCA; MOCORÓN; MONDA; MORAZÁN; MOROCELÍ; MOROLICA; MOTAGUA; MUYAL; NACAOME; OCOTEPEQUE; OPATORO; OPOA; OROPOLÍ; PAC; PALENQUE; PAPALOTECA; PARAÍSO; PASAJ; PATUCA; PAULAYA; PAZ; PESPIRE; PETOA; PIRAERA; PLÁTANO; POPOL; PURINGLA; QUIMISTÁN; SABÁ; SABANAGRANDE; SALAMÁ; SAMBO; SIGUATEPEQUE; SINUAPA; TAMBLA; TATUMBLA; TAULABÉ; TEUPASENTI; TOMALÁ; TZI-B'ALAM; UB'AAH; WAMPÚ; WAMPUSIRPI; WARUNTA; WIL; YAMARANGUILA; YARUMELA; YAUYUPE; YIPYAJ; YOPAAT; ZACAPA; ZAMORANO;

 AGALTA; ARADA; ARENAL; ARIZONA; ATLÁNTIDA; BELÉN; CHOLUTECA; COLINAS; COLÓN; FLORIDA; GUALCHO; GUALCINCE; GUARITA; GUARIZAMA; IRIONA; JALAN; JOPLAJ; LAJAS; LANGUE; LAUTERIQUE; LEJAMANÍ; MARAITA; MOCORÓN; MORAZÁN; NARANJITO; NARANJOS; OJOS; OLANCHITO; OLANCHO; PAULAYA; PLÁTANO; ROATÁN; SOLEDAD; TALANGA; WARUNTA;

GAL
HONDURAS; TEGUCIGALPA; AGALTA; AGUA; AGUÁN; AGUANQUETERIQUE; HUAS; AJUTERIQUE; ALAUCA; ALUBARÉN; ANCHO; APACILAGUA; ARADA; ARAMECINA; ARENAL; ARIZONA; ARMENIA; AZACUALPA; AZUL; BAHÍA; BECERRA; BELÉN; CABAÑAS; CAIQUÍN; CAMASCA; CANE; CANGREJA; CAPIRO; CARATASCA; CARIDAD; CATACAMAS; CEDROS; CEGUACA; CEIBA; CELAQUE; CELILAC; CHAMELECÓN; CHAN; CHAPAGUA; CHINACLA; CHINDA; CHOLOMA; CHOLUTECA; COCO; COFRADIA; COLINAS; COLOHETE; COLOLACA; COLOMONCAGUA; COLÓN; COMAYAGUA; COPÁN; CORAY; COROZAL; CORQUÍN; COXEN; CRUTA; CUCUYAGUA; CUERO; CULMÍ; CURARÉN; CUSUCO; DUYURE; ERANDIQUE; ESPARTA; ESQUÍAS; ESQUILINCHUCHE; ESQUIPULAS; GOASCORÁN; GUAIMACA; GUAJIGUIRO; GUALACO; GUALALA; GUALCHO; GUALCINCE; GUANAJA; GUARAJAMBALA; GUARITA; GUARIZAMA; GUATA; GUAYAMBRE; GUAYAPE; GUINOPE; HIGUITO; HIX; HOL; HUMUYA; IGUALA; ILAMA; INTIBUCÁ; IRIONA; IX; JACALEAPA; JALAN; JANO; JICATUYO; JIGUA; JOCÓN; JOL; JOPLAJ; JUTIAPA; JUTICALPA; K'AB'; K'AK'; K'ALTUUN; K'AWIIL; K'INICH; K'UK'; KALOOMTE; KU; LAJAS; LANGUE; LAUTERIQUE; LEÁN; LEJAMANÍ; LEPATERIQUE; LIURE; LUCERNA; MACAW; MACUELIZO; MANGULILE; MAPULACA; MARAITA; MARALE; MARCALA; MARCOVIA; MASAGUARA; MASICA; MOCA; MOCORÓN; MORAZÁN; MOROCELÍ; MOROLICA; MOTAGUA; MUYAL; NACAOME; NHUATERIQUE; NAKUNTA; NAMASIGUE; NARANJITO; NARANJOS; OCHK'IN; OCOTEPEQUE; OHL; OJOJONA; OJOS; OJUERA; OLANCHITO; OLANCHO; OMOA; OPALACA; OPATORO; OPOA; ORICA; OROCUINA; OROPOLÍ; OTORO; PALENQUE; PAPALOTECA; PARAÍSO; PATUCA; PAULAYA; PIRAERA; POPOL; PURINGLA; QUETZAL; QUIMISTÁN; GUIRIGUÁ; REITOCA; ROATÁN; SABANAGRANDE; SAK-LU; SICO; SIGRE; SIGUATEPEQUE; SILCA; SINUAPA; SOLEDAD; SONAGUERA; SULA; SULACO; TALANGA; TALGUA; TELA; TELICA; TEXIGUAT; TOCOA; TROJES; TUTULE; UAXACLAJUUN; UKIT; ULÚA; ÚTILA; VALLECILLO; WAMPUSIRPI; YAGUALA; YAMARANGUILA; YARULA; YARUMELA; YAUYUPE; YOCÓN; YOJOA; YORITO; YORO; YUSCARÁN; YUSGUARE; ZACAPA; ZAMORANO;      Saint Lucia      Castries
PAL
PALO; MAMIN; TABOR; BABONNEAU; BALEMBOUCHE; BARRE; BOCAGE; BONGALO; DUBRASSAY; LABORIE; LOUVET; MABOUYA; MAHAUT; MAMIKU; MARC MARC; MICOUD; MIGNY; MILLET; MONCHY; MORNE; GIMIE; PIAYE; PRASLIN; QUALIBOU; SOUFRIÈRE; BARBET; GRAUVA; TROUMASSÉE; VANARD; VIGIE; VOLE;

 RAYE; DEGLOS; MILLET; PRASLIN; ROSEAU; SAROT; SARROT;

KAR
CARIB; GARIFUNA; TABOR; BALEMBOUCHE; BARRE; BOCAGE; BONGALO; CANARIES; CANELLES; CASTRIES; CHASSIN; CHOC; CHOISEUL; DEGLOS; DORÉE; DURANDEAU; GER; TREILLE; VERDURE; LABORIE; MAHAUT; MAMIKU; MARC MARC; MICOUD; MONCHY; MORNE; GIMIE; QUALIBOU; ROUARNE; SAROT; SARROT; SOUFRIÈRE; TOURAT; GRAUVA; SALLÉ; VANARD; VIGIE; VOLE;      Wyspy Kajmany      George Town
BAR
CAYMAN; BRAC; BATABANO;

 RAS; BRAC;

KAI
CAYMAN ISLANDS; CREOLE;      Macau      Macau
PA
MACAU; FAI CHI KEI; FREGUESIA; FUXIANG; PEQUENA; PRAIA; MATSU; TAIPA;

 LUU; COLOANE; HO YIN IEOC; LOU LIM; RUSSA;

HAO
MACAU; COLOANE; CONCELHO; COTAI; FAI CHI KEI; FREGUESIA; FUXIANG; GUANYIN; HAC SA; HAOJING; HENGQIN; HO YIN IEOC; KAI HO; MATSU; PEQUENA; PRAIA; TAIPA;      Martynika      Fort-de-France
PEL
ALMA; BAC; BAGUIDI; BALATA; BALDARA; BAMBOUS; BARETO; BAUME; BECO; BECOUYA; BEDZY; BELEME; BELLAY; BERRY; BEZAUDIN; BIROT; BOCAGE; BOREL; BOSSOU; BOUCAN; BOUE; BOURLET; BRESIL; BREVETTE; CALEBASSE; CAMEE; CAMPÈCHE; CARBET; CHEVRE; CHOPOTTE; COURBARIL; DABADIE; DEMARE; DUHAMELIN; DUMAINE; FARELLE; FERRE; FIRMIN; BOHEME; BRULES; GABOURIN; GERBAULT; GIROMOND; LELUBOIS; MACOUBA; MACRE; MALEVAUT; MANZO; MARE; MARIGOT; MARIN; MASCRET; MASSEL; MAUNY; MAYOL; MOISE; MONNEROT; MORNE; MULATRE; PALMENE; PALMISTE; PARADIS; PARNASSE; MELE; PEROU; PELÉE; TIBERGE; POMARE; VALATTE; ZABETH; ZOBEIDE;

 BALATA; BARETO; BELLAY; BIROT; BOURLET; LAJUS; LALLÉE; LAROSE; LELUBOIS; LUCON; MONNEROT; MULATRE; RAISIN; RATEAU; RODON; ROSE; SALETTE; VALATTE;

KER
JOUANACERA; ACAJOU; ALMA; AZEROT; BAGUIDI; BALDARA; BARETO; CERON; BECO; BECOUYA; BOCAGE; BOREL; BOUCAN; CACAO; CALEBASSE; CAMEE; CAMPÈCHE; CANELLE; CARBET; CARITAN; CARRETTE; CEDALISE; CERON; CHERTINE; CLAIRIERE; COCOYER; COLLAT; CONGO; CORIDON; COULEE; COURBARIL; DEMARE; DIAKA; DUCHÈNE; DUCOS; DUHAMELIN; DUQUESNE; EUDORCAIT; FARELLE; GABOURIN; GALETTE; GALLOCHAT; GARANNE; GERBAULT; GILLOT; GIROMOND; GLOTIN; GROSAN; GUENOT; GUILLET; HUVET; LAJUS; LALLÉE; CAFFAR; LAROSE; LECOMTE; LELUBOIS; LENCLOS; LERO; LESCOUET; LUCON; MACOUBA; MACRE; MARE; MARIGOT; MASCRET; MASSEL; MAYOL; MONNEROT; NAU; NIGAUD; PANIER; PARADIS; PARNASSE; PELÉE; TIBERGE; POMARE; RECULÉE; REGALE; CALECON; LOR; ROLLIN; SALETTE; SERAIL; TARTANE;      Antyle Holenderskie      Willemstad
BAR
ARAWAK; BARBER; BAYA; BOCA; SAMÍ; BOVEN; BOLIVIA; BRIEVENGAT; BULLENBAAI; DAAIBOOI; MAHO; OTROBANDA; PARADISE; GIPY; BERU; DÒMI; HUBA; PROMENTE; SABA; SLAGBAAI; TUMBA; WATAMULA; ZUIDWAL;

 ROT; BULENBAAI; ROI; ROOI; SOTO;

KUR
CURAÇAO; ANTILLENHUIS; ANTRIOL; ARAGO; ARAWAK; BARBER; BAYA; GUT; BOCA; BOLIVIA; BRIEVENGAT; BULLENBAAI; CARETA; TRAHADONAN; CORSOW; CORAÇÃO; CORE; DAAIBOOI; DJUCU; KÒRSOU; GALLOWS; HATO; MAHO; PARADISE; GIPY; KALKI; KANOA; LAGUN; BERU; GUERA; HUNDU; KAOHARI; KATOEN; KOSTA; SALGA; HUBA; QUILL; WATAMULA; ZUIDWAL;      Polinezja Francuska      Papeete
POL
POLYNESIA PAPEETE; APOU; ATUMATA; BORA BORA; FAAA; FAKARAVA; FANGATAU; FATU-HIVA; HIVA; HIVA-OA; MAHINA; MAKAPU; MAKEMO; MANGAREVA; MANIHI; MANUI; MAUPITI; MEHETIA; MEKIRO; MOOREA; MOOREA-MAIAO; MOTU; MOTU-O-ARI; MOUA; NAPUKA; NUKUTAVAKE; PAEA; PAPARA; PIHAA; PIRAE; PU; PUAUMU; PUKA-PUKA; PUKARUA; PUNAAUIA; RAIVAVAE; RAPA; RIMATARA; RUMAREI; TAIARAPU; TAPUTAPUATEA; TEKAVA; TEOHOOTEPOHATU; TEPAPURI; TEPU; TEVA; TUAMOTU; TUBUAI; TUMARAA; UA; UA-POU; VAIATEKEUE; VAKE;

 RUO; PAPEETE; RA; RAIATEA; ITI; REAO; ROA; RURUTU; TAHITI; TAHUATA; TEAUOTU; UTA; UTUROA;

HAR
HAA
PITI; ANAA; ANGAKAUITAI; ARUE; ARUTUA; BORA BORA; FAKARAVA; FANGATAU; FATU-HIVA; GAIOIO; HAO; HIKUERU; HITIAA; HIVA; HIVA-OA; HUAHINE; HUKA; KOUAKU; MAHINA; MAKAPU; MAKEMO; MANGAREVA; MANIHI; MEHETIA; MEKIRO; MOOREA; MOOREA-MAIAO; MOTU-O-ARI; NAPUKA; NUI; NUKU; NUKU-HIVA; NUKUTA; NUKUTAVAKE; PAPARA; PIHAA; PUKA-PUKA; PUKARUA; PUNAAUIA; RANGIROA; RIKITEA; RIMATARA; ROCARD; RUMAREI; TAHAA; TAHITI; TAHUATA; TAIARAPU; TAKAROA; TAPUTAPUATEA; TARAURU; TATAKOTO; TAUNA; TEAHITIA; TEAUAONE; TEAUOTU; TEIKU; TEKAVA; TENOKO; TEOHOOTEPOHATU; TEPAPURI; TOKORUA; TOTEGEGIE; TUAEU; TUREIA; UA-HUKA; VAIATEKEUE; VAKE;      Aruba      Oranjestad
PAR
PARADERA; ARUBA; APAO; AFO; ARAWAK; ARIBA; BABIJN; BOTON; BRASIL; BRINGAMOSA; BUBALI; BUTUCU; CABAI; CALABAS; CAMACURI; CASIBARI; COBO; DAIMARI; GASPARITO; HOOIBERG; HULIBA; JAMANOTA; JUWIANA; MACUARIMA; MADIKI; MAHUMA; MAI; MALMOK; MARAWIEL; MODANSA; MON; MORTO; PAVIA; PLAT; POS; PRIKICHI; SAVANETA; SHABIRURI; SHIRIBANA; TAMARIJN; WAYACA;

 LODO; MORTO; ARASHI; PLAT; ROOI; TAMARIJN;

HAR
ARUBA; ARASHI; ARIKOK; ANGOCHI; ARASJI; BRASIL; BRINGAMOSA; BUBALI; BUTUCU; CABAI; CADUSHI; CALABAS; CAMACURI; CANASHITO; CAS; CASHERO; CASIBARI; CATASHI; CATIRI; CERU; CHIKITU; CHIQUITO; COBO; CUNUCU; CURA; DACOTA; DAIMARI; GASPARITO; GUADIRIKIRI; HOOIBERG; HULIBA; JAMANOTA; JUWANA; LAGO; MACUARIMA; MADIKI; MAHUMA; MARAWIEL; PRIKICHI; QUADIRIKI; SERO; SHABIRURI; SHIRIBANA; TANKI; WAYACA;
BEZPIECZNY AFRYKAŃSKI DOM - CZY POWIETRZE JUŻ CZYSTE?

13750 lat temu
CZY JEST TAM KTO? - POMÓŻMY TYM CO PRZEŻYLI

12000 lat temu
JUŻ WSZYSTKO W PORZĄDKU, IDŹMY KU BIEGUNOM!

11000 lat temu
KONIEC NAJSZYBSZEJ TRASY Z AFRYKI NA WSCHÓD

10000 lat temu
RZĄDY HARSAGU NAD CAŁYM ZIEMSKIM RAJEM

9000 lat temu
NIGDZIE SPOKOJNEGO ZAKĄTKA - CZAS POMYŚLEĆ O PRZEGRUPOWANIU!

7500 lat temu
''MYŚLICIE, ŻE NA SWOIM JESTEŚCIE PANAMI SYTUACJI?
DOBRZE SIĘ ZASTANÓWCIE.''


4250 lat temu

JAK DOŁĄCZYĆ

Jeśli chcesz dołączyć do naszej Misji PLANETA POLONEUM, prosimy o kontakt na któryś z poniższych adresów,
a my będziemy bardzo szczęśliwi mogąc udzielić porady:

Email: info@poloneum.com


ZAPLANUJ TRASĘ DLA SIEBIE

strona w budowie


JEŚLI WYBIERASZ SWOJE BIURO PODRÓŻY

strona w budowie


SZCZĘŚLIWEJ DROGI!


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998