MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

WYPRAWA DOOKOŁA ŚWIATA ŚLADAMI POL LJELICH

UWAGA:
Kolory czcionek w niektórych słowach są stosowane wg
Klucza Lingwistycznego, w celu uwidocznienia rdzeni tych słów.

SPLENDOR ATLANTYDYI NAGLE...
15000 lat temu
BEZPIECZNY AFRYKAŃSKI DOM - CZY POWIETRZE JUŻ CZYSTE?

13750 lat temu
CZY JEST TAM KTO? - POMÓŻMY TYM CO PRZEŻYLI

12000 lat temu
JUŻ WSZYSTKO W PORZĄDKU, IDŹMY KU BIEGUNOM!

11000 lat temu
KONIEC NAJSZYBSZEJ TRASY Z AFRYKI NA WSCHÓD

10000 lat temu
RZĄDY HARSAGU NAD CAŁYM ZIEMSKIM RAJEM

9000 lat temu
NIGDZIE SPOKOJNEGO ZAKĄTKA - CZAS POMYŚLEĆ O PRZEGRUPOWANIU!

7500 lat temu


Pod mistrzowskim przywództwem Isztar, vel Inanny, Pol Ljelim udało się już w pełni przywrócić poziom cywilizacji sprzed kataklizmu GEE. Dziesiątki milionów małych zorganizowane były w cywilizację opartą na globalnym systemie regionalnych PÓL, które były faktycznymi rajami dla Pol Ljelich, jednak nie dla małych i ryszych. Zwłaszcza dla małych były to po prostu zamknięte obozy pracy niewolniczej nadzorowane przez załogi często wścibskich i pyszałkowatych ryszych.


Relacje między ryszymi i małymi kształtowaly się różnie w zależności od regionu, ale generalna reguła była następująca - na zachodzie, gdzie Giganci nie mieli dobrego zaplecza w postaci potężnego masywu górskiego z systemem podziemi, ryszy znajdowali się w uprzywilejowanej sytuacji i wykorzystując ją często popadali w arogancję. Tymczasem na wschodzie, gdzie Himalaje zapewniały galim naturalny azyl, ryszy nie byli w stanie bezpośrednio zagrozić Ich hegemonii. Zresztą w obecności czarnoskórych Gigantów pod przywództwem Ramy, musieli oni tutaj być, i faktycznie byli, bardziej ludzcy wobec małych, co wyjaśnia np. dlaczego ryszy w Lewancie i na zachodzie Azjeuropy nigdy nie cieszyli się w historii dobrą sławą, podczas gdy np. w Indii są do dziś ubóstwiani. Warto zauważyć, że to właśnie wówczas ukształtowała się przepastna różnica w podejściu do życia między Wschodem, stawiającym na BYĆ, i Zachodem, hołdującym doktrynie MIEĆ.


Na terytorium każdego POLA znajdowało się co najmniej kilka HAL, a choć idea pańtwa nie była jeszcze wdrożona, jednak niektore z PÓL i HAL osiągnęły taki standard organizacyjny, że stały się słynne na cały glob. Ich formalna struktura z etatową gwardią obronną, urzędnikami i armią wysoko wykwalifikowanych robotników rolnych przypominała współczesne państwo. Znajduje to odzwierciedlenie np. w nazwach plemion z terenu bliskowschodniego HARSAGu, takich jak HARAM, stąd Aramejczycy, Arabowie, Armeńczycy itp., co w tłumaczeniu z Poli znaczy 'ogrodnicy / oracze', oraz HARWOD, stąd Chorwaci, Helweci itp., co znaczy 'strażnicy / nadzorcy'. Wszędzie indziej spotykamy podobne trendy w nazewnictwie.

Jeden z tych 'rajskich ogrodów' w kraju giganta Baala, Bał Kan, późniejsze Pulia (dzisiejsze państwa od Tadżykistanu po Włochy), Pala (dzisiejsza Turcja) i Palestyna, stał się szczególnie znany i był nazywany HARSAG, z sumeryjskiego: HAR - ogród, SAG - głowa. Był on siedzibą najznamienitszych gigantów, a znajdował się na skrzyżowaniu globalnych szlaków handlowych, pamiętany również jako Kraj Dilmun, dzisiejsze dno Zatoki Perskiej. Znamienny jest fakt, iż np. w języku węgierskim sama nazwa 'państwo' brzmi 'orsag', ewidentnie wywodząc się z HARSAG, podobnie jak prawie identycznie brzmiący polski 'orszak' jest opisem racji stanu.


Dzięki takim jak te usprawnieniom organizacyjnym liczba ludzi wzrosła tak znacznie, że wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania stało się priorytetem dla ich wielkorosłych przywódców. Przed neolitycznym GEE ród Pol Leluja osiągnął prawie milion gigantów, którzy zginęli w wyniku tego kataklizmu w setkach tysięcy, stając się nieomal wymarłym rodzajem. Teraz Pol Leluja byli nieliczni, było ich nie więcej niż dziesięć tysięcy, rozsianych po całym świecie. Byli pogrążeni w rosnącej beznadziei, większość z nich na pewno niezdolna do zarządzania powiększającą się liczbą małych ludzi, którzy byli nie tylko coraz liczniejsi, ale i coraz bardziej wymagający i potrafiący okazywać swe niezadowolenie, teraz bardzo szybko przybywających w miliony i dziesiątki milionów, w coraz liczniejszych i lepiej prosperujących HALach.


Tradycyjnie Pol Ljeli uciekali się do stosowania biotechnologii, aby trzymać ludzi w ryzach, a wypróbowanym sposobem było rozmieszczanie drapieżników na wolności. Ludzie mieli jedynie możliwość przebywania w HALAch, co było bezpieczne zarówno dla nich, jak i ich panów-gigantów. Prawdziwą policją tego czasu były lwy, które można było spotkać dosłownie wszędzie - archeolodzy meldują, że jest to najpopularniejszy ssak w wykopaliskach. Do tego dochodziły inne drapieżniki jak tygrysy, wilki, niedźwiedzie oraz szeroka gama stworzeń jadowitych, od insektów po gady, więc dla samotnego człowieka w dziczy, przeżycie kilku dni było fizyczną niemożliwością. Przy większej liczbie ludzi jednak sprawy się komplikowały, a do kontroli tłumu nie wystarczył już nawet niesławny potwór-gigant Lewiatan, postrach całego Bliskiego Wschodu specjalnie skonstruowany do tłumienia ludzkich rebelii.


Przestały również wystarczać inne wymyślne imprezy organizowane przez gigantów na postrach. Na przyklad horror wywoływany przez Molocha, piec specjalnej konstrukcji, w którym ofiary palono żywcem w czasie uroczystych zgromadzeń, tylko podburzał elementy radykalne do zorganizowanego ruchu oporu. Coraz więcej Pol Ljelich decydowało się na emigrację zdala od centrów cywilizacyjnych i życie w odizolowanych zakątkach, np. na coraz lepiej nadającym się do zasiedlenia południa zachodu Azjeuropy. Tak właśnie postąpiła cała ich grupa zakładając na Peloponezie słynną Olymp. Nazwa Olympia ma ciekawą etymologię, maskowaną przez grecki sposób zapisu bvrzmienia 'B', zapisany przez litery 'MP', o czym niewielu wie. Libia w grece pisze się Lympia, a Olympia znaczy Libia Właściwa. Jest to oczywisty wyraz nostalgii Pol Ljelich za porzuconym Libanem, obydwie nazwy będące jednocześnie echem ich ojczystej Libii, czyli Krainy Łąk. To niezbicie wskazuje na afrykański ślad na drodze rozwoju gigantów azjeuropejskich. Trzeba tu nadmienić, że generalnie słaba znajomość gramatyki greckiej, i lingwistyki w ogóle, wśród historyków, jest jednym z największych źródeł infominacji w nauce. A Libia stała się synonimem takich słów jak ang. life, życie, i liberty, wolność, wciąż dumnie niesionych w nazwach Olimpia, Olbia, Oliwa, Lewant, Lliwa, Liban, Liwadion, Liworno, Alba, Albion, Albania, Iberia i tysiące innych.


Całkowity zakaz dostępu do technologii odgrywał decydującą rolę w kontroli nad tłumem, ale była to jednocześnie bariera w realizacji ich własnego planu, więc Pol Ljeli musieli uciec się do zastosowania najsilniejszej ze wszystkich broni - techniki oddziaływania psychologicznego za pomocą systemu przesądów. Proces ten zręcznie wykorzystywał ruchliwość i błyskotliwość ludzkiego intelektu do krępowania jego własnych zdrowych odruchów i był niezawodny, ale do poprawnego działania wymagał kasty osobników pozbawionych naturalnych instynktów samozachowawczych - idealistycznie nastawionych do życia kapłanów - a takich wsród małych nie było.


Jak już wspomnieliśmy, Pol Ljeli powołali do życia specjalny rodzaj ludzkich liderów. W swoich szeregach mieli już blondynów o bladej karnacji i jasnych oczach, ale byli oni także gigantycznej postawy, tylko niewiele niżsi, więc nie mogli współżyć z regularnym tłumem małych. Mieszając swój własny z genomem małych czarnoskórych ludzi udało im się uzyskać rasę rudowłosych, jasnookich i bialoskórych ludzi, znanych jako ryszy, o pożądanych walorach ciała i intelektu. W tym czasie rodzinie czarnoskórych gigantów pod wodzą poprzedników Ramy udało się zorganizować swoich małych braci i nastąpił bujny rozkwit cywilizacji Kuś, z centrum w Dolnie Indusu. Szybko okazało się ono bezkonkurencyjnym motorem dalszego rozwoju ludzkości. Rodzina gigantów pod przewodnictwem poprzedników Ramy przeniosła całą swoją działalność z Afryki do Południowej Azji. Osuszanie się klimatu przejawiło się tam wyschnięciem super-rzeki Saraswati, co umożliwiło ekspansję na północ Indii, i zasiedlenie żyznej Doliny Gangesu.

W swym języku, Pāli, Pol Ljeli nazwali ich ludi, ludzie, bowiem dla nich była to jedynie inna odmiana tego samego rodzaju małych. Jednak mali wymawiali to słowo na swój sposób i wkrótce termin ludi został zniekształcony nie do poznania. Mali wcale nie postrzegali rudych jako jednych ze swoich. Zastrzegli termin 'ludi' dla siebie, i tak oto mamy setki nazw plemiennych w Afryce takich jak lozi, loti, losi, losi-losi itp., wszystkie w znaczeniu 'ludzie'.
Natomiast tych nowych mali nazwali 'rudi', zniekształcając oryginalną nazwę i tworząc nową opisującą najbardziej wyrazistą cechę wizualną jasnoskórych ludzi - kolor ich włosów - które były doskonale czerwone! Stąd od starożytnego rudi dziś mamy w polskim 'rudy', stosowany wyłącznie do opisu koloru, a co znamienne, jedyny do opisu czerwonych włosów, stąd też angielski red, niemiecki rot, włoski ross, francuski rouge, hiszpański rojo itd. W zależności od regionu rudzi stawali się 'yodhi', 'rushi', 'ridhi' and 'rishi' (w Indii), 'ljudzi', 'juczi', 'rużi', 'ljuci', 'jutai', 'lu', 'tai' w Indochinach oraz 'judi', 'juda', 'jehuda', 'ladim', 'latin' na Bliskim Wschodzie. W Indii ryszy odnieśli ogromny sukces wśród małych i ich nazwa stała się synonimem 'oświeconych', czyli cechą charakteru, nie tylko ciała.

Ryszy pośredniczyli między małymi i galantami, często nazywając ich Pol Ljeli w ich rodzimym języku Pāli, lub po prostu Palaka, Archanioły. Pośrednictwo ryszych między małymi i galami, czyli obecnie licznymi już rasami ludzi i ich 'bogów', jak również 'demonów' i 'półbogów', było z pożytkiem dla wszystkich. Działo się tak dlatego, że pilnie rozprzestrzeniali wśród ludzi PARA WEDĘ, Niebiańską Wiedzę, czyli po naszemu PRAWDĘ uzyskaną od Pol Ljelich. Był to początek unikalnego Wedyjskiego systemu politycznego, który okazał swą wielką siłę wokół jednego celu, pacyfikowania i jednoczenia normalnie niesfornej i łatwo ulegającej emocjom rzeszy ludzkiej.
Znacznie później, gdy klimat umożliwił ekspansję z tropików Azjeuropy na jej zachód i północ, ryszy dali początek całym narodom, a więc mamy m.in. Etrusków, Rosjan, Białorusów, Rusinów, Rutenów, Retoromanów itd. Wszystkie one rządziły się wg zasad Wedyzmu, jednak stale rosnące rozdrobnienie terytorialne sprzyjało szybkiemu różnicowaniu się tych kultur i w rezultacie zwiększoną ich podatność na wpływ własnych, niezweryfikowanych ze źródłem, często ekstremalnych, a z reguły zupełnie chybionych idei kosmogonicznych. Był to aż nadto dobrze znany Pol Ljelim z Ich własnej historii zalążek i motor przyszłych przewrotów społecznych inspirowanych przez Riszich motywowanych skrywanymi, acz ustawicznymi ciągotami do testowania PRAWDY i wyswobodzenia się spod kurateli swych Niebiańskich Rodziców i Opiekunów.


Ryszy okazali się nadzwyczaj pojętni i wydawało się, że będą się wywiązywać ze swych obowiązków zgodnie z oczekiwaniami, tak więc Pol Ljeli mogliby kontynuować budowę swoich technologicznie najbardziej zaawansowanych instalacji energetycznych, piramid oraz sieci urządzeń rezonansu ultradźwiękowego. Zainstalowali wiele tysięcy tych ogromnych instalacji różnych rodzajów i rozmiarów na całym świecie, wszystkie z nich zintegrowane z regionalnymi systemami podziemnych tuneli, będące w stanie zarówno odbierać jak i generować elektryczność i ultradźwięki, w formie energii przeznaczonej zarówno do celów przemysłowych, jak i rezydencjalnych. Zwykli ludzie nie mogli nawet pojąć celu tych prac, ponieważ wyższe technologie nie były przeznaczone dla nich, jednak ryszy różnili się od reszty ludzi - technologia wzbudzała ich żywotne zainteresowanie! Z taką świadomoscią u ryszych planeta Ziemia stawała się zupełnie inną planetą, a Pol Ljeli już wkrótce mieli się o tym przekonać boleśnie.

KLUCZ LINGWISTYCZNY

= P, F, B, W, Ł, M
2 = T, C, C', S, S', D, DZ, DZ', Z, Z', N
= CZ, Ć, SZ, Ś, DŻ, DŹ, Ż, Ź, Ń
= K, KH, CH, H, G, GH, NG
= R, L, J


znaczenia:    NIEBO, MIASTO, AZYL, RAJ, KOSMOS, ŚWIAT, POLE, OPOKA, IDEAŁ, MOC, POLITYKA, BIEL, PRAWOŚĆ, DAL, STAROŚĆ...
przykłady wymowy:  POL, PAL, PEL, PAR, PER, PUR, PR, FAR, FR, PHAR, BAL, BOL, BOJ, BEL, BAR, BR, BOA, WOJ, MAL, BUR, FIL, MIR...
znaczenia:                LUDZIE, RUDZI, CZERWIEŃ, RÓD, LOS, KORZEŃ, NARÓD WYBRANY, GRUBIAŃSTWO, DZICZ, POCIĄG SEKSUALNY...
przykłady wymowy:  LUD, LUT, JUD, JUS, RUD, RUS, RUN, RAD, RED, ROT, ROS, LOS, RUDZ', RUJ', RYS, RYT, JUT, LID, LAD, JIS', JET...
znaczenia:      OGRÓD, WIEŚ, ORKA, PLON, HALA, ZIEMIA, WYSOKIE MIEJSCE, GIGANT, RAJ, ŚWIĘTOŚĆ, GÓRA, DWORZEC, JASNOŚĆ...
przykłady wymowy:  HAR, HOR, HAL, HAJ, HEL, HIL, GAL, GAJ, GAR, GOR, GUR, GEJ, KHUR, KOL, KOR, KAL, KAR, GHUL, KUR, KIR...

      Afganistan      Kabul
BUL
ABI; ASMAI; BA-RI-K; BAGALGROM; BAGHDA-D; BALU-CHI-; BAND; BAZARAK; KHVORAK-E; MASJED; MAZAR; TOBA; BADAKHSHAN; BADGHIS; BAGHLAN; BALKH; BAMYAN; FARAH; FARY; HELMAND; KAPISA; PAKTIA; PAKTIKA; PANJSHIR; PARWAN; SAMANGAN; SAR-E POL; WARD; ZABUL; 'ULYA; BE RENJ; GHOLAMAN; RAWOOD;
KABUL
`ABBAS; `AMBAR; 'OLYA; 'ALIABAD; MIKH-E; ABAD; ABI; ALMOGHUL; ALTAMUR; AMRAKH; AMRUD; AMRUT; AMURN; ANJUMAN; ANJUMAN-I-KHURD; ANVAH-YE; BARIK; GONBAZ; KUPRUK; ROBAT; ASADABAD; ASHAVA; ASIABAD; ASMAR; AVVAL; AYBAK; AZIZABAD; BA; BABA; BABEH; BABULA'I; BABUR; BAGH; BAGH-E; BAGHALA; BAGHDARREH; BAGHLAN; BAGHLANI; BAGHRAN; BAGRAM; BAGRAMI; BAHADOR; BAHADORKHAN; BAHAR; BAHARAK; BAHARESTAN; BÄK; BAKHAROW; BAKHSH; BALA; BALKHAB; BALUCHI; BAMYAN; BANAQ; BAND-E; BANDAR; BANOW; BAR; BARAK; BARAKI; BARAQI; BARFAK; BARIGAH; BARIK; BARIK-E; BARIKAK; BARIKI; BARKAH; BARYAVAN; BASENJ; BASH; BASHANABAD; BAST; BASTALAH; BASTUKBACHEH; BATOB; BATUR; BAURAGAI; BAWRAGAI; BAWRCHI; BAWSHI; BAY; BAYA; BAYAH; BAYANAN; BAYANI; BAYBACHEH; BAYBUL; BAYRAM; BAYRI; BAZA'I; BAZAN; BAZAR-E; BAZAR-I-PANJWAYI; BAZARAK;
BALKH
BAZARGAN; BAZARTU; BAZGIR; BEKHE; BERANA; BESH; BEYGSHAHR; BIA; BID; BIDAK; BIDQOWL; BINISANG; BIRANEH; BIRIMAK; BOLAGH; BOLAGH-E; BOLAK; BOLAQ; BOLAND; BOLDAK; BOLOWLEH; BORIA BAL; BORSONEH; BOWKAN; BOWZ; BOZ; BOZBA'I; BOZORG; BULAK; BUM; CHAMAN-E;
BULDAK
CHESHMEH; CHESHMEH-YE; DADWAL; DAMAN; DARABAD; DARMADAR; DARMARAKH; DARVAZEH; DARVISHAN; DEWLAK; DI-VA-NEH; DIVAL; DIVALAK-E; DOVVOM; DOWLATABAD; DOWRA'ID; DUGHABAD; DURMAN; ESHMORGH; ESHPOSHTEH; ESPANDI; FALEZAK; FAQIRAN; FAR; GHAMBOWL; FARGHAMIRU; FARGHAMU; FARSI; FARZA; FATEHABAD; FATMASTI; FATU; FAYZABAD; FOLOWL-E; FOTUR; GHARAMI; GHARBI; GHARMEH; GHAZIABAD; GHONVAR; GHORMACH; GHOWRAYD; GHOWRI; GHOWRMACH; GHUMAY; GONBAD; GONBAD-E; GOWRI; GOWRITIK; GULBAHAR; HAIBAK; HAMAYUN; HEYDARABAD; HOJM-E; ILBAK; ISPIN; ISTOWAY; ISTOWI; JABBAR; JALALABAD; JALMESH; JAMARJ-E; JAVAY; JAVIN; JAWAK; JAWAND; JOVAL; JOWLAN; VAKIL; KAHMARD; KAPISA; KAR-MULLA; KATWAY; KAWIDA; KHALAMAD; KHAM-E; KHASHPAK; KHAVAL; KHAWAL; KHEVAJ; KHEYRABAD; KHOMBOK; KHUMRI; KHVAJEH; KHVOLAH; KHVOR; KHVORAK-E; KHVOSH; KHWAHAN; KHWAJA; KHWAJA-DU-KOH; KORAN-VA-MONJAN; KOWARZAN; KOWLIAN; KOWRI; KWAJAHA; LALKHANABAD; LALMA; MA`DAN-E; MAD; MADRASEH; MADUD; MAGH; MAH-E; MAHAJER; MAHALLEH; MAIDAN; MAIWAND; MALASI; MALESTAN; MALGIR; MANGAN; MANGWAL; MANO; MAR; MARAWARA; MARDYAN; MARGH; MARJA; MARMOL; MARUF; MASHHAD; MASHOREY
FARAH
MAYMANA; MAYMEY; MAZAR; MAZAR-I-IF; MEYDAN; MEYMIK; MIAN; MIHTARLAM; MINA; MINGAJIK; MIR; MIRABAD; MIRANZA'I; MIRAY; MIRKAN; MIRZA; MIZAK; MONJAN; MOQOR; MOR; MOR-YE; MUNJI; MUQUR; MURGHAB; MURICHAQ; MUSA; MUSAKHEL; MUSSAHI; NA`MAN;
POL-E
PULI
NABI; NAJEEBAN; NAKHJIRABAD; NAVARID; NAVEH; NAVORA; NAWA; NAWA-I-BARAKZAYI; NAWUL; NOWABAD-E; NOWAK; OBE; OMAR; OMARZ; OWLIA'; PA-YE; PA'IN; PAGHMAN; PAHLAVAN; PAJWAR; PAK; PAKTIKA; PALAL; PANA; PANAM; PANJ; PANJAB; PANJEH; PAR; PARI; PARK; PARUN; PARVAREH; PARVAZ; PAS-E; PA; PASHMI; PASHTUN; PATA; PATUKH; PAY; PAYAN; PEGISH; PESHAWAR; PEYKAM; PINJAH; PIRI; PISHKAN; PITAB; PITAV; POL; POWKOWY; PUNI; PUR; QALE-ZOBAYD; QANBAR; QARABAGH; QARABOLAQ; QAWME; QESHNEHABAD; QOWL; QOWLAK; QOWLAND; QOWM-E; RABAT; RAMAK; RAVENJ; ROBAT; ROBAT-E; ROBATAK; SABZAWAR; SAMANDAR; SAMANGAN; SAMUCH; SANGBOR; SANGBORRAN; SANGE-E-MASHA; SAR-E POL; SEFID; SEKHAMIR; SHAFA; SHAMAL; SHEBAQLI; SHEBAR; SHIBAR; SHKHAWR; SHOWRAK; SOFLA; SPERA; SPIN; SUFIAN; TAGROBAT; TALEH-VA; TAMAKI; TAPA; TAPPEH; TAYWARA; TEMOR; TOWARABAF; TOWR; TOWRAGHONDI; UMARI; AL-BELAAD; UMOWL; VAD; VAKHSHAK; VALI; VALIAN; VARK; VAZIRABAD; VAZIT; VOLAR; WAGHJAN; WAJAH; WALAKAN; WALEH; WALI; WANDIAN; WARG; WASHIR; WATARMAH-YE; WAZIR; WIYALEH; WORING; WUSAN; WUST; YAKAWLANG; YAKUBI; YANBOLAQ; YARAM-E; YAVARZAN; Z_A-MI; ZABRAK; ZAMAN-E; ZAMBAR; ZAMIN; ZEBAK;

 LOD; ADA; ARUJ; ARUNDU; BAND; 'JAN; JOWZJAN; LOGAR; NIMRUZ; NURISTAN; ORU-ZGA-N; 'ULYA; RAWOOD; `OLYA; 'ALIABAD; ALTAN; AMRUD; AMRUT; AODAN; ROBAT; ARTIN; DADO; 'DIN; 'DISHU; 'DO; 'DOGOR; 'DOKANI; DOWRA'ID; DOWSHI; DOZI; DURAJ; DURI-YE; DUSHI; DUZAKH; ELASAYEL; ANDAZ; LA‘L; LADU; LALA; LALMA; LANDAY; LANEH; LANGAR; LARON; LAROW; LEJAY; LOY; MADRASEH; MAIDAN; MALASI; MEYDAN; NAVARID; NIAZ; NIAZI; RABAT; RAJAN; ROBAT; ROBAT-E; ROBATAK; ROM; RU; SA`ID; SAYYAD; SURKHRUD; TEYLAN; TITAN; GELDI; ZADIAN;

KAR
AFGHANISTAN; KABUL; AHANDARA; ALISER; ALISHANG; ALKOZAI; ANGOOR; ARUJ; ARUNDU; BAGALGROM; BALU-CHI-; BAZARAK; CAWGAY; CHAKHANSUR; CHAMPTALA; KHVORAK-E; KOLOK; MAZAR; BADGHIS; BAGHLAN; DAYKUNDI; GHAZNI; GHO-R; HELMAND; HERAT; KANDAHAR; KAPISA; KHOST; KUNAR; KUNDUZ; LOGAR; NANGARHAR; ORU-ZGA-N; PAKTIKA; PANJSHIR; SAMANGAN; SAR-E POL; TAKHAR; 'ULYA; DERAZ; GHOLAMAN; HEZAREH; QAL`EH; SORKH; `ALI; GOL; 'OLYA; 'ALIABAD; MIKH-E; AB-KOL; ADRASKAN; AHANGARAN; AJAR; AJRIM; AKHJAR; AKHSHAY; ALAQADARI; ALIM; DARA; ALMOGHUL; ALTAMUR; ALTAN; ANDKHOY; ANGAT; ANGORY; ANJIR; ANJUMAN; ANJUMAN-I-KHURD; AO; GONBAZ; KUPRUK; AQCHA; ARAKHT; ARANJI; ARAQ-E; ARCHI; AREGH; AREQ; ARG-E; ARGHANDAB; ARGHANDAKAN; ARGHISTAN; ARIGH; ARMAN; ARTIN; ARUN; ASGHARAT; ASHAVA; ASHKASHAM; ASHNAM; ASMAR; ASQALAN; AYUB; BACHA; BAGAG; BAGH-E; BAGHALA; BAGHDARREH; BAGHLAN; BAGHLANI; BAGHRAN; BAGRAM; BAGRAMI; BAHADOR; BAHADORKHAN; BAHAR; BAHARAK; BAHARESTAN; BAKHAROW; BALKHAB; BALUCHI; BANDAR; BARIGAH; BARIK-E; BARIKAK; BARIKI; BARKAH; BARYAVAN; BASTUKBACHEH; BATUR; BAURAGAI; BAWRAGAI; BAWRCHI; BAWSHI; BAYBACHEH; BAYRAM; BAYRI; BAZAR-E; BAZAR-I-PANJWAYI; BAZARAK; BAZARGAN; BAZARTU; BAZGIR; BEKHE; BEYGSHAHR; BIDQOWL; BIRANEH; BOLAGH-E; BOWKAN; ARIGH; CHAGHAR; CHAGHCHARAN; CHAHAR; CHAHI; CHAKARAN; CHAKARI; CHAKAV; CHALAS; CHAM; CHAMAN-E; CHAP; CHAPCHAL; CHAR; CHAR-E-ANJIR; CHARIKAR; CHASHT; CHASNUD-E; CHEGHEL; CHEHEL; CHEMTAL; CHESHMEH; CHESHMEH-YE; CHIRAS; CHISHT; CHISHTI; CHONA; CHUB; DAHAN-E; DAHANEH; DAHANEH-YE; DAKI; DALAK; DALI; DALKHAKI; DAR; DARA; DARABAD; DARAKHT; DARAYEM; DARGHANI; DARMADAR; DARMARAKH; DARREH; DARREH-YE; DARU-NTAH; DARVAZEH; DARVISHAN; DARZAB; QAL`EH; DELARAM; KHANEH; KHANEH-YE; DIVALAK-E; DOGOR; DOKANI; DUDGAH; GHALAT; DUGHABAD; ENJIL; ERGANAH; ESKAN; ESKAR; ESKATUL; CHU-NGAR; EYLGAH; FAQIRAN; GHAMBOWL; FARGHAMIRU; FARGHAMU; FATEHABAD; GADAY; GAH; GAI; GAJ; GAK; GAL; GALLEH; GANAK; GANDAMAK; GARDAN; GARDEZ; GARI; GARM; GARMATEK; GARMSIR; GAWAKI; GAWANAK; GAZ; GAZI; GELAK; GERD; GHANDAK; GHAR; GHARAMI; GHARBI; GHARGHARREH; GHARJI; GHARMEH; GHAZI; GHAZIABAD; GHAZNI; GHONVAR; GHORAK; GHORMACH; GHOWCH; GHOWCHAK; GHOWRAYD; GHOWRI; GHOWRMACH; GHUCH; GHULAM; GHUMAY; GHURIAN; GIRDI; GIRISHK; GIRU; GODRI; GOL-E; GOLKHANEH; GOLZAR; GONBAD; GONBAD-E; GOW; GOWRI; GOWRITIK; GOWSHAK; GOZAR; GRANAI; GULAKAI; GULBAHAR; GULDARA; GULRAN; GUNT; GUR-E; GUZARA; HAIBAK; HAJI; HAMAYUN; HASAN; HAYATA; HAZAR; HAZAREH; HAZRAT-E; HERAT; HESAR; HESARAK; HEYDARABAD; HOJM-E; ILAKAH; ILBAK; INGISHKAH; INJIL; IR; ISARI; ISHKASHIM; ISKAR; KAI; ISTALIF; JABBAR; JADID; JALAB; JALALABAD; JALMESH; JAMARJ-E; JANDA; JANDAR; JANG; JARF; JARGHAN; JAVAY; JAVIN; JAVQOL; JAWAK; JAWAND; JELOW; JEYRAN; JIM; QAL`EH; JORM; JOVAL; JOW; JOWKAK; JOWKAR; JOWLAN; JOWZARI; JUY; VAKIL; JUY-YE; KA; KADALAK; KADANAK; KAFSH; KAGA; KAHMARD; KAJAK; KAJAKI; KAKAN; KAL; QAL'AH; KALAKAN; KALAN; KALAT; KALAY; KALGANDI; KALOKH; KALOW; KAM; KAMARAK; KAMATI; KAMDESH; KAN; KANAK; KAND; KANDAHAR; KANGUR; KANGURCHI; KAPISA; KAR-MULLA; KARIZ; KARIZ-E; KARKAR; KARKAREH; KARKAT; KARUKH; KARZ; KASHKANDYOW; KAT-E; KATAH; KATEH; KATOK; KATWAY; KHAWIDA; KAYAN; KELAY; KELIGAN; KENT; KESEKTAN; KESHEM; KESHEN; KESHEN-YE; KHAK; KHAK-E; KHAK-I; KHAKREZ; KHAL; KHALAMAD; KHAM; KHAM-E; KHAN; KHANASHIN; KHANDUD; KHANEH; KHANEH-YE; KHANEQA; KHANEQAH; KHANI; KHAR; KHARAT; KHAS; KHASH; KHASHPAK; KHAVAL; KHAWAL; KHAZGET; KHE-L; KHEL; KHENJAN; KHERSAK; KHEVAJ; KHEYL; KHEYR; KHEYRABAD; KHOGYANI; KHOLM; KHOMBOK; KHOSHK; KHOSHKAK; KHOSROW; KHOST; KHUDA'I; KHUGHAZ; KHUK-E; KHUMRI; KHVAJEH; KHVOLAH; KHVOR; KHVORAK-E; KHVOSH; KHWAHAN; KHWAJA; KHWAJA-DU-KOH; KICHAH; KIL; KOGEL; KOHSAN; KOKLAN; KOLACHE; KONAR; KORAN-VA-MONJAN; KOSHK-E; KOHNEH; KOSHTEH; KOT; KOWARZAN; KOWKCHA'L; KOWLIAN; KOWRI; KOWSHAH; KOWTKAY; KUCHEH-YE; KUF; KUH; KUHNA; KULAN; KUNDUZ; KUSHGAG; KUSHK; KUSHKA; KUSHKAK; KUSHKI; KWAJAHA; LAGHAR; LAGHARAK; LAGHARI; LALKHANABAD; LANGAR; LAR-E; LARON; LAROW; LASHKAR; MAH-E; MAHAJER; MAHALLEH; MALGIR; MANGAN; MANGWAL; MARJA; MASHHAD; MASHOREY; MAZAR; MAZAR-I-IF; MIHTARLAM; MINGAJIK; MIRKAN; MONJAN; MOQOR; MUNJI; MUQUR; MURGHAB; MURICHAQ; MUSAKHEL; MUSSAHI; NAHR-E; NAHRIN; NAJEEBAN; NAKHJIRABAD; NANGAR; NAWA-I-BARAKZAYI; NECHKAH; NEGALA; NIJRAB; NILAN; NILI; NOWKDARI; NUR; ORGUN; OWGHLAN; OWTAH; PEGISH; PESHAWAR; PEYKAM; PINJAH; PISHKAN; POWKOWY; QA-N; QADA; QADES; QAL`EH; QAL`EH-YE; QALA; QALA-I-NAW; QALAI; QALANDAR; QALAT; QALAYE; QALE-ZOBAYD; QAN; QANBAR; QANDAHARI; QARA; QARABAGH; QARABOLAQ; QARAH; QARCHI; QARGHEH; QARQIN; QASEM; QAWME; QAZAN; QAZI; QESHLAQ; QESHNEHABAD; QEZEL; QILA; QIPCHAQ; QOL; QOWDI; QOWL; QOWLAK; QOWLAND; QOWM-E; QURCHI; REGAY; ROKOWT; ROWCHUN; SACHAK; SAGHAR; SAHIB; SAKHARI; SALAH; SALANG; SAMANDAR; SAMANGAN; SANDAL; SANGAR; SANGBOR; SANGBORRAN; SANGE-E-MASHA; SANGIN; SANGLICH; SAQAL; SAR; SAR-E POL; SAR-I; SAREQ; SARHADD; KUSHK; SEKHAMIR; SENJETAK; SHADI; SHADIAN; SHAFA; SHAH; ANJIR; SHAH-E; SHAHI; SHAHIDAN; SHAHOD; SHAHR; SHAHR-E; SHAHRAN; SHAKAR; SHAKH; SHAMAL; SHAMSA; SHASHAN; SHEBAQLI; SHEBAR; SHEKASTEGAN; SHERAM; SHERGOL; SHERZAD; SHIBAR; SHIGHNAN; SHIN; KALAY; SHINDAND; SHINGAN; SHINKOT; SHIR; SHIRABAD; SHIRIN; SHIVEH; SHKHAROW; SHKHAWR; SHKIN; SHOLGARA; SHOLOKTU; SHORSHOREH; SHOWRAK; SHU; SHULGAREH; SHUR; SHURAB; SHUY; SIAHQOWL; SINGESAR; SKAZAR; SURKHRUD; SUROBI; TAGAB; TAGHAN; TAGHIR; TAGROBAT; `ASHEQAN; TALKHIAN; TALL-E; TALOQAN; TAMAKI; TANDURAK; TARA; TARANG; TARINKOT; TAROK; TASHKAN; TESHKAN; TOGHAY; TOKHOM; GELDI; TORKAN; TORKHAM; TOWRAGHONDI; TOZHNA-I-NASIRI; TUGHANEH; TUKZAR; TUPCHI; URGAND; URUP; USHKAN; VAKHSHAK; VAZIRABAD; WAGHJAN; WAJAH; WALAKAN; WALEH; WASHIR; WAZIR; YAHYA; YAKAH; YAKHAWLANG; KAREZ; YAKHAK; YAKHAN-E; YAKUBI; YALUR; YARAM-E; YARDAR; YEYLAQ-E; Z_A-HER_; KHU-NE-; ZANGERYA; ZAR; ZARANJ; ZARD; ZARGARAN; ZARGARI; ZARGHUN; ZARGHUN; ZARRIN; ZINJAREN; ZIR-E; ZURA; HESAR;      Kazachstan      Astana
BOL
BOLASHAK;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 YUD

KAR
KARAGANDY;      Tadżykistan      Dushanbe
BAL
BAHLIK;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LOYS

KUL
KULOB;      Mongolia      Ulaanbaatar
BAY
BAYAN;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LOEZ

GOEL
KHOEVSGOEL; KARAKORUM;      Korea      Seoul

POO
POHANG;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROC

KOR
KOREA;      Demokratyczna Republika Korei      Pyongyang

BAL
BALHAE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROC

KOR
GORYEO;       Kyrgizstan      Bishkek
BUL
KYZYL BULAK;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LOD

KYR
KYRGYZSTAN;
<


      Rosja      Moskwa
POL
POLJANY;
SZORIA

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LIUD

      GOR
      OGOROD;      Jakucja, Republika Sakha      Yakutsk
POL
POLJANY;
SZORIA

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LIUD

      GOR
      OGOROD;      Buriacja      Ulan-Ude
POL
POLJANY;
SZORIA

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LIUD

      GOR
      OGOROD;      Korjakja      Moskwa
POL
POLJANY;
SZORIA

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LIUD

      GOR
      OGOROD;      Słowacja      Bratyslawa
BOR
BRATISLAVA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

HOR
HORAKOVA;      Białoruś      Minsk
BEL
BELARUS;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

HUR
NAVAHRUDAK;      Polska      Warszawa
POL
POLSKA;
BAŁDRZYCHÓW
OPOLE

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GÓR
OGRÓD;
PODGÓRCZE


      Lubeka      Warszawa
POL
POLSKA;
BAŁDRZYCHÓW
OPOLE

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GÓR
OGRÓD;
PODGÓRCZE


      Niemcy      Berlin
BOR
BORUSSIA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LEUT

HAL
HALLE;      Litwa      Wilno
PAL
PALANGA;

                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GAR
GARLIAVA;      Łotwa      Ryga
BAL
BALVI;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LED

GAR
GARKALNE;      Szwecja      Sztokholm
OL
OLAND;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUT

KAL
KALMAR;      Finlandia      Helsinki
POR
PORI;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LES

HL
HELSINKI;      Åland Islands      Mariehamn
POL
POLI;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LES

HL
HELSINKI;      Laponia      Rovaniemi
POL
POLI;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LES

HL
HELSINKI;      Norwegia      Oslo
BER
BERGEN;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LOD

HOR
HORTEN;      Dania      Kopenhaga
BEL
BELTOFT;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUDI

HOR
HORSENS;      Grenlandia      Kopenhaga
BEL
BELTOFT;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUDI

HOR
HORSENS;      Estonia      Tallinn
PAL
PALIVERE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LAAS

KUL
KULLAMAA;      Anglia      Londyn
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Walia      Cardiff
WAL
WALIA; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CARDIFF;      Shetland Islands      Lerwick
WAL
WALIA; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CARDIFF;      Zjednoczone Królestwo      Londyn
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Isle of Man      Londyn
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Szkocja      Edinburgh
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Gibraltar      Londyn
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Anguilla      The Valley
BOR
BRITAIN; BOROUGH;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUD

COR
CORNWALL;      Irlandia      Dublin
BEL
BELFAST;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

COR
CORK;      Islandia      Rejkjawik
BAR
BARDABUNGA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RED

KUR
HVANNADALSHNUKUR;      Szwajcaria      Berno
BER
BERNE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUT

HAL
THAL;      Republika Czeska      Praga
PAR
PRAGUE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

HAR
HRADEC KRALOVY;      Węgry      Budapeszt
BAR
BARANYA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUT

KOR
ORSZAG;      Francja      Paryz
PAR
PARIS;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUS

CAR
CARCASONNE;      Włochy      Rzym
BOL
BOLOGNA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROS

HOR
HORTI;      Watykan      Vatican City
BOL
BOLOGNA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROS

HOR
HORTI;      Austria      Wieden
BUR
BURG;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

CAR
CARINTHIA;      USA      Waszyngton
PAL
PALO ALTO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RHOD

CAL
CALIFORNIA;      USA Virgin Islands      Charlotte Amalie
PAL
PALO ALTO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RHOD

CAL
CALIFORNIA;      Alaska      Juneau
PAL
PALO ALTO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RHOD

CAL
CALIFORNIA;      Northern Mariana Islands      Capitol Hill
PAL
PALO ALTO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RHOD

CAL
CALIFORNIA;      Bermuda      Hamilton
PAL
PALO ALTO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RHOD

CAL
CALIFORNIA;      Kanada      Ottawa
BUR
BURNABY;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LAD

CAL
CALGARY;      Meksyk      Mexico City
PAL
PALMAS;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LOD

HAR
GUADALAJARA;      Turkmenistan      Aszgabat
BAL
BALKAN;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUT

GAR
GARAGUM;      Uzbekistan      Taszkient
BUL
BUKHARA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUT

KHAR
BUKHARA;      Ukraina      Kijow
POL
NIKOPOL;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

HAL
HALITSH;      Rumunia      Bukareszt
BUY
BUCHAREST;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUT

CHAR
BUCHAREST;      Mołdawia      Czyszyniow
BOL
BOLHRAD;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RAD

CUL
CAHUL;      Bułgaria      Sofia
BUL
BULGARIA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GAR
BULGARIA;      Albania      Tirana
BER
BERAT;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RYC

KOR
KORCA;      Serbia      Belgrad
BEL
BELGRADE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GER
BELGRADE;      Kosowo      Pristina
PR
PRISTINA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GER
BELGRADE;      Słowenia      Ljubljana
BOR
MARIBOR;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GOR
NOVA GORICA;      Bośnia i Hercegowina      Sarajewo
PAL
PLANA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GOR
GORAZDE;      Montenegro      Podgorica
BAR
BAR;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

GOR
PODGORICA;      Chorwacja      Zagrzeb
PUL
PULA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LUD

HOR
HORVAT;      Holandia      Amsterdam
POL
POLDER;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROT

HAL
HALLUM;      Belgia      Bruksela
BEL
BELGIUM;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RAT

HAR
ARLON;      Luksemburg      Luxembourg
BUR
LUXEMBOURG;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU KALBORN;

 LEUT

KAL
KALBORN;      Liechtenstein      Vaduz
BAL
BALZERS; HEUBUHL;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 LEUT

HEUL
HEUBUHL;      Andorra      Andorra la Vella
VEL
ANDORRA EL VELLA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 YUD

KOR
ANDORRA EL VELLA;      Hiszpania      Madryt
BAR
BARCELONA;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROD

KOR
CORUNA;      Azory      Angra do Heroísmo, Horta, Ponta Delgada
BAR
BALEARY;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROD

KOR
CORUNA;      Baleary      Palma de Mallorca
BAR
BALEARY;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROD

KOR
CORUNA;      Basque Country      Bilbao
BIL
BAO;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROD

KOR
CORUNA;      Portugalia      Lisbona
POR
PORTUGAL;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROD

GAL
PORTUGAL;      San Marino      San Marino
BOR
BORGO MAGGIORE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 ROS

GIAR
MONTEGIARDINO;      Monako      Monako
PEIL
PEILLE;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUZ

GOR
LA GORRA;      Malta      Valetta
BAR
ZABBAR;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUT

GAR      Sardynia      Cagliari
BAR
ZABBAR;
                                                      PRZEPRASZAMY, PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

 RUT

GAR
MGARR
''MYŚLICIE, ŻE NA SWOIM JESTEŚCIE PANAMI SYTUACJI?
DOBRZE SIĘ ZASTANÓWCIE.''


4250 lat temu

JAK DOŁĄCZYĆ

Jeśli chcesz dołączyć do naszej Misji PLANETA POLONEUM, prosimy o kontakt na któryś z poniższych adresów,
a my będziemy bardzo szczęśliwi mogąc udzielić porady:

Email: info@poloneum.com


ZAPLANUJ TRASĘ DLA SIEBIE

strona w budowie


JEŚLI WYBIERASZ SWOJE BIURO PODRÓŻY

strona w budowie


SZCZĘŚLIWEJ DROGI!


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998