MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

 

DELEGACJE POLONEUM

W skrócie...

W POLONEUM nazywamy je czasami Delegacjami Handlowymi - są to unikalne misje zamorskie łączące działalność komercyjną z intensywną wymianą kulturową. Teraz tylko jedno kliknięcie dzieli Was od przyjrzenia się wynikom pierwszej takiej misji do Polski, 'DELEGACJI POLONEUM 2001'.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat następnej Delegacji, 'PLANETA POLONEUM', która jest zaprojektowana jako misja kontynuująca cykl seminariów rozpoczęty w roku 2001 nt. zastosowań inżynierii genetycznej (GM). Po więcej informacji prosimy podążać za czerwoną strzałką poniżej.

 

 

                                                         

  DELEGACJA POLONEUM 2001              PLANETA POLONEUM                INNE DELEGACJE POLONEUM

STRATEGIA POLONEUM

W swym nowym dziesięcioleciu POLONEUM wprowadziło ulepszony i bardzo atrakcyjny program do swej dzialalności. Delegacje będą przebiegać wg zmodyfikowanej 'FORMUŁY POLONEUM', dzięki której te zamorskie misje już wykazały zdołność do generowania ogromnego biznesu z nowopowstających rynków, z wykorzystaniem istniejących kanałów szerokiej wymiany kulturalnej. Najnowsze aktualizacje faktów i danych ze Stanowej Izby Handlowej (Polish Chamber of Commerce in South Australia, PCCSA) dotyczące polsko-australijskich stosunków handlowych ukazują pełnię tych możliwości, co potwierdza konieczność takich inicjatyw, jak Delegacje POLONEUM.

POLONEUM jest zdeklarowanym zwolennikiem planowania w oparciu o fachową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym. Delegacje handlowe dostarczają doświadczeń przyczyniających się do budowy cennej bazy danych, której znaczenie jest trudne do przecenienia, a która jest niezbędna w procesie podejmowania prawidłowych decyzji. Należy zauważyć, że wyjątkowe cechy systemu POLONEUM, podane w PROPOZYCJI POLONEUM, stanowią jego sprawdzona w działaniu zdolność adaptacyjna i odporność na błędy.
Rada Rozwojowa dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia zalożeń PROPOZYCJI tak, aby gwarantowała ona jego efektywność i czyniła go atrakcyjną niszą dla inwestorów poszukujących maksymalnych zwrotów przy minimalnym ryzyku w czasie długoterminowych przedsiewzieć. Zainteresowanych zapraszamy do prześledzenia informacji po linkach na tej stronie.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA FORMUŁA POLONEUM

Ranga, wielkość oraz unikalny charakter projektu PLANETA POLONEUM sprawiają, że, przyjęcie FORMUŁY POLONEUM było niezbędne. Chodzi o to, aby wygenerować to, co nazywane jest "efektem kanału" - mechanika całego planu podporządkowana jest ogólnej zasadzie umożliwiającej wszystkie finansowe tranzyty przez jedną Instytucję Finansową wyznaczoną przez POLONEUM. Dzięki temu nikt nie jest zagubiony w zagranicznym ruchu podczas intensywnej i długotrwałej współpracy wielostronnej. FORMUŁA wykorzystuje technikę, która polega na fleksyjnym pozycjonowaniu standardowych segmentów biznes planu w skali czasu. Została ona wprowadzona po raz pierwszy w 2000 roku przez PROPOZYCJĘ POLONEUM, i jest doskonalona na Programach POLONEUM. Dzięki temu planowi, POLONEUM może pochwalić się osiągnięciami przewyższającymi nawet sukcesy niejednych ze 'spuchniętymi budżetami'.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
DOŁĄCZ DO PROJEKTU POLONEUM JUŻ TERAZ!

UWAGA: Przepraszamy, funkcja czasowo nieaktywna z powodu aktualizacji

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998