MY NIEBIANIE NARADA SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT
Światowid


Powyższy tytuł jest prakrytalnym zapisem brzmienia MOWY MATKI Naszych Protoplastów LJELICH oznaczającym:
                        
Poniżej, precyzyjna analiza brzmienia rdzeni słownych z użyciem Systemu Kodowania PaTyCZeK:


⇒ UMIEJCIE/POZNAWAJCIE
⇒ RODZIMĄ
   ⇒ BEZSPORNĄ/NIEBIAŃSKĄ

   ⇒ WIEDZĘ/PRAWDĘ
  


     

Na tej stronie POLONEUM demonstruje swoją współpracę z Asocjacją SOUTHERN CROSS (SC) RODNOVERY w zakresie uzgadnianym w trakcie systematycznych NARAD obydwu Organizacji.
Wsparcie Rodziny Organizacji POLONEUM dla programów i projektów SC RODNOVERY jest publikowane na następujących witrynach:


Pełna informacja dotycząca kluczowych aspektów bieżącej współpracy między POLONEUM i SC RODNOVERY jest wyszczególniona, aktualizowana i dostępna poniżej:
     

HISTORIA AZJEFRYKI PO OSTATNIEJ EPOCE LODOWEJNajnowsze multidyscyplinarne doniesienia naukowe stawiają sprawę jasno - Zachód Azjeuropy, podobnie jak inne części świata rozmieszczone od tropików ku biegunom, ze względu na fizykę tej planety, nigdy nie był atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się na długą metę. Stosunkowo krótkie przerwy dobrego klimatu między kolejnymi GEE, oferowały ewentualnym osiedleńcom zaledwie kilka tysiącleci klimatycznej stabilności, przed ponownym pokryciem całego lokalnego środowiska grubą warstwą lodu, czasem na następne kilkadziesiąt tysięcy lat! Próbki lodu z Antarktydy potwierdzają nam historię, że nastąpił nie jeden, ale dwa GEE od końca epoki lodowcowej około 13 tysięcy lat temu, więc było to z pewnością olbrzymią barierą dla osadnictwa europejskiego. Na mapie widać zasięg lodowca oraz różnice w linii brzegowej tamtego czasu, ze względu na poziom morza niższy wówczas o co najmniej 50 metrów. Ten pierwszy kataklizm GEE był na skalę globalną, a musiał być prawdziwie traumatycznym wydarzeniem, skoro wycisnął swe piętno na wszystkich ludzkich pokoleniach, niezależnie od ich poziomu technologicznego. Następny GEE był znacznie łagodniejszy, jednak na tyle niszczycielski, że przeszedł do historii jako "Biblijny Potop".
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998