MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

ponowne przemyślenie dziedzictwa naukowego
TIIT® TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd.

TRANS-DYSCYPLINARNA   IMPLEMENTACJA   INFORMACYJNEJ   TECHNOLOGIISYSTEM KODOWANIA MOWY 'PaTyCZeK'


DOM 

MISJA 

STRUKTURA 

WSPÓŁPRACA 

KONCEPTUALIZACJA 

OCHRONA WI 

WIADOMOŚCI 

 ARCHITEKTURA GM

 BIOKONST

 WYDARZENIA

 PROJEKTY

 PRZEGLĄD

 TEORIA AR

 KONTAKT_Z_NAMI

TŁODynamicznie rozwijająca się dziedzina IT wymaga ujednoliconego zapisu mowy ludzkiej. Do dnia dzisiejszego problem ten nie został zadowalająco rozwiązany, a istniejący obecnie system IPA bynajmniej nie zaspokaja wymagań współczesnej lingwistyki. Brak w nim przede wszystkim uniformistycznej zasady przypisywania grafiki poszczególnym dźwiękom, co znacznie ogranicza uniwersalność i przejrzystość jego zastosowań.INFORMACJA O SYSTEMIETIIT od samego początku swego istnienia pracował nad udoskonaleniem zapisu mowy ludzkiej i ma w tym kierunku dobrze udokumentowane osiągnięcia. 'PaTyCZeK' powstał na zamówienie animatorów programu PLANETA POLONEUM, którzy stanęli wobec niemożności sprawnego zapisu, a przez to analizy i porównywania brzmienia mowy ludzkiej pochodzącej z różnych regionów.
'PaTyCZeK' wprowadza logicznie przejrzystą zasadę przypisywania grafiki poszczególnym dźwiękom, która naśladuje układ jamy ustnej w czasie wydawania dźwięku. Jest to system łatwy do przyswojenia i użytku nie tylko dla profesjonalistów. Uniwersalność taka jest wymogiem, który w dobie globalizacji ma stale rosnące znaczenie.


ZASADY

Jak widać na ilustracji tytułowej, 'PaTyCZeK' występuje w trzech podstawowych stylach: podstawowym, łączącym spółgłoski z samogłoskami (V+C) i zwartym (C). Styl podstawowy jest stosowany w sytuacjach oficjalnych, V+C ma zastosowanie, kiedy tekst przeznaczony jest dla osób zaznajomionych z systemem, a styl C przeznaczony jest do użytku przez ekspertów.
System 'PaTyCZeK', nazwany tak również ze względu na swój wygląd, zawdzięcza swoją nazwę generalnej regule przyjętej grafiki. Symbole graficzne są uporządkowane w zależności od układu ust oraz położenia języka względem podniebienia. Począwszy od 'P' znaki są zestawione w 5-ciu ponumerowanych grupach, w kolejności od przednio- do tylno-językowych. Spółgłoski 'P' , 'Т' , 'CZ' i 'K' , reprezentują tak uformowane ich grupy, przedstawione poniżej w czcionce 'PaTyCZKa', zgodnie z kolorystyką zastosowaną w poniższym Kluczu Lingwistycznym PLANETY POLONEUM.

           


  = , , , , ,
  = , , , , , , , ,
  = , , , , , , , ,
  = , , , ,
  = , ,

Samogłoski nie są reprezentowane kolorystycznie, ponieważ ich rola w lingwistyce nie jest wiodąca, co potwierdzają zapisy z przeszłości. Pełne opracowanie systemu wraz z grafiką zapisu przedstawia ilustracja poniżej.Ostatnia aktualizacja 13/07/2017System 'PaTyCZeK' w tabeli IPA
'PaTyCZeK' a skrypt Braminów

Powstaniu systemu 'PaTyCZeK' przyświecał cel stworzenia możliwie najbardziej zwięzłego systemu kodowania pisma, a przy tym oryginalnego, nigdzie wcześniej nie spotykanego. Jak widać na poniższym zestawieniu, zgodność 'PaTyCZKa' ze skryptem Braminów, którego Autor wcześniej nie studiował do tego stopnia, wynosi ponad 50%. Absolutny, niewytłumaczalny to fenomen.
Transkrypcja 'PaTyCZKiem' znaku Labarum

Największym fenomenem lingwistycznym tego systemu kodowania okazuje się transkrypcja 'PaTyCZKiem' znaku Labarum, symbolu Wiedzy Niebiańskiej, czyli PRAWDY. Symbol Galaktyki, zwany Darma, występujący w Labarum za literą P, w wersji 'PaTyCZKa' czyta się jako litery B i D, co po drobnych uzupełnieniach, jak na ilustracji poniżej, daje imię Buddy. W celu pełnego wyjaśnienia tego niezwykłego zbiegu okoliczności Autor zwrócił się o poradę do Centrum Buddyzmu w Adelajdzie.

Darma Labarum

wersja łacińskawersja 'PaTyCZeK'

               

 ><                      >/<__    

 BD                 BUDDAOstatnia aktualizacja: 02/07/2017POLICY STATEMENT  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS

Copyright TIIT TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd. since 2006


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998