MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

ponowne przemyślenie dziedzictwa naukowego
TIIT® TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd.

TRANS-DYSCYPLINARNA   IMPLEMENTACJA   INFORMACYJNEJ   TECHNOLOGIIARCHITEKTURA  GM

DOM 

MISJA 

STRUKTURA 

WSPÓŁPRACA 

KONCEPTUALIZACJA 

OCHRONA WI 

WIADOMOŚCI 

 ARCHITEKTURA GM

 BIOKONST

 WYDARZENIA

 PROJEKTY

 PRZEGLĄD

 TEORIA AR

 KONTAKT_Z_NAMI

PRODUKTY TIIT ARCHITEKTURY GMArchitektura GM obecnie opracowywana przez TIIT jest kontynuacją koncepcji zainicjowanej przez Seminarium GM zorganizowane przez POLONEUM w Polsce, w 2001 roku. Przedstawione poniżej produkty Architektury GM wg PROPOZYCJI POLONEUM 2001 zostały usystematyzowane zgodnie z wynikami badań TIIT nad rozwojem przemysłu Architektury GM i stanowią informację źródłową dla zainteresowanych.
Najobszerniejsza prezentacja tej koncepcji będzie zawarta w książce Stanisława Kabacińskiego BIOKONST, która da szczegółowy wgląd w fenomen Architektury GM, w oparciu o bogate doświadczenie Autora nabyte w zainicjowanej przez Niego grupie przedsiębiorstw BIOCONST.


   PRODUKTY ARCHITEKTURY GM
wg 'PROPOZYCJI POLONEUM 2000'W opinii TIIT, tylko niektóre z produktów GM będą miał zdolność do skutecznego wprowadzania na istniejące rynki, jednak zgodnie z przewidywaniami, sytuacja będzie ulegać, stałej poprawie, co już się potwierdza. Dramatyczny postęp prac badawczo-rozwojowych, R&D, w biotechologii dokonujący się w ostatnich latach zmienia grę, i dziś TIIT szacuje, że przy odpowiednim podejściu, wszystkie produkty GM kwalifikują się do wykonania w każdej chwili.

W celu pełniejszego przybliżenia publiczności idei zastosowania biotechnologii w Architekturze, Budownictwie i Dziedzinach Pokrewnych, TIIT postanowił zrealizować projekt HOLOGMARCH, umożliwiający trójwymiarową wizualizację wybranych aspektów filozofii projektowania Architektury GM wykorzystując grafikę komputerową w hologramach.

Poniższa lista jeszcze nie jest w pełni usystematyzowanym, jednak pełnym zarysem produktów TIIT Architektury GM, który obejmuje wszystkie istniejące wytwory przemysłowe możliwe do zastąpienia:


pomniki GM w kształcie stup ku pamięci POL LJELICH/TYTANÓW, którzy sprowadzili na tę planetę biotechnologię, podstawową część PRAWDY, dosł. WIEDZY NIEBIAŃSKIEJ.


chwasty i krzewy GM do stabilizacji murów oporowych i stoków wzdłuż dróg i wyrobisk


elementy dekoracyjne z roślin GM z przeznaczeniem do wnętrz na potrzeby rezydencjalne i komercyjne


elementy dekoracyjne z roślin GM z przeznaczeniem na zewnątrz, na potrzeby rezydencjalne i komercyjne, np. kołeczki golfowe


rośliny-latarnie ogrodowe i do wnętrz


kwiaty ze wzmocnioną fluorescencją i nano-efektami wizualnymi, np. dające efekt migotania gwiazd, jak gwiaździsta część Galaktyki


rośliny wytwarzające światło (bio-luminescencyjne) do zastosowań marketingowych, np.drzewa i krzewy ogrodowe z atrakcyjnymi efektami wizualnymi


;">

pergole hodowlane, łuki i inne struktury GM typu ogrodowego


segmenty budowlane, takie jak np. filary i belki


schroniska w buszu i obiekty parkowe dla turystów


urządzenia rekreacji dziecięcej w parkach


domki dziecięce i leśne schrony dla wędrowców i bezdomnych


ciekawostki roślinne GM dla parków, ogrodów krajobrazowych i tematycznych (np. olbrzymie paprocie i inne gatunki flory i fauny dla parków "jurajskich" i innych)


karmniki i stojaki dla dzikich zwierząt


instalacje do wytwarzania, przechowywania i przekształcania energii elektrycznej i pola EM z zastosowaniem technologii GM


naturalne, przyjazne dla środowiska mieszkania dla Aborygenów np. 'DOM BIO-BAB', z efektami bio-luminescencyjnymi


szedy, wiaty i szklarnie dla obiektów przemysłowych i mieszkaniowych


płyty, słupy, belki, legary, listwy, powięzi, krokwie, zastrzały, płatwie, wsporniki i inne elementy konstrukcyjne z drewna


żywopłoty, ogrodzenia kwietne i ściany zielone


prowadnice, krawędzie i bariery na torach wyścigowych, przeszkody, podia, stoiska do pokazów itp. zaplecze sportowe


rusztowania, tymczasowe podpory i wsporniki


wieże obserwacyjne, pomosty, promenady itp.


poręcze, odbojnice itp.


balustrady ozdobne


słupy, maszty i wieże ( także dla telekomunikacji i energetyki )


obramowania podłogowe i ścienne


drewniane więźby dachowe i kratownice


płytki dachowe, tarasowe i brukowe


belki, łuki, portyki itp.


obramowania narożnikowe i przekrojów


płyty nawierzchniowe


listwy i narożniki


profilowane deski i rzeźby


profile drewniane w kształtach liter T, Y, C, L i inne


'kwiat paproci' (roślina bio-luminescencyjna)


rośliny do celów kultowych: 'drzewo-krzyż', 'drzewo-półksiężyc', 'krzew ognisty' (bio-luminescencyjny gadżet GM), 'krzew Koła Darmy', itd.


odrzwia do drzwi zewnętrznych, bram i otworów


drabiny


lampy uliczne i inne wytwarzające światło gadżety GM (bio-luminescencyjne)


gadżety bio-przemysłowe GM wrażliwe na światło, np. fluorescencyjne słupy drogowe i znaki drogowe z zaawansowanymi efektami wizualnymi


roślina-stacja meteorologiczna, nadajnik dla mediów, pamięć i przechowywanie informacji z komputera, moduł AI


powłoki zewnętrzne i zbiorniki na wody burzowe


konstrukcje architektoniczne GM, hodowane, nie budowane


budynki handlowe i dla sektora rozrywkowego


specjalne megastruktury przeznaczone na zapory i zbiorniki


cieplarnie


mury oporowe, nasypy, przejścia podziemne i tunele


mola, mosty i pomosty


meble zewnętrzne i do wnętrz


schody


schody spiralne


panele ścienne, schody i muszle GM


koralowe łazienki


koralowe ogrodzenia


wanny i umywalki


muszle WC i inne akcesoria łazienkowe


konstrukcje okienne i drzwiowe


fontanny


baseny


mała architektura ogrodowa


wolnostojące estrady z muszli GM


amfiteatry z muszli


inteligentne organizmy i rośliny GM specjalnego przeznaczenia w technologii hybrydowej


organizmy i rośliny GM o właściwościach leczniczych do użytku domowego


Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2019
Uwaga finałowa:


TIIT monitoruje i aktualizuje wszystkie zmiany w powyższej liście na bieżąco, jednak jest ona i zawsze pozostanie niepełna, ponieważ pomimo pojawiania się wciąż nowych grup produktów oferta biotechnologii jest niewyobrażalnie bogata, szczególnie dla cywilizacji złożonej z osobników na niskim poziomie organizacji, tzn. pozbawionej PRAWDY i dlatego opartej np. o system finansowy, religie itp. obarczone błędem elementy filozofii egzystencji. Wystarczy nadmienić, że każda pozycja w powyższej liscie reprezentuje niezliczone miliony konkretnych rozwiązań technicznych w ramach biotechnologii i dziedzin pokrewnych.
Historia zna przypadki kiedy nawet cywilizacje na najwyższym poziomie świadomości PRAWDY, które mają swoje kolonie na tej planecie od milleniów, nie były w stanie wyczerpać listy produktów ani ARCHITEKTURY GM, ani w innych dziedzinach. Jest tak dlatego, że tajemnica życia przekracza możliwości intelektualne istot nieświadomych PRAWDY, jakimi faktycznie są wszyscy śmiertelnicy.


Zgodnie z Prawem PPP, GM to optymalna droga dla Architektury.POLICY STATEMENT  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS

Copyright TIIT TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd. since 2006


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998